Hyppää pääsisältöön

Muut sähköiset hakemukset

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.

Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Huomioithan, että palveluntarjoajasi ei välttämättä ole toteuttanut kaikkia toiminnallisuuksia, joista tällä sivulla kerrotaan. Otathan yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, mitkä toiminnallisuudet ovat käytössäsi. Palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Sisällys

 • Lainhuutohakemus ja erityisen oikeuden siirtohakemus (kirjallisesti tehdystä luovutuksesta)
 • Hakemus erityisen oikeuden rekisteröimiseksi (kirjallisesti tehdystä sopimuksesta)  
 • Selvennyslainhuutohakemus

Lainhuutohakemus tai erityisen oikeuden (=vuokraoikeuden) siirtohakemus on mahdollista lähettää sähköisesti myös silloin, kun luovutus on tehty perinteisesti kirjallisesti.

Useiden muidenkin kirjallisesti tehtyjen, erityisiin oikeuksiin liittyvien sopimusten osalta on mahdollista lähettää hakemus erityisen oikeuden rekisteröimiseksi sähköisesti. Näitä ovat esimerkiksi kokonaan uusi vuokraoikeus, hallinnanjakosopimus tai jokin muu kiinteistöä koskeva käyttö- tai hallintaoikeuteen liittyvä sopimus.

Tarkennuksena erityisiin oikeuksiin liittyen: Jos on hankittu vuokratontilla sijaitseva talo, tulee hakea erityisen oikeuden (=vuokraoikeuden) siirtoa. Jos on tehty kokonaan uusi maanvuokrasopimus, hallinnanjakosopimus tai jokin muu kiinteistöä koskeva käyttö- tai hallintaoikeuteen liittyvä sopimus, tulee hakea erityisen oikeuden rekisteröintiä.

Myös selvennyslainhuutohakemus on mahdollista lähettää sähköisesti (esim. kuolinpesälle).

Sähköisesti lähetetyn hakemuksen hyötynä on muun muassa se, että tarvittavat tiedot tulevat rekisteriin oikein ja oikea-aikaisesti. Näin esimerkiksi ennakkoon valmisteltu kiinnityshakemus kohtaa vireillä olevan lainhuudon.

Saantokirjojen ja sopimusten liittäminen sähköisesti toimitettuun hakemukseen:

 • Lainhuutohakemus kaupanvahvistajan vahvistamista luovutuskirjoista: luovutuskirjaa ei tarvitse liittää mukaan; se saadaan sähköisesti kaupanvahvistajalta.
 • Lainhuutohakemus muista saannoista (esim. perinnönjakosopimus, ositus): alkuperäinen saantokirja tulee lähettää täydennyksenä postitse Maanmittauslaitokselle.
 • Vuokraoikeuden siirtohakemus: alkuperäinen saantokirja tulee lähettää täydennyksenä postitse Maanmittauslaitokselle.
 • Hakemus erityisen oikeuden rekisteröimiseksi: alkuperäinen sopimus tulee lähettää täydennyksenä postitse Maanmittauslaitokselle. 

Sähköiselle hakemukselle ei tarvita allekirjoituksia.

Lainhuutohakemus ja erityisen oikeuden siirtohakemus (kirjallisesti tehdystä luovutuksesta)

Hakijat

 • Yksityishenkilö, yritys, ulkomaalainen yksityishenkilö tai yritys, kuolinpesä, viranomainen 
  • Yksilöidään henkilö- tai Y-tunnuksella
  • Ulkomaalaiset henkilöt yksilöidään aina syntymäajalla ja kansalaisuustiedolla
  • Ulkomaalaiset yritykset yksilöidään ulkomaisella yritystunnisteella ja kotipaikkatiedolla
 • Kuolinpesästä ilmoitettava:
  • Vainajan nimi ja henkilötunnus
  • Osakkaat luetellaan yksitellen henkilötunnuksella ja nimellä yksilöiden
 • Hakija voi toimia perustettavan yhtiön lukuun.

Tarkistukset

 • Rajapinta ei tee tarkistuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin saantotietoihin.
 • Väestötietojärjestelmän ja kaupparekisterin tiedot tarkistetaan osapuolten osalta.
 • Kiinteistötunnuksen on oltava voimassa oleva.

Kohteet

 • Voi hakea useaan kohteeseen samalla hakemuksella:
  • Kiinteistö (koko kiinteistö tai määräala), määräosa, uusi määräala, jolla ei vielä määräalatunnusta, vuokraoikeus.
 • Kohde yksilöidään:
  • Kiinteistötunnuksella
  • Kiinteistötunnus + määräalatunnus-yhdistelmällä
   • Esimerkiksi: 111-111-222-222-M601
  • Vuokraoikeuden laitostunnuksella (esim. L1)
   • Esimerkiksi: 111-111-222-222-L1
 • Jos kohteena on uusi määräala, jolla ei ole määräalatunnusta, yksilöidään kohde kiinteistötunnuksella ja valitaan tarkenteeksi "uusi määräala".

Saantolaji

Hakemuksella pitää ilmoittaa mihin saantoon hakemus perustuu.

Vaihtoehdot:

Kauppa, Vaihto, Lahja, Perintö, Testamentti, Ositus, Sulautuminen, Apportti, Pakkolunastus, Vuokra-alueen lunastus, Perinnönjako, Jakosopimus, Ositus ja perinnönjako, Muu saanto, Huutokauppa, Vapaa myynti, Kauppakirjan korjaus, Saantokirjan korjaus, Lunastustoimitus, Erottelusopimus, Pesäosuuden luovutus, Aikaisempi omistus.

Kauppahinta tulee ilmoittaa, jos saantolaji on joku seuraavista: Kauppa, huutokauppa, vapaa myynti.

Etuostolain mukainen vakuutus

Hakemuksella voi antaa etuostolain mukaisen vakuutuksen.

Asiamies tai yhteyshenkilö

Asiamiehen/yhteyshenkilön yhteystiedot on annettava Maanmittauslaitoksen yhteydenottoa varten.

Liitetiedostot

Hakemukselle voi liittää tarvittavat liitetiedostot hakemuksen käsittelyä varten.

Esimerkiksi perukirja ja sukuselvitys tai kauppahinnan maksukuitti voidaan liittää suoraan hakemukseen.

Hakemukseen voi liittää myös kopion saantokirjasta, joka toimitetaan jälkikäteen alkuperäisenä postitse Maanmittauslaitokselle.

Lisätietokenttä

Hakemukselle voi antaa mitä tahansa lisätietoja hakemuksen käsittelyä tai sen käsittelijää varten. Esimerkiksi tietoa liitteiden toimittamisesta, välisaannoista jne. Lisätieto näkyy lainhuutohakemuksella, joka arkistoidaan pysyvästi. Maksimimerkkimäärä 10 000 merkkiä.

Maksut ja laskutus

 • Lasku toimitetaan hakemuksen käsittelyn jälkeen laskutustiedoissa olevaan osoitteeseen. Maksua ei ole mahdollista maksaa etukäteen.
 • Ilmoita laskutettavan postiosoite tai verkkolaskutusosoite.

Allekirjoitukset

Hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa.

Huomioitavaa

Koskee vuokraoikeuden (erityisen oikeuden) siirtohakemusta sekä kirjallisia saantoja, joissa ei ole kaupanvahvistajaa:

 • Alkuperäinen saantokirja tulee lähettää erikseen Maanmittauslaitokselle osoitteeseen: Maanmittauslaitos / kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 VAASA.
 • Ilmoita tilarajapinnasta ilmenevä hakemustunnus saantokirjan oheen.

Selvennyslainhuutohakemus

Selvennyslainhuutohakemuksen tiedot ovat soveltuvin osin samat kuin lainhuutohakemuksessa.

Selvennyslainhuutohakemusta voidaan käyttää silloin, kun olemassa olevan omistajan lainhuutoa on tarpeen selventää. Esimerkiksi kuolinpesä voi hakea kuolinpesän osakastietojen kirjaamista lainhuutorekisteriin. Tämä voi hyödyttää mahdollisia tulevia kiinteistön luovutuksia.

Kuolinpesä tutkitaan tavanomaisilla liiteasiakirjoilla Maanmittauslaitoksella, joten tarvittavat asiakirjat tulee liittää hakemukseen. Lue lisää lainhuutohakemuksen liitteistä.