Hyppää pääsisältöön

Kirjallinen yleisvaltakirja

Kirjallinen yleisvaltakirja Kiinteistövaihdannan palveluun on organisaatioille tarpeellinen silloin, kun organisaation edustajia ei ole merkitty Kaupparekisteriin (esimerkiksi kunnat ja muut viranomaiset, yhdistykset, säätiöt).

Kiinteistövaihdannan palvelua on tällöin mahdollista käyttää yleisvaltakirjan nojalla. Palveluun tallennetaan yhteisöä edustavien henkilöiden tiedot etukäteen annetun valtakirjan perusteella.

Yleisvaltuutuksessa ei kuitenkaan ole kyse hallintosäännön tallentamisesta, eikä järjestelmään tallenneta sen perusteella lakimääräisiä nimenkirjoittajia. Yksi valtuutetuista allekirjoittaa asiakirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kirjallinen yleisvaltakirja antaa yleisen valtuuden käyttää Kiinteistövaihdannan palvelua yhteisön puolesta.

Valtuutetun oikeudet

Yleisvaltuutus antaa valtuutetulle laajat oikeudet luonnostella ja/tai allekirjoittaa kiinteistövaihdantaan liittyviä asiakirjoja yhteisön puolesta:

  • Yhteisön omistamien kiinteistöjen ja vuokraoikeuksien luovutuskirjojen allekirjoittaminen myyjänä tai ostajana
  • Esisopimusten tekeminen
  • Kiinnitysten hakeminen yhteisön omistamiin kiinteistöihin tai vuokraoikeuksiin
  • Yhteisön nimissä olevien sähköisten panttikirjojen siirtäminen
  • Luovutuksiin liittyvien vakuuksia koskevien sitoumusten antaminen yhteisön puolesta
  • Maanvuokrasopimusten allekirjoittaminen
  • Maanvuokrasopimusten muutosten allekirjoittaminen

Allekirjoitusvaltuuden antavaa yleisvaltakirjaa tarvitaan myös, jos yhteisö käyttää palveluntarjoajan tarjoamaa kiinteistövaihdannan luonnostelupalvelua.

Valitse yleisvaltakirjapohja ja toimita hakemus sen tallentamiseksi

Valitse seuraavista valtakirjapohjista tarvitsemasi yleisvaltakirja.

1. Luovutuskirjojen, kiinnityshakemusten, panttikirjan siirtohakemusten ja sitoumusten luonnostelu ja/tai allekirjoittaminen:

2. Kohdassa 1. mainittujen asiakirjojen sekä maanvuokrasopimusten ja niiden muutosten allekirjoittaminen:

Toimita yleisvaltakirja ja hakemus sen tallentamiseksi Maanmittauslaitokselle. Yleisvaltakirjan allekirjoittaa yhteisön nimenkirjoittaja. Kuntien ja kaupunkien osalta allekirjoittajan tulee olla kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja tai pormestari. Vaihtoehtoisesti toimita kunnanhallituksen / kaupunginhallituksen päätös siitä, kenelle valtakirja annetaan ja kuka valtuutuksen saa allekirjoittaa. Huomioithan, että kirjallinen yleisvaltakirja tulee allekirjoittaa käsin.

Maanmittauslaitos tallentaa yleisvaltakirjan mukaiset käyttöoikeudet palveluun ja ilmoittaa osapuolille, kun palvelu on käytössä.

Yleisvaltuutuksen tallentamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Maksu on hakemuskohtainen ja voi sisältää useamman valtakirjan tallentamisen. Yleisvaltakirjan voi peruuttaa maksutta ilmoittamalla siitä Maanmittauslaitokseen.

Yleisvaltakirja ja hakemus (sekä peruutukset) tulee toimittaa osoitteeseen: 

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

tai

Maanmittauslaitos
Kirjaamo
PL 84
00521 Helsinki

Ohjeita

Aloitusohje yleisvaltakirjan käyttöönotosta Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Syventävää tietoa kirjallisesta yleisvaltakirjasta