Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus (lainhuuto)

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa.

Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa.  Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Hae lainhuuto ajoissa

Sinun on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt.

Määräaika lasketaan sopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Tämän ajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi. Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Maanmittauslaitos lohkoo määräalan lainhuudon jälkeen omaksi kiinteistökseen. Lohkomistoimitus aloitetaan automaattisesti.

Voit hakea useamman kiinteistön lainhuutoa yhdellä hakemuksella. Hinta määräytyy kiinteistöjen määrän mukaan.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Koko prosessi lainhuudon vireille laitosta ratkaisuun kestää noin kuukauden.

Selvennyslainhuuto

Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, mutta helpottaa asioiden hoitoa. Selvennyslainhuutoa kannattaa hakea pääasiassa kahdessa tapauksessa:

 • kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan kiinteistön. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perunkirjaa lainhuutoa varten.
 • kun yhtiössä tapahtunut muutoksia, esimerkiksi jakautuminen tai sulautuminen.

Näin haet lainhuutoa

 1. Kokoa tarvittavat liitteet.
 2. Hae lainhuutoa Asiointipalvelussa, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuutoa ei voi hakea Asiointipalvelussa, jos luovutuksen saajana on yritys.
 3. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä hakemuslomakkeen (suomi.fi). Toimita hakemus ja sen liitteet sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne palvelupisteeseen. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan sinulle postitse.

Tarvittavat liitteet

Useimmiten liitteet ovat kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksukuitti. Sopimuksia, jotka kaupanvahvistaja on allekirjoituksellaan vahvistanut, ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä. Muut sopimukset tulee toimittaa alkuperäisinä postitse.  

Jakosopimus

 • mahdolliset valtakirjat

Lahja

 •  ei tarvita mitään liitettä

Kauppa

 • varainsiirtoveron maksukuitti
 • kauppahinnan maksukuitti
 • Jos olet varainsiirtoveron maksusta vapautettu ensiasunnon ostaja:

 Ositussopimus

 • alkuperäinen ositussopimus
 • mahdollinen varainsiirtoverokuitti, jos käytetty pesän ulkopuolista varallisuutta tasingon maksussa

 Perinnönjako         

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen perinnönjakosopimus valtakirjoineen
 • mahdollinen testamentti

 Selvennyslainhuuto kuolinpesälle                    

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys

 Testamentti           

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen testamentti

Vaihto                    

 • varainsiirtoverokuitti

Muut tarvittavat liitteet on lueteltu tarkemmin lainhuutohakemuksen täyttöohjeessa.

Kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröinti (Lainhuuto)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107412
Kuulutuslainhuuto
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107410
Lainhuudatus
119,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen
88,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
65,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
119,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
119,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinteistövaihdannan palvelu

Voit luovuttaa oman kiinteistön, hakea kiinnityksiä tai sähköisen panttikirjan siirtoa.

Lue lisää

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.