Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelut

Kiinteistövaihdannan rajapinnat on tarkoitettu kiinteistöalan ammattitoimijoille. Rajapintapalvelun kautta käyttäjä voi siirtää Maanmittauslaitoksen määritysten mukaisesti järjestelmän ulkopuolella laadittuja asiakirjoja Kiinteistövaihdannan palveluun.

Rajapinnat perustuvat REST-tekniikkaan ja asiakirjat siirretään palveluun määrämuotoisina XML-sanomina.

Rajapintapalvelun hyödyt eri toimijoille

Kiinteistönvälittäjänä voit sujuvasti laatia sähköisen kauppakirjan luonnoksen ja lähettää sen osapuolille katselmoitavaksi ja allekirjoittavaksi. Sähköisesti tehty kauppakirja on turvallinen tapa hoitaa kaupanteko, koska vältytään henkilötietoja sisältävän kauppakirjan lähettämiseltä sähköpostin tai postin kautta. Myös reaaliaikaiset rekisteritarkistukset lisäävät luotettavuutta ja nopeuttavat kaupantekoprosessia. Sähköisen kauppakirjan voi allekirjoittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköisesti tehty luovutuskirja ei tarvitse kaupanvahvistajaa. Järjestelmä tarkistaa tarvittavat tiedot reaaliaikaisesti eri taustarekistereistä.

Kunnan geodeettina voit laatia sähköisen maanvuokrasopimuksen tai tontin kauppakirjan osapuolille katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi. Myös vuokraoikeuden jatkamiseen liittyvä sopimus onnistuu sähköisenä.

Pankin toimihenkilönä voit laatia kaupankäyntiin ja vakuuksien varmistamiseen liittyvät hakemukset. Voit lähettää ostajalle kiinnityshakemuksen allekirjoitettavaksi jo ennen kaupantekoa ja näin varmistaa pankin vakuuden saannin. Voit myös sujuvasti siirtää panttikirjoja uudelle saajalle.

Toimita asiakirjat sähköisesti

Rajapinta antaa organisaatiolle mahdollisuuden luonnostella asiakirjoja Kiinteistövaihdannan palvelun ulkopuolella ilman valtuutusta. Luonnosasiakirjat lähetetään Kiinteistövaihdannan palveluun asiakkaiden allekirjoitettavaksi. Kun asiakirja on allekirjoitettu Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto- tai kiinnitysasia tulee automaattisesti vireille eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Rajapinnan kautta käyttäjä voi toimittaa seuraavia asiakirjoja Kiinteistövaihdannan palveluun asiakkaidensa katseltavaksi ja allekirjoitettavaksi:

 • luovutuskirjan (kauppa, lahja) tai esisopimuksen luonnos, joka on mahdollista lukita muokkauksilta
 • kiinnityshakemus
 • ennakkoon valmisteltava kiinnityshakemus
 • sähköisen panttikirjan siirtohakemus
 • kiinnityksen kuolettamishakemus
 • yhteiskiinnityksen purkamishakemus
 • maanvuokrasopimus ja maanvuokraoikeuden muutossopimus

Organisaatio voi integroitua kiinteistövaihdannan rajapintaan itsenäisesti tai käyttää luonnostelupalvelua tarjoavaa järjestelmätoimittajaa. 

Kiinteistövaihdannan rajapinnan käyttöönotto edellyttää asiakassopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa.

Näin saat rajapintapalvelut käyttöösi

 1. Tutustu rajapintapalveluiden sisältöön ja rajapintakuvauksiin 
 2. Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmätoimittajaan.
 3. Tutustu sopimusmalleihin ja täytä tilauslomake. Valmistelemme sen pohjalta sopimuksen.

 

Asiakassopimuksen tehneen organisaatioiden työntekijät saavat palveluun tällä sivustolla luetellut käyttöoikeudet. Tutustu sopimuspohjiin kohdassa Tilaa käyttöösi.

Asiakassopimuksella voit toimia joko asiakirjan luonnostelijana tai hakijana. Saat käyttöösi seuraavat toiminnallisuudet:

 • luovutuskirjan (kauppa, lahja) tai esisopimuksen luonnostelu, joka on mahdollista lukita muokkauksilta
 • kiinnityksen hakeminen
 • sähköisen panttikirjan siirtäminen
 • kiinnityksen kuolettaminen
 • yhteiskiinnityksen purkaminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen antaminen
 • suostumuksen antaminen
 • valtuuttaminen
 • asiakirjan tai hakemuksen tilan seuraaminen
 • asiakirjatäydennyksen lähettäminen vireillä olevaan hakemukseen
 • valmiiden asiakirjojen lataus
 • omistusoikeuden rekisteröintihakemuksen lähettäminen kirjallisesti tehtyyn luovutukseen (lainhuuto, selvennyslainhuuto ja erityisen oikeuden siirtäminen)

Lisäksi erillisellä sopimuksella voit saada käyttöösi seuraavat oheispalvelut:

 • kiinnityshakemuksen valmistelu ennakkoon
  • Hakemus lähetetään Kiinteistövaihdannan palveluun ostajalle allekirjoitettavaksi jo ennen kaupan syntymistä. Kiinnityshakemus lähtee automaattisesti vireille sitten, kun ostajan lainhuuto tulee vireille.
 • maanvuokrasopimus ja sopimus maanvuokraoikeuden jatkamisesta tai muuttamisesta

Palveluun kirjautuneena onnistuu

 • katselijana luovutuskirjaan tutustuminen ja kommentointi
 • asiamiehenä kirjaamisasian liitteiden lähettäminen

Palvelun kuvaukset

Kiinteistövaihdannan palvelun palvelukuvaus (pdf)

Tekninen rajapintakuvaus

Kiinteistövaihdannan palvelun rajapintapalveluiden käyttöönotto edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen sekä mahdollisen järjestelmätoimittajan kanssa. 

Tee asiakassopimus

Asiakassopimus

Asiakassopimus mahdollistaa asiakirjarajapinnan käytön sekä koontilaskutuksen kahdesti kuussa.

Asiakassopimuksen tekeminen edellyttää sitä, että asiakas on valinnut luonnostelupalvelun järjestelmätoimittajan, joka on Maanmittauslaitoksen hyväksymä. Lisäksi asiakkaat täyttävät erillisen tietoturvaliitteen, joka liitetään sopimukseen.

Ryhmäsopimus

Ryhmäsopimus on mahdollista solmia pankkiryhmää tai kiinteistönvälitysketjua varten, kun ryhmän osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä. Kun ryhmäsopimus on solmittu Maanmittauslaitoksen kanssa, voivat ryhmän osapuolena olevat itsenäiset yritykset liittyä käyttäjiksi liittymisilmoituksella.

Tee ryhmäsopimus

Tee ryhmäsopimuksen liittymisilmoitus

Tietoturvaliite

Asiakkaan tulee huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön määräysten mukaisesti. 

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset on hyvä käydä läpi oman järjestelmätoimittajan kanssa. 

Täytä asiakassopimukseen liittyvä Tietoturvaliite.

Rajapinnan oheispalvelut

Kiinteistönvaihdannan rajapintapalvelujen asiakassopimuksen tehneet organisaatiot voivat hoitaa palvelun kautta myös kiinnityshakemusten ennakkovalmistelun sekä sähköiset maanvuokrasopimukset.

Sopimus kiinnityshakemuksen valmistelemisesta ennakkoon

Ennakkoon valmisteltavan kiinnityshakemuksen lähettäminen edellyttää erillistä sopimusta.

Sopimus sähköisestä maanvuokrasta

Vuokranantajalla on oltava sopimus maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoittamisesta Maanmittauslaitoksen kanssa.

Hae tarvittaessa myös kirjallisen yleisvaltakirjan tallentamista palveluun.

Laskutus

Sopimusasiakkaat saavat laskun kaksi kertaa kuukaudessa voimassa olevan Kiinteistövaihdannan palvelun hinnaston mukaan. Maksun voi ohjata osapuolille maksettavaksi verkkomaksuna myös Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Kysy lisää rajapintapalvelun käytöstä 

sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi

Ota yhteyttä järjestelmätoimittajiin Kiinteistövaihdannan luonnostelupalvelun käyttöönotosta. Luonnostelupalvelua tarjoavat:

Hae käyttölupaa Kiinteistövaihdannan palvelun rajapintaintegraation testaamista varten. Maanmittauslaitos myöntää hakemuksesta luvan Kiinteistövaihdannan palvelun kehitys- ja koulutusympäristön käyttöön sekä testaukseen.

Lupa valmistellaan lomakkeen tietojen pohjalta ja lähetetään yhteyshenkilölle. Koekäyttö on maksutonta.

Hae koekäyttölupaa

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.