Hyppää pääsisältöön

Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun sisältö

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.

Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Huomioithan, että palveluntarjoajasi ei välttämättä ole toteuttanut kaikkia toiminnallisuuksia, joista tällä sivulla kerrotaan. Otathan yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, mitkä toiminnallisuudet ovat käytössäsi. Palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Sisällys

Kuka voi toimia sähköisesti?

Sähköisesti allekirjoitettavan asiakirjan osapuolena voi olla yksityishenkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus tai Kaupparekisteriin merkitty Y-tunnuksellinen yritys.

Sähköinen allekirjoitus annetaan aina Kiinteistövaihdannan palvelussa, johon sähköisesti rajapintapalvelussa luonnosteltu asiakirja lähetetään osapuolten katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Kiinteistövaihdannan palveluun kirjaudutaan joko henkilö- tai yritysasiakkaana. Palvelu tarkistaa valinnan mukaisesti väestötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä käyttäjän edustamisoikeudet.

Huom! Poikkeuksena rajapintapalvelussa laaditut sähköiset lainhuutohakemukset ja vuokraoikeuden siirtohakemus, jotka perustuvat kirjallisesti tehtyyn luovutukseen: hakemus lähetetään rajapinnan kautta suoraan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ei Kiinteistövaihdannan palveluun.

 • Näitä hakemuksia ei allekirjoiteta ollenkaan, joten hakijaksi voidaan ilmoittaa myös ulkomaalainen henkilö tai yritys.

Myös säätiön, yhdistyksen, viranomaisen, kunnan tai seurakunnan edustaja voi allekirjoittaa yhteisönsä puolesta asiakirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa sähköisesti. Käyttäjän eli tahoa edustavan henkilön tunnistamista varten, on yhteisön kuitenkin haettava etukäteen yleisvaltuutus henkilölle palvelun käyttöön Maanmittauslaitokselta. Lue lisää yleisvaltuutuksesta.

Osapuolten sähköpostiosoitteet on ilmoitettava asian etenemisestä tiedottamista varten (mm. allekirjoituspyynnöt), jotka Kiinteistövaihdannan palvelu lähettää automaattisesti.
 

Yksityishenkilöt

 • Kirjautuminen Kiinteistövaihdannan palveluun vahvasti tunnistautuen suomi.fi palvelun kautta.
 • Tiedot tarkistetaan Väestötietojärjestelmästä. Henkilön tulee olla elossa, täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen (ei edunvalvonnassa).
 • Kuolinpesä voi toimia luovuttajana seuraavin edellytyksin:
  • Kuolinpesällä tulee olla selvennyslainhuuto, jossa on lueteltu allekkain osakkaat ja näiden henkilötunnukset.
  • Kuolinpesän selvennyslainhuuto tulee olla haettu vuonna 2013 tai tämän jälkeen. 
   • Kaikki kuolinpesän osakkaat tulee ilmoittaa luovuttajiksi
   • Yksi kuolinpesän osakkaista ilmoitetaan luonnoksen vastaanottajaksi
  • Ei voi toimia luovutuksen saajana
  • Ei voi toimia vuokranantajana
    

Organisaatiot ja yritykset

 • Kirjautuminen Kiinteistövaihdannan palveluun vahvasti tunnistautuen suomi.fi-palvelun kautta
 • Nimenkirjoittajat tarkistetaan kaupparekisteristä
 • Yritys voi tarvittaessa antaa sähköisesti yleisvaltuutuksen henkilölle, jolla ei ole kaupparekisterissä yrityksen nimenkirjoitusoikeutta.

Luonnostelupalvelua käyttävien organisaatioiden edustajat siirtyvät KVP:uun luonnostelupalvelun tunnistautumisen kautta:

 • Yritystä edustava henkilö saa yrityksensä näkymän ja käyttäjäroolinsa mukaiset käyttöoikeudet KVP:ssa.
  • Käyttäjäroolit ovat asiakassopimuksen mukaisesti: pankin toimihenkilö, kiinteistövastaava tai kiinteistönvälittäjä.
  • Roolien väliset oikeudet vaihtelevat.
 • Esimerkiksi pankin toimihenkilö voi allekirjoittaa sähköisesti pankkinsa puolesta siirtositoumuksia, siirtohakemuksia tai suostumuksia ilman kaupparekisterin tarkistusta KVP:ssa.

Yrityksen edustajien tarkistaminen:

 • Osakeyhtiö/asunto-osakeyhtiö: kaupparekisteriin merkitty edustaja tai edustajat. Prokuristi ei voi edustaa yritystä KVP:ssa.
 • Kommandiittiyhtiö: Vastuunalaiset yhtiömiehet ja äänettömät yhtiömiehet yhdessä
 • Avoin yhtiö: Kaikki osakkaat yhdessä
 • Toiminimi: Toiminimen omistaja yksityiskäyttäjänä. Toiminimen edustajaa ei tarkisteta kaupparekisteristä, koska toiminimeä ei käsitellä yrityksenä.
   

Kunta, seurakunta, viranomainen, säätiö, yhdistys

 • Organisaatiokohtaisia edustajatietoja ei ole saatavilla Kaupparekisteristä
 • Toimiakseen osapuolena palvelussa, on organisaation haettava yleisvaltakirjan tallentamista Maanmittauslaitokselta haluamilleen toimihenkilöille.
  1. Organisaation toimihenkilöt tallennetaan yleisvaltuutuksen mukaisesti Kiinteistövaihdannan palveluun. Maanmittauslaitos ilmoittaa yleisvaltuutuksen hakijalle, kun palvelu on valtuutettujen käytettävissä.
  2. Tämän jälkeen valtuutettu kirjautuu Kiinteistövaihdannan palveluun henkilöasiakkaana vahvasti tunnistautuen ja ottaa organisaation antaman yleisvaltakirjan käyttöönsä.
  3. Valtuutettu saa edustamansa organisaation näkymän KVP:ssa ja voi vastaanottaa sekä allekirjoittaa tai luonnostella sähköisesti asiakirjoja sen puolesta.