Ändra fastighetens namn

Om du äger en fastighet (registerenhet) kan du ansöka om ändring av dess namn med en fritt formulerad ansökan. Vi rekommenderar att namnet består av ett ord, som kan vara sammansatt.

I ansökan ska du meddela

  • i vilken kommun fastigheten eller det samfällda området finns
  • fastighetsbeteckningen (exempelvis 123-408-1-24)
  • fastighetens nuvarande namn
  • fastighetens nya namn.

Om fastigheten har flera ägare, ska alla ägare underteckna ansökan.

Skicka ansökan till Lantmäteriverket (registreringsarenden@lantmateriverket.fi).

Uppskattad handläggningstid

Handläggningstiden är två -tre veckor.

Övriga myndighetsbeslut

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
88,00 Ingen moms
7509104270
Ändring av fastighetens art
135,00 Ingen moms
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
135,00 Ingen moms