Kirjallinen yleisvaltakirja

Kiinteistövaihdannan palvelua on mahdollista käyttää yleisvaltakirjan nojalla. Yleisvaltakirja on tarpeen erityisesti kuntien osalta, joissa nimenkirjoitusoikeudet vaihtelevat eikä oikeuksia ole kirjattuna viranomaisten rekistereissä.

Yleisvaltakirjasta on kolme mallia:

Yleisvaltakirjan allekirjoittaa organisaation nimenkirjoittaja. Osapuoli toimittaa yleisvaltakirjan kirjallisena Maanmittauslaitokselle postitse. Valtakirjaan liitetään hakemus yleisvaltakirjan liittämiseksi Kiinteistövaihdannan palveluun. 

Maanmittauslaitos tallentaa yleisvaltakirjan mukaiset käyttöoikeudet palveluun. Yleisvaltuutuksen tallentamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Yleisvaltakirjan voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Maanmittauslaitokseen.

Yleisvaltakirja ja hakemus (sekä peruutukset) tulee toimittaa osoitteeseen: 

kirjaamo(at)maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos
Kirjaamo
PL 84
00521 Helsinki

Syventävää tietoa kirjallisesta yleisvaltakirjasta