Hoppa till huvudinnehåll

Ta en titt på Meijus och Teppos karriärstigar vid Lantmäteriverket

Meiju är en nyutexaminerad lantmäteriingenjör och Teppo har arbetat inom branschen i mer än 20 år. Vad tänker de om lantmäteribranschen i allmänhet och om Lantmäteriverket som arbetsplats?

Meiju ja Teppo istuvat sohvalla

Via en praktikantplats till en fast anställning och utbildning vid sidan av arbetet

Meiju utexaminerades som lantmäteriingenjör i april 2023 från examensprogrammet för lantmäteriteknik vid yrkeshögskolan Metropolia. Under sina studier var hon under tre somrar en arbetspraktikant vid Lantmäteriverket och gjorde även sitt lärdomsprov för Lantmäteriverket. I oktober 2023 fick hon en arbetsplats som en ingenjör som arbetar med lokala förrättningar av enskilda vägar.

Teppo har arbetat inom branschen en längre tid. Han utexaminerades som lantmäteriingenjör 1998 från yrkeshögskolan i S:t Michel och två år efter det fick han en arbetsplats vid Lantmäteriverket. Då såg den ekonomiska situationen dålig ut i hela Finland men till all lycka har det funnits tillräckligt med arbete sedan millennieskiftet. Teppo började studera till diplomingenjör vid sidan av arbetet och utexaminerades 2006.

Geografi, natur och orientering inspirerade att välja lantmäteri

Både Meiju och Teppo är vana vid att röra sig i naturen. Teppo beskriver sig själv som en lantbrukarson och för honom har naturen alltid varit nära hjärtat. Meiju å sin sida har haft orientering som hobby sedan hon var liten och i skolan gillade hon geografi – under geografilektionerna fick hon lära sig mycket om bland annat geografisk information. Teppo blev ännu mer inspirerad av branschen under sin militärtjänst vid artilleriet, där fick han en ganska djup inblick i koordinatsystem.

Vad borde den som söker sig till branschen vara intresserad av? Åtminstone är erfarenheter av att röra sig ute och i terrängen en fördel. Dessutom får man i arbetet sätta sig in i terrängmätning, instrument och kartor, så om du är intresserad av kartor och har intresse och talang för matematik är lantmäteribranschen ett bra val. Det är mycket viktigt att ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Branschen har en stor betydelse för samhället, särskilt när det gäller större projekt: Lantmäteriverket deltar i bland annat energi- och vindkraftprojekt. Branschen är mångsidig och därför är det möjligt att hitta sitt drömjobb inom lantmäteri med många olika intressen.


En mångsidig karriär vid Lantmäteriverket

En stor sakkunnigorganisation erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter. Teppo har erfarenheter av både basförrättningar och mer krävande förrättningar, exempelvis inlösnings- och värderingsförrättningar.

– Genom att utbilda mig har jag ökat mina kunskaper och kommit framåt i karriären. Det är viktigt att själv vara aktiv och under årens lopp lär man sig mer om arbetet. Ingen förrättning är den andra lik, vilket naturligtvis höjer motivationen, säger Teppo.

Meiju är i början av sin karriär men hon siktar redan längre framåt.

– Jag drömmer om en lång karriär här och hoppas att jag får chansen att utföra varierande arbetsuppgifter. Jag vill utveckla och öka mina lantmäterikunskaper. Jag gillar terrängarbeten och är intresserad av att fortsätta arbeta med förrättingar även i framtiden. Det är roligt att jobba med kunder och jag tycker att kunderna ger en god inblick i hur betydelsefullt arbetet är, säger Meiju.

Båda säger att det mångsidiga arbetet, stora antalet alternativ och de lämpligt utmanande uppgifterna gör det inspirerande att arbeta vid Lantmäteriverket. En person med lantmäteriutbildning kan arbeta exempelvis på byggarbetsplatser, med lantmäteriförrättningar eller till havs med djupmätningar. Geodatabranschen erbjuder också många olika arbetsmöjligheter. Man kan få jobb hos staten, en kommun eller den privata sektorn. Man ska inte heller glömma människornas betydelse för jobb inom branschen.

– Under årens lopp har jag samlat hur många roliga historier och slumpmässiga händelser som helst. Jag har fått bekanta mig med olika slags människor och varit med om många olika situationer. Kunderna är en mycket viktig del av vårt arbete och vi arbetar mycket med människor, säger Teppo.

Råd för nyutexaminerade

Meiju och Teppo uppmuntrar dem som just tagit ut sin examen till att vara öppna för inlärning och utveckling och att modigt ta steg mot det som intresserar dem i arbetet. Lantmäteriverket har ett brett sortiment av olika uppgifter och den anställda har goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll i en takt som passar hen själv. Det lönar sig att hänga med branschens utveckling exempelvis genom att följa med aktualiteter i medierna. Tekniken spelar en viktig roll i lantmäteribranschen och exempelvis drönare används allt oftare i lantmäteriförrättningar. Mätningstekniken utvecklas också. Lantmäteriverket utbildar personalen aktivt och Lantmäteriverkets forskningsinstitut Geodatacentralen bidrar med toppforskning inom branschen.

– Vi rekommenderar lantmäteribranschen och Lantmäteriverket som arbetsplats. Detta arbete är intressant på riktigt och man får jobba med trevliga människor, konstaterar både Meiju och Teppo.

Lantmäteri
Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar