Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i fullmaktsgivningen och användarvillkoren i Fastighetsöverlåtelsetjänsten med versionsuppdateringen 5.6.2024

Fullmaktsgivning

Det är möjligt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten med fullmakt. Man kan upprätta en fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller ge en fullmakt med en skriftlig allmän fullmakt.

I och med den versionsuppdatering som görs i Fastighetsöverlåtelsetjänsten 5.6.2024 blir det ändringar i situationer där en allmän fullmakt upprättas i tjänsten och där arrendeavtal undertecknas med fullmakt.

Efter versionsuppdateringen utför Fastighetsöverlåtelsetjänsten nya kontroller så att endast sådana fullmaktshavare kan underteckna arrendeavtal i tjänsten som genom en allmän fullmakt har getts en rätt att underteckna arrendeavtal. Tjänsten kontrollerar alla allmänna fullmakter som getts skriftligen och elektroniskt.

Fullmakt har getts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Det har inte tidigare varit möjligt att i de allmänna fullmakter som upprättas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten specificera om det i fullmakten ingår en rätt att underteckna arrendeavtal. Det har varit möjligt att underteckna arrendeavtal i tjänsten med en allmän fullmakt.

Efter versionsuppdateringen kan man när man upprättar en allmän fullmakt i tjänsten specificera om fullmaktshavaren har rätt att underteckna arrendeavtal. I fortsättningen kan arrendeavtal undertecknas i tjänsten endast med sådana allmänna fullmakter som har upprättats efter versionsuppdateringen och i vilka fullmaktshavaren har getts en rätt även att underteckna arrendeavtal.

Fullmakt har getts med en skriftlig allmän fullmakt

Fram till nu har det varit möjligt att inkludera i en skriftlig allmän fullmakt en rätt att underteckna arrendeavtal. Vid undertecknandet med fullmakten har Fastighetsöverlåtelsetjänsten kontrollerat att fullmaktshavaren har en giltig allmän fullmakt med rätt att underteckna. Tjänsten har dock inte kontrollerat om rätten att underteckna arrendeavtal ingår i den allmänna fullmakten.

Efter versionsuppdateringen kontrollerar Fastighetsöverlåtelsetjänsten även det om rätten att underteckna arrendeavtal ingår i den allmänna fullmakten. Efter versionsuppdateringen kan endast sådana fullmaktshavare underteckna arrendeavtal i tjänsten som genom en skriftlig allmän fullmakt har getts en rätt att underteckna arrendeavtal.

Efter versionsuppdateringen uppdaterar vi i Fastighetsöverlåtelsetjänsten uppgifter om de gällande skriftliga allmänna fullmakter i vilka rätten att underteckna arrendeavtal ingår. På så sätt kan man även i fortsättningen underteckna arrendeavtal med stöd av dessa fullmakter. Vi strävar efter att göra uppdateringar genast efter versionsuppdateringen. Det kan dock hända att det inte nödvändigtvis är möjligt att underteckna arrendeavtal i Fastighetsöverlåtelsetjänsten under tiden 5.6–7.6.2024, om vi inte har hunnit uppdatera uppgifterna om fullmakten i fråga i tjänsten. Då bör du försöka på nytt senare. Om du har bråttom att undertecknandet, kan du skicka oss en begäran om att omedelbart uppdatera uppgifterna om fullmakten till sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi.

Användningsvillkor

Användningsvillkoren för Fastighetsöverlåtelsetjänsten ändras i samband med versionsuppdateringen. Ändringarna gäller i synnerhet del III av användarvillkoren: Särskilda användningsvillkor för Arrendeavtalstjänsten. Det har varit nödvändigt att uppdatera användarvillkoren, t.ex. på grund av ändringar som gäller fullmaktsgivningen.

Användaren läser och godkänner användarvillkoren vanligtvis när hen loggar in i tjänsten för första gången. Om användningsvillkoren på grund av ändringar i tjänstens innehåll har ändrats efter det att användaren senast godkände villkoren, ska användaren godkänna de ändrade användningsvillkoren innan användningen av tjänsten fortsätter. På så sätt ska alla användare av tjänsten godkänna användarvillkoren efter versionsuppdateringen.

 

Om du har några frågor om ändringarna som gäller fullmaktsgivningen eller användarvillkoren, kontakta oss per e-post: sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi.

 

Senaste servicemeddelanden