Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriingenjör (DI) Krista

Krista rantakallioilla työparin kanssa.

När Krista en gång funderade över olika studiealternativ, hade hon som kriterium att man i det framtida yrket då och då måste komma ut från datorarbetet. 

– Min fars tips fick mig att googla lantmäteribranschen och till slut sökte jag för att studera den. I början av studierna visste jag ännu inte hur den här branschen helt och hållet skulle förtrolla mig. Jag gillar verkligen det här jobbet, säger Krista.

Krista blev först utexaminerad från Rovaniemi yrkeshögskola (numera Lapplands YH) som lantmäteriingenjör, och senare studerade hon vid sidan av arbetet till diplomingenjör med inriktning på fastighetsekonomi.

Under studietiden praktiserade Krista två somrar vid Lantmäteriverket, och efter utexamineringen 2011 började hon ett fast anställningsförhållande vid Lantmäteriverket där hon har trivts sedan dess. Krista har under årens lopp fortsatt att intressera sig för arbetet genom att hon har fått möjlighet att utföra mångsidiga arbetsuppgifter och utvecklas i sin karriär.

Karriärvägen ledde till inlösningar

Till Kristas arbetsuppgifter hör numera så att säga mer krävande lantmäteriförrättningar; inlösnings- och värderingsförrättningar. Det handlar om olika slags inlösningar, klyvningar eller till exempel skiften av samfällda områden som grundar sig på planer och projekt. De är större lantmäteriförrättningar som ofta berör ett stort antal sakägare. 

– Det här arbetet kräver framför allt självstyrning och samarbetsförmåga. Det är viktigt att kunna lyssna och försöka förstå människor, säger Krista.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat undersöknings-, berednings- och informationsarbete i anslutning till förrättningar samt anordnande av förrättningssammanträden för sakägare. Vid förrättningssammanträden fattar Krista de nödvändiga besluten ensam eller ibland tillsammans med godemän.

– Trots att jag numera sällan utför terrängarbete i samband med förrättningar får jag lyckligtvis fortfarande röra mig ute i friska luften. Till exempel vid inlösningar av tillandningar åker jag ofta till förrättningssammanträdet tillsammans med kartläggaren. Jag bedömer terrängen medan kartläggaren utför mätningsarbetet, säger Krista.