Hoppa till huvudinnehåll

Jobb vid Geodatacentralen?

FGI:n henkilöstöä kahvitauolla.
Bild: Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI är ett sakkunnig- och forskningsinstitut inom geodatabranschen i Otnäs i Esbo. Vi utför mätnings- och forskningsarbete inom geodatabranschen tillsammans med universitet, forskningsinstitut, offentliga sammanslutningar och företag runtom i världen. 

Effektiv och högklassig spetsforskning

I Finlands Akademis jämförelse kom Lantmäteriverkets geodatacentral på första plats bland forskningsinstituten i fråga om vetenskapens genomslag tre år i rad under 2020–2022.

Geodatacentralen har tack vare sitt goda rykte och sina imponerande resultat varit mycket framgångsrik i finländska och utländska ansökningsomgångar för forskningsfinansiering, vilket har möjliggjort kontinuiteten i vår forskning på lång sikt.

Lär dig mer om våra forskningsgrupper (på finska)

Internationell och mångskiftande

Vid Geodatacentralen arbetar cirka 150 anställda från olika delar av världen. Lantmäteriverket har undertecknat en mångfaldsförbindelse. Mångfaldsförbindelsen är ett verktyg från det nordiska nätverket för företagsansvar, FIBS. Organisationer som undertecknar förbindelsen förbinder sig till att främja mångfald, delaktighet och jämlikhet.

Välmående anställda

Utifrån vår senaste enkät om arbetshälsa uppskattar de som arbetar vid Geodatacentralen till exempel arbetsgemenskapens rättvisa, att arbetet är intressant och utmanande samt goda möjligheter att påverka sitt eget arbete och arbetets innehåll. Flexibla arbetstider, aktivitetsbaserat arbete och goda möjligheter till distansarbete ökar vår trivsel i arbetet och främjar en smidig kombination av arbete och fritid eller familjeliv.

Stöd för din karriärväg

Hos oss har du goda chanser att avancera i forskarkarriären. Våra anställda uppmuntras och stöds att avlägga akademiska examina och att delta i andra utbildningar som stöder deras egen kompetens vid sidan av arbetet.

Moderna lokaler och forskningsutrustning

Lokalerna i Otnäs i Esbo togs i bruk år 2022 och de är särskilt utformade för Geodatacentralens behov. Vi har moderna forskningslaboratorier och den senaste forskningsutrustningen inom vår bransch.

Omfattande stödtjänster för forskning

Vårt stora sakkunnigteam för stödtjänster för forskning stöttar forskarna från ansökningen till utarbetandet av slutrapporten. Du får sakkunnigt stöd för forskningsfinansiering, publicering, kommunikation och genomslag.