Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriingenjör Laura

Laura Laukkanen

Förrättningsingenjör Lauras arbetsuppgifter omfattar bland annat styckningar, rågångar och lagfarter. En styckning är en lantmäteriförrättning där man från en tomt avskiljer ett jordområde till en självständig fastighet. Vid rågång reder man ut oklarheter i fastighetsgränser och råmärken. Lagfart är det fråga om när en kund har köpt en fastighet och man undersöker att allt är i sin ordning vad gäller köpet.

Arbete både ute och inne

Normalt arbetar Laura i terrängen tre dagar och på kontoret två dagar i veckan. Enligt henne är mångsidigheten absolut en av de starka sidorna i lantmäteriingenjörens arbete.

– Det är ett stort plus att man inte behöver sitta framför datorn hela tiden, utan man får också röra sig i naturen.

En typisk terrängarbetsdag för Laura börjar på morgonen på kontoret, varifrån hon hämtar de papper och mätinstrument hon behöver med sig till förrättningsplatsen. Efter terrängarbetena bereder hon de handlingar som behövs vid förrättningen antingen på kontoret eller hemma.

Enligt Laura är lantmäteriingenjörens arbete mångsidigt och människonära. Arbetet innehåller också mycket kundservice, där arbetet grundar sig på lagen. Vid Lantmäteriverket ser Laura många faktorer som ökar trivseln på arbetsplatsen, av vilka hon nämner exempelvis mobilt arbete, flexibla arbetstider och planering av det egna arbetet.

– Arbetet utmanar mig och jag har absolut inte haft tråkigt. Jag har trivts väl, säger hon.

Studier i lantmäteriteknik i bakgrunden

Laura utexaminerades från Lapplands yrkeshögskola i Rovaniemi år 2017, där hon studerade lantmäteriteknik. Laura berättar att hon sökte sig till lantmäteribranschen, eftersom hon var intresserad av matematik och kemi på gymnasiet. Dessutom hade föräldrarna en bekant som var lantmäteriingenjör. Historierna som den bekante berättade om sitt jobb väckte Lauras intresse. Hon hade ingen tidigare erfarenhet av branschen.

– Folk vet vanligtvis inte så mycket om lantmäteribranschen, funderar hon.

Laura hamnade på Lantmäteriverket av en trevlig slump, då hennes vikariat vid Kuopio stad tog slut och Lantmäteriverket sökte en förrättningsingenjör till Kuopio.

– Jag hade ofta tänkt att Lantmäteriverket säkert skulle vara ett bra alternativ. I praktiken hann jag vara arbetslös bara över ett veckoslut.