Hyppää pääsisältöön

Muutoksia Kiinteistövaihdannan palvelun valtuuttamiseen ja käyttöehtoihin 5.6.2024 versiopäivityksessä

Valtuuttaminen

Kiinteistövaihdannan palvelua on mahdollista käyttää valtakirjalla. Valtakirjan voi tehdä Kiinteistövaihdannan palvelussa tai valtuutuksen voi antaa kirjallisella yleisvaltakirjalla.

Kiinteistövaihdannan palveluun 5.6.2024 tehtävän versiopäivityksen myötä tulee muutoksia tilanteisiin, jossa yleisvaltakirja tehdään palvelussa ja jossa maanvuokrasopimus allekirjoitetaan valtakirjalla.

Kiinteistövaihdannan palvelu tekee versiopäivityksen jälkeen uusia tarkistuksia siten, että vain sellaiset valtuutetut voivat allekirjoittaa palvelussa maanvuokrasopimuksia, joille on yleisvaltuutuksella annettu nimenomainen oikeus maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen. Palvelu tekee tarkistukset kaikkien kirjallisesti ja sähköisesti annettujen yleisvaltakirjojen osalta.

Valtuutus annettu Kiinteistövaihdannan palvelussa

Kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävissä yleisvaltakirjoissa ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta yksilöidä sitä, sisältääkö valtakirja oikeuden maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen. Yleisvaltakirjalla on voinut allekirjoittaa maanvuokrasopimuksia palvelussa.

Versiopäivityksen jälkeen yleisvaltakirjaa palvelussa tehtäessä voi yksilöidä sen, onko valtuutetulla oikeus allekirjoittaa maanvuokrasopimuksia. Maanvuokrasopimusten allekirjoittaminen onnistuu palvelussa jatkossa vain sellaisilla yleisvaltakirjoilla, jotka on tehty versiopäivityksen jälkeen ja joissa valtuutetulle on annettu oikeus myös maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen.

Valtuutus annettu kirjallisella yleisvaltakirjalla

Kirjalliseen yleisvaltakirjaan on voinut tähänkin saakka sisällyttää oikeuden maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen. Valtakirjalla allekirjoitettaessa Kiinteistövaihdannan palvelu on tarkistanut, että valtuutetulla on voimassa oleva yleisvaltakirja allekirjoitusoikeudella. Palvelu ei kuitenkaan ole tarkistanut, sisältääkö yleisvaltakirja oikeuden maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen.

Versiopäivityksen jälkeen Kiinteistövaihdannan palvelu tarkistaa myös sen, sisältääkö yleisvaltakirja oikeuden maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen. Vain sellaiset valtuutetut voivat versiopäivityksen jälkeen allekirjoittaa palvelussa maanvuokrasopimuksia, joille on kirjallisella yleisvaltakirjalla annettu nimenomainen oikeus maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen.

Versiopäivityksen jälkeen päivitämme Kiinteistövaihdannan palveluun tiedot niistä voimassa olevista kirjallisista yleisvaltakirjoista, joihin sisältyy valtuutus maanvuokrasopimusten allekirjoittamiseen. Näin maanvuokrasopimusten allekirjoittaminen onnistuu näiden valtakirjojen nojalla jatkossakin. Pyrimme tekemään päivitykset heti versiopäivityksen jälkeen. Maanvuokrasopimusten allekirjoittaminen Kiinteistövaihdannan palvelussa ei kuitenkaan välttämättä onnistu ajalla 5.6.-7.6.2024, jos emme ole vielä ehtineet päivittää kyseisen yleisvaltakirjan tietoja palveluun. Tällöin allekirjoittamista kannattaa yrittää myöhemmin uudestaan. Jos allekirjoittamisella on kiire, voit lähettää meille kiirehtimispyynnön valtakirjan tietojen päivittämisestä sähköpostitse: sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi.

Käyttöehdot

Kiinteistövaihdannan palvelun käyttöehtoihin tulee muutoksia versiopäivityksen yhteydessä. Muutokset koskevat erityisesti käyttöehtojen osaa III: Maanvuokrasopimuksen sähköistä allekirjoituspalvelua koskevat erityiset käyttöehdot. Käyttöehtoja on ollut tarpeen päivittää mm. valtuuttamiseen liittyvien muutosten vuoksi.

Käyttöehdot tulevat luettavaksi ja hyväksyttäväksi yleensä silloin, kun käyttäjä kirjautuu palveluun ensimmäistä kertaa. Jos palvelun sisältöön tehtyjen muutosten vuoksi käyttöehtoja on muutettu sen jälkeen, kun käyttäjä on viimeksi hyväksynyt käyttöehdot, käyttäjän on hyväksyttävä muutetut käyttöehdot ennen palvelun käytön jatkamista. Näin käyttöehdot tulevat hyväksyttäväksi kaikille palvelun käyttäjille versiopäivityksen jälkeen.

 

Jos valtuuttamiseen tai käyttöehtoihin liittyvät muutokset herättävät kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi.

Uusimmat palvelutiedotteet