Hyppää pääsisältöön

Luovutuskirjat

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.

Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Huomioithan, että palveluntarjoajasi ei välttämättä ole toteuttanut kaikkia toiminnallisuuksia, joista tällä sivulla kerrotaan. Otathan yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, mitkä toiminnallisuudet ovat käytössäsi. Palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Kauppakirja, lahjakirja ja esisopimus

Ammattitoimija voi luonnostella sähköisesti allekirjoitettavan kauppakirjan, lahjakirjan ja esisopimuksen asiakkaansa puolesta. Lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus tulee automaattisesti vireille luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen.

Huomaathan, että vaihtokirjan voi luonnostella ainoastaan Kiinteistövaihdannan palvelussa. Vaihtokirjaa ei ole siis toteutettu rajapintapalveluihin.

Jos osapuolet haluavat, että ammattitoimija luonnostelee vaihtokirjan puolestaan, on tätä varten annettava erikseen vaihtokirjan luonnosteluvaltuutus KVP:ssa ammattitoimijalle (Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella) ja tehtävä vaihtokirjan luonnostelu Kiinteistövaihdannan palvelun käyttöliittymässä.

Sisällys

Kauppakirja ja lahjakirja

Sähköisen luovutuskirjan muotovaatimukset ovat samat kuin kirjallisesti tehdyssä kauppakirjassa. Järjestelmä valvoo, että luovutuskirjan pakolliset tiedot on täytetty.

Kiinteistövaihdannan palvelu tekee taustalla erilaisia tarkistuksia kohteesta ja asiakirjan osapuolista eri rekistereistä mm.: lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, kaupparekisteristä ja väestötietojärjestelmästä.

Sähköisesti tehtyyn kauppakirjaan hyväksytään vain Kiinteistövaihdannan palvelussa annettu allekirjoitus.

Esisopimus

Esisopimuksen perustiedot ovat samat kuin kauppakirjassakin. Esisopimuksen saantotieto tulee allekirjoittamisen jälkeen näkyviin lainhuutotodistukselle.

Esisopimusta säilytetään KVP:ssa sille merkityn voimassaoloajan mukaisesti, enintään kuitenkin 5 vuotta. Esisopimuksesta voi tehdä kauppakirjalle pohjan sen voimassa olon aikana.

Yleiskuvaus sähköisestä luovutuskirjasta

Ammattitoimija luonnostelee luovutuskirjan luonnostelupalvelussa ja lähettää luovutuskirjaluonnoksen Kiinteistövaihdannan palveluun osapuolten katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Kiinteistövaihdannan palvelu tekee kaupanvahvistajaa vastaavat tarkistukset reaaliaikaisena taustarekistereistä, joten kaupanvahvistajaa ei ole sähköisissä luovutuskirjoissa.

Lisää tähän alt-teksti
Sähköisen luovutuskirjan eteneminen

Sähköisen kauppakirjan vaiheet

 1. Kiinteistönvälittäjä luonnostelee kauppakirjan ja lähettää sen Kiinteistövaihdannan palveluun katselmoitavaksi. Kiinteistönvälittäjä lisää yhteyshenkilötiedot / asiamiestiedot ostajan lainhuutohakemukseen tai vuokraoikeuden siirtohakemukseen liittyen.
   
 2. Myyjä vastaanottaa luonnoksen kirjautumalla kiinteistoasiat.fi -osoitteeseen saamansa viestin perusteella. 
  • Saapuvaa asiakirjaa voi tarkastella kirjautumisen jälkeen palvelun etusivulla klikkaamalla asiakirjaa (esim. Saapuva kauppakirja).
  • Asiakirja siirtyy luonnostelupalvelusta Kiinteistövaihdannan palveluun painikkeesta Vastaanota asiakirja.
  • Kiinteistönvälittäjä voi seurata asian etenemistä luonnostelupalvelun asiakirjan tilan avulla.
    
 3. Kaikki osapuolet saavat ilmoituksen Kiinteistövaihdannan palvelussa olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Osapuolet kirjautuvat kiinteistoasiat.fi-osoitteeseen ja katselmoivat kauppakirjan. Palvelu ohjaa osapuolia tulevista toimenpiteistä.
   
 4. Tarvittaessa asiamies tai luovutuskirjaan lisätty katselija voi kirjautua katselmoimaan kauppakirjaa Kiinteistövaihdannan palvelussa. Pankkien toimihenkilöiden kannattaa kirjautua luonnostelupalvelun tunnistautumisen kautta, jotta palvelu voi varmistaa käyttäjäroolin mukaiset oikeudet.
  • Asiamies tai luovutuskirjaan lisätty katselija (esim. pankin toimihenkilö) voi kommentoida kauppakirjaa KVP:n Kommentit-osiossa, mutta ei voi tehdä kauppakirjaan mitään muutoksia. Lisätyistä kommenteista lähtee viesti kaikille osapuolille.
    
 5. Nykyinen panttikirjan saaja kirjautuu KVP:uun saamansa viestin perusteella ja katselmoi sekä allekirjoittaa panttikirjojen siirtositoumuksen. Tarkempi ohje löytyy alempaa kohdasta Panttikirjojen siirtoa koskeva sitoumus.
   
 6. Kaikki osapuolet (pankki, myyjä, ostaja) näkevät KVP:ssa olevasta kauppakirjasta, ketkä ovat sen allekirjoittaneet ja kenen allekirjoitus puuttuu. Kiinteistönvälittäjä voi seurata allekirjoituksia asiakirjan tilan avulla luonnostelupalvelussa.
   
 7. Myyjä tai myyjät allekirjoittavat ensin. Jos kauppaan on liitetty puolison tai lesken suostumus, on suostumus allekirjoitettava ensimmäisenä ennen myyjiä.
   
 8. Ostaja tai ostajat allekirjoittavat myyjien jälkeen. Kauppakirja valmistuu ja lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus lähtee vireille viimeisen ostajan allekirjoituksen jälkeen.
   
 9. Asiamies, myyjä ja ostaja näkevät valmiit asiakirjat Kiinteistövaihdannan palvelussa.
   
 10. Asiamiehelle lähetetään mahdolliset täydennyspyynnöt lainhuudon käsittelemiseksi. Lainhuutopäätös lähetetään asiamiehelle.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja Maanmittauslaitoksen käsittelyyn tulevat reaaliaikaisena seuraavat hakemukset siihen liittyvine asiakirjoineen:

 • Lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus
 • Panttikirjojen siirto (vain jos sitoumuksen ehdossa on siirto haluttu heti tehtäväksi)

Huomioithan, että jos palveluntarjoajasi on DIAS (Digitaalinen Asuntokauppa DIAS Oy) sähköisen kauppakirjan vaiheet etenevät joiltain osin poiketen yllä kuvatuista vaiheista. Lue tarkemmin sähköisen kaupan etenemisestä DIASin verkkosivuilta.

Luovutuskirjan päivittäminen

 • Luovutuskirjan luonnosta voidaan päivittää lähettämällä siitä uusi versio niin kauan, kunnes luonnoksen vastaanottaja on vastaanottanut luovutuskirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa. 
 • Jos luovutuskirja on jo vastaanotettu Kiinteistövaihdannan palvelussa, täytyy tehdä kokonaan uusi luovutuskirja. Suositeltavaa on, että asiakas poistaa vanhan luovutuskirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa, jotta osapuolet allekirjoittavat uusimman luovutuskirjan. 

Allekirjoitusten antaminen

 • Allekirjoitusten aikaväli max 30 vrk.
 • Luonnoksen säilymisen aikaväli 
  • Kauppakirjan luonnos katsotaan peruutetuksi, kun 30 päivää on kulunut sen edellisestä käsittelemisestä. Käsittelyllä tarkoitetaan ehtojen muokkaamista tai allekirjoittamista.
  • Valmis kauppakirja säilyy palvelussa 12 kuukautta.

Lopputulos

Ostajan lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus on tullut vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Hakemuksen liitteenä ovat: 

 • Luovutuskirja siihen liittyvine liitteineen
 • Sitoumus
 • Suostumus

Asiamiehen ja katselijan oikeudet

Asiamies

 • Saa viestit asian etenemisestä:
  • Ilmoitus jaetusta luovutuskirjasta
  • Ilmoitus luovutuskirjan väliaikaisesta säilyttämisestä 
  • Lainhuuto / vuokraoikeuden siirto on tullut vireille.
 • Näkee keskeneräisen kauppakirjan KVP:ssa.
 • Näkee valmiit asiakirjat KVP:ssa (lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus, kauppakirja, mahdolliset suostumukset ja sitoumukset).
 • Saa mahdolliset täydennyspyynnöt MML:n lainhuudon käsittelijältä.
 • Voi täydentää lainhuutohakemusta / vuokraoikeuden siirtohakemusta joko KVP:ssa tai luonnostelupalvelussa (esim. kuitti kauppahinnasta).
 • Saa päätöksen lainhuudosta / vuokraoikeuden siirrosta.

Katselija

 • Luonnostelupalvelussa luovutuskirjan luonnostelijan on mahdollista lisätä katseluoikeus sovitulle taholle. Katselija yksilöidään henkilötunnuksella tai y-tunnuksella. Katseluoikeutta annettaessa tulee myös määritellä, onko katselija myyjän vai ostajan edustaja. Usein katseluoikeus halutaan antaa esimerkiksi myyjän pankille. Katselijalle lähtee sähköposti annetusta katseluoikeudesta siinä vaiheessa, kun asiakirjan vastaanottaja (joku luovuttajista) kirjautuu Kiinteistövaihdannan palveluun ja ottaa vastaan lähetetyn luovutuskirjan.
 • Keskustelu luovutuskirjan luonnostelijan, pankkien ja kaupan osapuolten kesken on tärkeää, jotta luonnostelija tietää kenet hän merkitsee lainhuutoasian yhteyshenkilöksi / asiamieheksi ja lisätäänkö esimerkiksi myyjän pankki katselijaksi.
 • Kiinteistövaihdannan palvelussa kuka tahansa luovutuksen osapuolista voi antaa katseluoikeuden haluamalleen taholle (yksityishenkilö tai yrityksen edustaja) vain, kun kauppakirja on lukitsematon.
 • Katselija pääsee katselemaan keskeneräistä asiaa ja luovutuskirjaa liitteineen Kiinteistövaihdannan palvelussa.  
  • Huom! Kun esimerkiksi pankilla on käytössään luonnostelupalvelu, kirjautuu pankkitoimihenkilö aina luonnostelupalvelun tunnistautumisen kautta Kiinteistövaihdannan palveluun (ei suoraan kiinteistoasiat.fi-osoitteesta).
 • Kiinteistövaihdannan palvelu ei estä luovutuskirjan allekirjoittamista, vaikka katseluoikeuden saanut taho ei kävisi katselmoimassa luovutuskirjaa palvelussa.

Luovutuskirjan sisältö

Kohteet

Luovutuskirjan voi tehdä kiinteistöstä, määräalasta, vuokraoikeudesta tai tällaisen määräosasta. Esisopimuksen voi tehdä kiinteistöstä ja määräalasta tai tällaisen määräosasta. Huom! maanvuokralain 2 luvun mukaiset tontinvuokraoikeudet (L0) eivät voi kuitenkaan olla rajapintapalveluissa vuokrasopimuksen tai vuokraoikeuden siirron kohteena.

Luovutuskirja voi sisältää useita kohteita silloin, kun luovuttaja ja luovutuksen saajat ovat samat. Asiointimaksu on luovutuskirjakohtainen. Jos yhdellä luovutuskirjalla luovutetaan useampi kohde, tulee maksettavaksi vain yksi asiointimaksu, joka sisältää lainhuudatusmaksun.

Kohde tai kohteet yksilöidään kiinteistötunnuksella, määräalatunnuksella tai vuokraoikeuden laitostunnuksella. Kohteen tulee olla voimassa oleva.

 • Kiinteistö/määräala, vuokraoikeus, määräosa, uusi määräala (myös yhteisalueosuudet) tai kiinteistö, josta luovuttaja pidättää määräalan
 • Jos luovutuskirjassa on useita kiinteistöjä:
  • Luovutuskirjan tyyppi voi olla joko kauppa tai lahja
  • Jokaisella kohteella tulee olla sama omistajajoukko, eri omistajien omistusosuuksien ei tarvitse olla yhtä suuret
  • Jokaisella kohteella tulee olla sama saajajoukko, eri saajien omistusosuuksien ei tarvitse olla yhtä suuret
 • Määräalan luovutuskirjalle annettavat pakolliset tiedot:
  • Karttaliite
  • Määräalan kuvaus (lohkomisen määräytymisperuste)
  • Arvio pinta-alasta

Luovutuskirjan kieli

 • suomi tai ruotsi

Luovutuskirjan ehdot

Luovutuskirja voi sisältää pakollisten ehtojen lisäksi luonnostelijan vapaasti muotoilemia ehtoja. Ehtojen määrän voi päättää itse kuhunkin tarkoitukseen sopivaksi. Maksimimäärää ehdoille ei ole.

 • Pakolliset ehdot 
  • Kauppahinta, annetaan euroina (kauppakirjassa, esisopimuksessa)
  • Kauppahinnan maksaminen (kauppakirjassa)
  • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Vapaaehtoiset ehdot
  • Panttikirjojen siirtositoumus
  • Oma ehto, voi otsikoida ja muotoilla vapaasti
   • Luonnostelupalvelut voivat sisältää valmiita ehtoja, joita voi hyödyntää. Ehtoja voi muokata käyttötarkoitukseen sopiviksi.
 • Yhteisalueosuuksien siirtyminen (uuden määräalan luovutuksessa tai luovuttajan pidättämässä määräalassa)

Luovutuskirjan liitteet

Luovutuskirjaan voi liittää tiedostona myös erillisiä asiakirjoja, jos luonnostelija katsoo sen tarpeelliseksi. Maanmittauslaitos arkistoi asiakirjat arkistosäännön mukaisesti. 

Liitteeksi voi laittaa esim. kuntotarkastusraportin, kirjallisen puolison suostumuksen taikka kauppakirjan muut ehdot, joihin on viitattu sähköisessä kauppakirjassa.

Sähköiseen kauppakirjapohjaan on merkittävä luovutuksen olennaiset ehdot, esim. lykkäävät/purkavat ehdot ja vallintarajoitukset.

Sitoumus panttikirjojen siirrosta

Kohteella olevien panttikirjojen siirtämisen voi sopia sitovasti vakuuksia koskevan sitoumuksen avulla. Nykyisen panttikirjan saajan on allekirjoitettava sitoumus ennen viimeistä allekirjoitusta. 

Sitoumuksen ehdoissa on kaksi vaihtoehtoa, joka käyttäjän tulee valita: Panttikirjojen siirto vireille automaattisesti luovutuksen valmistuttua tai panttikirjojen siirto tehdään oma-aloitteisesti sille määritellyn ehdon täytyttyä.

Kiinteistönluovutuksen lisätiedot kauppahintarekisteriä varten

Jokaisesta luovutuskirjasta on ilmoitettava tarvittavat tiedot Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteriä varten. Tietojen avulla ylläpidetään kauppahintarekisteriä.

Luovutuksesta on ilmoitettava:

 • Käyttötarkoitus valittava: maa- ja metsätalous, lomarakennuspaikka, asuinrakennuspaikka, muu rakennuspaikka, kunnan kaavoitettavaksi ostama maa-alue (raakamaa), muu käyttötarkoitus (yksilöitävä)
 • Sukulaisluovutus: Kyllä/Ei
 • Rantatontti: Kyllä/Ei
 • Rakennustiedot valittava: kiinteistöllä ei ole rakennuksia, rakennukset kuuluvat luovutukseen, vain osa rakennuksista kuuluu luovutukseen, kiinteistöllä vain arvottomia rakennuksia, rakennukset eivät kuulu luovutukseen (vuokraoikeuden lunastus).

Rekisteriotteet

Kuka tahansa osapuoli tai asiakirjan luonnostelija voi ostaa rekisteriotteita Kiinteistövaihdannan palvelussa ja jakaa ne muille osapuolille. Ostettu rekisteriote näyttää ostopäivän tilanteen ja päivittyy asian edetessä. Kun palvelusta lataa ostetun rekisteriotteen, se näyttää latauspäivän tilanteen. Jokainen luovutukseen osallinen voi selata ja ladata ostettuja otteita viimeisen allekirjoittajan allekirjoituspäivän loppuun asti. Rekisteriotteet eivät ole ladattavissa palvelusta enää tämän jälkeen, joten ne on hyvä tallentaa tarvittaessa itselleen ennen viimeistä allekirjoitusta.

Saatavilla olevat rekisteriotteet: kiinteistörekisterin karttaote, kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, rasitustodistus, vuokraoikeustodistus.

Lainhuutohakemuksen / vuokraoikeuden siirtohakemuksen tiedot

Hakemuksen asiamies tai yhteyshenkilö on ilmoitettava Maanmittauslaitosta varten. Kiinteistönvälittäjä lisää yhteyshenkilötiedot / asiamiestiedot ostajan lainhuutohakemukseen tai vuokraoikeuden siirtohakemukseen liittyen luonnostelupalvelussa. Maanmittauslaitos lähettää mahdolliset hakemuksen täydennyspyynnöt ja päätöksen asian ratkaisusta ilmoitetulle taholle tai henkilölle. Asiamies pääsee myös katselemaan keskeneräistä asiaa sekä valmiita asiakirjoja KVP:ssa.

Annettujen tietojen perusteella muodostuu automaattisesti lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus, joka lähetetään Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin yhdessä kauppakirjan ja muiden mahdollisten asiakirjojen kanssa sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan. 

Luovutuskirjan lähettäminen Kiinteistövaihdannan palveluun

Luovutuskirjat ja muut asiakirjat on siirrettävä luonnostelupalvelusta Kiinteistövaihdannan palveluun katselmointia ja allekirjoittamista varten.

Luovutuskirjan voi lähettää lukittuna tai lukitsemattomana sekä jaettuna tai jakamattomana luonnoksena.

Kauppakirjan lähettäminen lukittuna tai lukitsemattomana:

Lukittu:

 • Kiinteistövaihdannan palvelussa ei voi muuttaa lukitun kauppakirjan sisältöä. Vain katselu, kommentointi ja allekirjoittaminen onnistuvat.
 • Allekirjoituksen voi peruuttaa ja kauppakirjan poistaa niin kauan, kun se on keskeneräinen. Viimeistä allekirjoitusta ei voi peruuttaa. 
 • Jos luovutuskirjaa on tarpeen muuttaa, on luonnostelijan lähetettävä siitä uusi versio Kiinteistövaihdannan palveluun. Jos luovutuskirja on kuitenkin jo vastaanotettu Kiinteistövaihdannan palvelussa, täytyy tehdä kokonaan uusi luovutuskirja.

Lukitsematon:

 • Myyjä ja ostaja tai valtuutetut voivat muokata kauppakirjan sisältöä kaikilta osin.
 • Jos kauppakirja on allekirjoitettu osittain jonkun osapuolen osalta ja siihen tehdään muutos, allekirjoitus raukeaa. Allekirjoitus tulee antaa uudestaan, eli tehdyt muutokset täytyy hyväksyä. 
 • Jos ehtoja halutaan muotoilla yhdessä myyjän tai asiamiehen kanssa, on lukitsematon kauppakirja hyvä vaihtoehto. Luonnoksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostilla osapuolille, vaan katselmointi tapahtuu KVP:ssa. 

Kauppakirjan lähettäminen jaettuna tai jakamattomana luonnoksena:

Jaettu:

 • Lukittu luovutuskirja on lähetettävä aina jaettuna luonnoksena. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän vastaanotettua luonnoksen KVP:uun, pääsevät kaikki osapuolet katselmoimaan sitä.
 • Vain allekirjoittaminen ja luovutuskirjan poistaminen on tällöin mahdollista.

Jakamaton:

 • Kun luovutuskirja lähetetään jakamattomana luonnoksena, pääsee vain myyjä katselmoimaan luonnosta vastaanottamisen jälkeen.
 • Myyjän on jaettava luovutuskirjan luonnos KVP:ssa muille osapuolille.
 • Tämä on mahdollista valita vain lukitsemattomaan luonnokseen.

Allekirjoittaminen ja maksaminen

Jokaisen osapuolen on annettava allekirjoituksensa KVP:ssa vahvasti tunnistautuen. Luovutuskirja valmistuu, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Maksun voi ohjata osapuolille maksettavaksi verkkomaksuna Kiinteistövaihdannan palvelussa. Tällöin maksu on suoritettava ennen viimeistä allekirjoitusta ja osapuolten on sovittava etukäteen maksun hoitamisesta.

Maksun voi ottaa myös luonnostelevan organisaation laskulle.

 • Kiinteistövaihdannan palvelun hinnasto
 • Sopimusasiakkaat saavat laskun kaksi kertaa kuukaudessa voimassa olevan Kiinteistövaihdannan palvelun hinnaston mukaan.

Viestit

Asian etenemisestä lähetetään automaattiviestejä osapuolille. Perusperiaate on, että viesti lähetetään silloin, kun se edellyttää toimenpiteitä viestin vastaanottajalta. Muuten asian etenemistä voi seurata KVP:n tapahtumalokista tai luonnostelupalvelussa olevan asiakirjan tilan avulla.

Seuraavat viestit lähetetään eri osapuolille:

 • Asiakirja on vastaanotettavissa
 • Asiakirja on vastaanotettu ja allekirjoitettavissa
 • Myyjät ovat allekirjoittaneet
 • Luovutuskirja on allekirjoitettu ja lainhuuto lähtenyt vireille
 • Luovutuskirja on poistettu
 • Allekirjoittamaton luovutuskirja on vanhenemassa
 • Allekirjoittamaton luovutuskirja on poistettu järjestelmässä
 • Suostumus on allekirjoitettavissa
 • Suostumus allekirjoitettu
 • Suostumuksen allekirjoitus peruttu
 • Suostumus poistettu järjestelmästä.

Kommentit

Osapuolet voivat kommentoida luovutuskirjaa tai tiedottaa muista tarpeellisista asioista. Kommentit näkyvät vain KVP:ssa, eivätkä tulostu luovutuskirjalle. Lisätyistä kommenteista lähetetään automaattiviesti muille osapuolille.

Sähköisestä luovutuksesta muodostuvat asiakirjat

 • Lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus
 • Kauppakirja, Lahjakirja
 • Vakuuksia koskeva sitoumus (vapaaehtoinen)
 • Suostumus (vapaaehtoinen)
 • Mahdolliset valtakirjat
 • Muut mahdolliset luovutuskirjaan lisätyt liitteet.

Lopputulos valmistuneesta luovutuskirjasta

Lainhuutoasia lähtee vireille uudelle omistajalle automaattisesti Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan valmiiksi. 

Lainhuutohakemusta / vuokraoikeuden siirtohakemusta voi täydentää sähköisesti joko KVP:ssa tai luonnostelupalvelussa. Täydennys lähetetään automaattisesti palvelusta vireillä olevalle hakemukselle. 

Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto. Lohkomistoimituksen etenemisestä lähetetään erikseen asianosaisille tietoa Maanmittauslaitoksesta.

Täydennysten liittäminen vireillä olevaan hakemukseen

Osapuolet ja asiamieheksi merkitty taho tai henkilö voivat täydentää hakemusta Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Luonnostelupalvelun käyttäjä voi lähettää täydennykset myös luonnostelupalvelussa.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on maksettava luovutuskirjan valmistuttua mahdollisimman pian, koska lainhuutohakemus / vuokraoikeuden siirtohakemus tulee viiveettä vireille sen allekirjoituksen jälkeen.

Varainsiirtovero on 4% kauppahinnasta. Jokaisen ostajan on maksettava vero ja tehtävä varainsiirtoveroilmoitus oma-aloitteisesti Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Kuittia maksetusta verosta ei tarvitse liittää hakemukseen, vaan tieto asianmukaisesti suoritetusta varainsiirtoverosta saadaan verohallinnolta.

Panttikirjojen siirtoa koskeva sitoumus

Yleistä sitoumuksesta

Sähköisen kauppakirjan yhteydessä on mahdollista antaa kohteella olevia panttikirjoja koskeva siirtositoumus sähköisenä. Sitoumusta ei ole pakollista antaa sähköisenä, mutta se on hyvä vaihtoehto kirjallisen sitoumuksen sijasta.

Siirtositoumuksen allekirjoittaa nykyinen panttikirjan saaja. Sitoumukseen muotoillaan ehto, jonka mukaisesti panttikirjat sitoudutaan siirtämään esim. ostajalle tai ostajan pankille.

Sitoumuksen sisältö määräytyy aina tilanteen mukaan ja esimerkiksi myyjän pankilla saattaa olla tietyt vakiotekstit, joiden mukaisena he tulevat sitoumuksensa kauppakirjaan liittämään.

 • Kun kauppakirjan luonnostelija on lähettänyt kauppakirjan lukittuna, ei sen mukana olevaa sitoumusta voi muuttaa enää Kiinteistövaihdannan palvelussa.
  • Sitoumuksen ehtoa voi muokata vain lähettämällä kauppakirjasta uuden version luonnostelupalvelusta. Sama koskee myös muita kauppakirjan ehtoja.
 • Kun kauppakirjan luonnostelija lähettää kauppakirjan lukitsemattomana, voi sitoumuksen ehtoa muokata vapaasti Kiinteistövaihdannan palvelussa ennen sen allekirjoittamista.

Kauppakirjaan lisätyn sitoumuksen ehdoissa on kaksi vaihtoehtoa

Siirtositoumuksessa voi määritellä sen, millä ehdoilla panttikirjat tullaan siirtämään uudelle panttikirjan saajalle. Panttikirjojen siirtoon on kaksi vaihtoehtoa: 

 1. Panttikirjojen siirto tehdään automaattisesti kaupan synnyttyä.
  • Panttikirjojen uudeksi saajaksi merkitty taho näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä heti luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen.
  • Panttikirjojen siirrosta ei peritä maksua.
  • Sitoumus-asiakirjalle tulostuu vakiomuotoinen ehtoteksti: 
   • "Sähköisen panttikirjan saajaksi kirjattuna sitoudun panttikirjan siirtämiseen niin, että siirtohakemus tulee automaattisesti vireille ilman eri hakemusta, kun tämän sitoumuksen yhteydessä luonnosteltava kauppa on sitovasti syntynyt kaupankäyntijärjestelmässä."  ​​​
 2. Panttikirjojen siirrolle kirjoitetaan oma ehto vapaasti muotoillen.
  • Nykyinen panttikirjan saaja voi sopia ehdon yhdessä kauppakirjan luonnostelijan (esim. kiinteistönvälittäjän) kanssa. Kauppakirjan luonnostelija muotoilee ehdon sitoumukselle sovitun mukaisesti.
  • Panttikirjojen siirtohakemus ei lähde vireille kaupan synnyttyä. Panttikirjan saaja siirtää panttikirjan uudelle saajalle normaalina panttikirjan siirtona, kun ehto on täyttynyt.
  • Sitoumus-asiakirjalle tulostuu itse muotoiltu ehtoteksti.
  • Kiinteistövaihdannan palvelu tai Maanmittauslaitos ei valvo ehdon täyttymistä. Panttikirjojen siirrosta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Lukittu kauppakirja ja sitoumus Kiinteistövaihdannan palvelussa

Luonnosasiakirjat ovat katselmoitavissa heti sen vastaanottamisesta lähtien kaikille osapuolille palvelun etusivulla tai Keskeneräiset asiat -kohdassa: myyjä, ostaja, katselija, asiamies, sitoumuksen antaja ja suostumuksen antaja (esim. puoliso).

Kaupan osapuolet voivat katsella sitoumusta KVP:ssa tai ladata sen pdf-tiedostona. Sitoumuksesta avautuu erillinen asiakirja Vakuuksia koskeva sitoumus (pdf).

Palvelu huomauttaa myyjää ja ostajaa allekirjoitusvaiheessa, mikäli sitoumusta ei ole vielä allekirjoitettu.

Lukitsematon kauppakirja ja sitoumuksen muotoilu Kiinteistövaihdannan palvelussa

Osapuolet voivat muokata kauppakirjan kaikkia ehtoja KVP:ssa.

Sitoumukset – Muokkaa -painikkeen kautta pääsee katselemaan luonnostelupalvelussa annetun sitoumuksen ehtoa ja muokkaamaan sitä tarvittaessa.

Myyjän tulee jakaa kauppakirjaluonnos muille osapuolille, jolloin panttikirjan saaja pääsee myös tarkastelemaan sitoumusta.

Sitoumuksen katseleminen ja allekirjoittaminen

Panttikirjojen nykyinen saaja saa automaattisesti viestin, jossa pyydetään allekirjoittamaan sitoumus KVP:ssa. Sitoumus on allekirjoitettava ennen viimeistä allekirjoitusta. Jos sitoumusta ei ole tätä ennen allekirjoitettu, se häviää palvelusta ja luovutus tapahtuu ilman sitoumusta.

Huom! Pankin on kirjauduttava Kiinteistövaihdannan palveluun luonnostelupalvelun tunnistautumisen kautta. Tällöin pankkitoimihenkilö pääsee katselemaan ja allekirjoittamaan sitoumuksia KVP:ssa.

Panttikirjojen nykyinen saaja voi katsella ja allekirjoittaa sitoumuksen Yrityksen Keskeneräiset asiat -kohdassa olevan linkin kautta.

Sitoumus avatuuu painikkeesta Allekirjoita. Sitoumuksen voi myös tulostaa pdf-tiedostona. Vakuuksia koskeva sitoumus tulee luovutuskirjan liitteeksi.

Sitoumus valmiissa kauppakirjassa

Kauppakirja on valmistunut kaikkien osapuolten allekirjoitettua. Vakuuksia koskeva sitoumus on erillisenä liitetiedostona, ja se tulee Maanmittauslaitokselle arkistoitavaksi asiakirjaksi lainhuutoasian yhteyteen.