Hyppää pääsisältöön

Maanvuokrasopimukset

Tämä sivusto on kiinteistövaihdannan ammattilaisille tarkoitettu sivusto.

Tällä sivulla on kuvattu Kiinteistövaihdannan rajapintapalvelun toimintaa.

Huomioithan, että palveluntarjoajasi ei välttämättä ole toteuttanut kaikkia toiminnallisuuksia, joista tällä sivulla kerrotaan. Otathan yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi varmistaaksesi, mitkä toiminnallisuudet ovat käytössäsi. Palveluntarjoajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Sisällys

Uusi maanvuokrasopimus

Uusina maanvuokrasopimuksina voi tehdä asuintontin (MVL 3), maatalousmaan (MVL 4) tai liike- tai teollisuustontin (MVL 5) maanvuokrasopimuksen.

Vuokranantaja luonnostelee vuokrasopimuksen ja lähettää sen Kiinteistövaihdannan palveluun allekirjoitettavaksi. Jos vuokralaisia on useita, ilmoitetaan joku vuokralaisista sopimuksen vastaanottajaksi. Vastaanottajaksi merkitty saa automaattiviestin KVP:sta, jossa pyydetään ottamaan sopimus vastaan KVP:uun.

Vuokranantaja allekirjoittaa maanvuokrasopimuksen viimeisenä, kun kaikki vuokralaiset ovat allekirjoittaneet.

Maanvuokrasopimuksen luonnosteleminen sähköisenä edellyttää asiakassopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa vuokranantajalta, joka on yleensä kunta.
 

Tyypillinen tilanne

Kunta vuokraa tontin tai osan kiinteistöstä vuokralaiselle. Kunnan toimihenkilö luonnostelee maanvuokrasopimuksen luonnostelupalvelussa ja lähettää sen Kiinteistövaihdannan palveluun allekirjoitettavaksi. Vuokralainen saa viestin maanvuokrasopimuksen vastaanottamiseksi, vuokralainen katselmoi vuokrasopimuksen ja lopuksi allekirjoittaa sen.

Jos vuokrasopimukseen on tarve tehdä muutoksia, on vuokranantajan lähetettävä sopimuksesta uusi versio KVP:uun. Mahdolliset muutokset sopimukseen voi sopia KVP:n Kommentit-osiossa.

Vuokralainen allekirjoittaa maanvuokrasopimuksen ensin ja vuokranantaja viimeisenä.
 

Edellytykset

 • Kiinteistöllä on voimassa oleva lainhuuto vuokranantajalle.
 • Jos vuokranantaja on kunta tai muu yhteisö, on Kiinteistövaihdannan palvelussa oltava etukäteen tallennettu yleisvaltakirja yhteisön edustajan varmentamiseksi.
   

Vuokraoikeuden kohteet

 • Kiinteistö, määräala, yleinen alue
 • Vuokraoikeus voi sijaita usean kohteen alueella. Kaikki kohteet on ilmoitettava vuokrasopimuksessa.
   

Osapuolet

Vuokranantajana voi toimia vain kunta tai muu taho, jolla on sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa Maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoituspalvelusta

Vuokranantajia voi olla useita: yksityishenkilö, yritys, viranomainen, kuolinpesä.

 • Huom! Edellyttää edellä mainitun sopimuksen voimassa oloa vuokranantajan ja Maanmittauslaitoksen välillä.
 • Vuokranantaja tarkistetaan voimassaolevasta lainhuudosta.

Vuokralaisia voi olla useita: yksityishenkilö, yritys, viranomainen, perustettava yhtiö.

 • Kuolinpesä ei voi toimia vuokralaisena Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä on ilmoitettava asiamies tai yhteyshenkilö.

 • Annettujen tietojen perusteella syntyy hakemus erityisen oikeuden kirjaamiseksi.
 • Asiamiehenä voi olla vuokralainen itse tai muu ilmoitettu taho (esim. pankki).
 • Maanmittauslaitos on yhteydessä asiamieheen, jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä.
   

Ehdot

Ehdot voi määritellä vapaasti itse ja ehtoja voi olla kulloinkin tarvittava määrä.

Pakolliset ehdot

 • Kohde tai kohteet 
 • Vuokra-aika 
 • Vastike
 • Käyttötarkoitus: asuinalue (MVL 3), maatalousmaa (MVL 4), teollisuustontti (MVL 5)
 • Siirto-oikeus Kyllä/Ei
 • Rakennusoikeus Kyllä/Ei
 • Pinta-ala
 • Tarvittavat allekirjoitukset 
  • Vuokralainen allekirjoittaa aina maanvuokrasopimuksen ensin. Jos vuokralaisia on useita, on kaikkien allekirjoitettava ennen vuokranantajaa. Vuokranantaja allekirjoittaa viimeisenä.

Kiinteistövaihdannan palvelu tarkistaa annettujen ehtojen perusteella laitostunnuksen antamisen edellytykset, joiden määritykset tulevat laista: Maakaari 14:2.

Vuokra-ajat

Vuokra-ajan ilmoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Vuokra-ajat noudattavat Maakaaressa säädettyjä vuokra-aikoja. Vuokra-aika voi alkaa myös tulevaisuudessa.

 • Määräaikainen esim. 50 vuotta tai vuokra-ajan alkamis- ja päättymispäivä vapaasti ilmoittaen.
 • Toistaiseksi voimassaoleva
 • Määräajan jälkeen jatkuva (esim. ensin 10 vuotta, jonka jälkeen 1 vuosi kerrallaan). Ehdot tulostuvat vuokrasopimukselle tehdyn valinnan mukaan:
  • Vuokra-ajan päättymispäivän jälkeen vuokra-aika jatkuu n vuotta kerrallaan, ellei sopimusta sitä ennen irtisanota.
  • Vuokra-aika jatkuu päättymispäivän jälkeen n vuoden ajan, ellei sopimusta puolin tai toisin irtisanota vuotta ennen vuokra-ajan päättymispäivää.

Lopputulos

Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu kaikkien osapuolten osalta, lähtee Maanmittauslaitokselle vireille hakemus erityisen oikeuden kirjaamiseksi. Sähköisestä maanvuokrasopimuksesta syntyvät asiakirjat:

 • Hakemus erityisen oikeuden kirjaamisesta
 • Vuokrasopimus
 • Muut liiteasiakirjat
 • Valtakirjat (esim. vuokranantajan yleisvaltakirja)
   

Erityistä

Luonnosteluvaiheessa olevaan uuteen maanvuokraoikeuteen voi valmistella kiinnityshakemuksen ennakkoon Asiointipaketti-toiminnallisuudella. Tällöin esimerkiksi kunta tai pankki saa kiinnityksen parhaalle etusijalle uuteen vuokraoikeuteen. Kiinnityshakemus tulee vireille yhtäaikaisesti maanvuokrasopimuksen kirjauksen kanssa. Lue lisää Asiointipaketista sivulta Kiinnityshakemukset ja kiinnityksen muuttaminen.
 

Maanvuokrasopimuksen tai sen muutoksen eteneminen

Uuden maanvuokrasopimuken tai maanvuokrasopimuksen muutossopimuksen eteneminen

Maanvuokrasopimuksen eteneminen
Maanvuokrasopimuksen eteneminen
​​

 

Maanvuokraoikeuden jatkaminen tai muuttaminen

 

Yleistä

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevaa maanvuokrasopimusta voi muuttaa vuokrakauden aikana tai sen vuokra-aikaa voidaan jatkaa vuokra-ajan päättymisen lähestyessä. Vuokraoikeuden muuttaminen on mahdollista L-tunnukselliselle vuokraoikeudelle. Huom! maanvuokralain 2 luvun mukaiset tontinvuokraoikeudet (L0) eivät voi kuitenkaan olla rajapintapalveluissa vuokrasopimuksen tai vuokraoikeuden siirron kohteena.

Vuokraoikeuden muutossopimus tulee allekirjoittaa vanhan sopimuksen vuokrakauden aikana. Osapuolten on allekirjoitettava sopimus 30 päivän sisällä ensimmäisestä allekirjoituksesta.

Maanvuokraoikeuden muutos sähköisesti:

 • Kaikki kohteet ilmoitettava
 • Vuokra-alueen laajentaminen toisen kohteen alueelle
 • Vuokra-alueen laajentaminen samalla kohteella (uusi pinta-ala)
 • Vuokra-alueen pieneneminen, poistaminen kohteelta
 • Vuokra-alueen pieneneminen samalla kohteella (pinta-ala pienenee) 

Jos vuokra-alue pienenee tai suurenee, niin hakemukselle tulostuu teksti (esimerkki):

 • Haen maanvuokraoikeuden pienentämistä ja vuokrasopimuksen korvaamista
   

Tyypilliset tilanteet

Korvaava sopimus: Jos vuokrasopimusta muutetaan sisällön osalta kesken vuokrakauden, on muuttava sopimus tehtävä korvaavana sopimuksena. Toisin sanoen vuokra-aikaa on jäljellä, mutta sen sisältöä on tarpeen muuttaa joltain osin. Muutos voi olla esimerkiksi oleellinen ehtomuutos, joka halutaan kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Samalla voidaan muuttaa myös vuokra-aikaa. Muuttava sopimus korvaa tällöin rekisterissä olevan sopimuksen, mutta alkuperäinen laitostunnus kiinnityksineen säilyy.

Jatkava sopimus: Vuokra-aika on päättymässä ja sitä halutaan jatkaa samojen osapuolten kesken. Samalla ehtoja voi olla tarpeen päivittää. Vuokra-aika jatkuu edellisen vuokra-ajan päättymistä seuraavana päivänä. Alkuperäinen laitostunnus kiinnityksineen säilyy.
 

  Osapuolet

  Vuokranantajana voi toimia kunta tai muu organisaatio, jolla on sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa maanvuokrasopimuksen sähköisestä allekirjoittamisesta.

  Vuokralaisena voi toimia yksityishenkilö, yritys, kunta, hallinnoiva viranomainen. Vuokralaisen on säilyttävä samana muutossopimuksessa.
   

  Ehdot

  Vuokrasopimusten muutoksissa tulee valita asiakirjan kieli (suomi tai ruotsi) ja täyttää ns. pakolliset ehdot ja muut ehdot.

  Pakolliset ehdot:

  • Kohde tai kohteet
  • Onko kyseessä korvaava vai jatkava sopimus
  • Vuokraoikeuden tunnus
  • Vuokraoikeuden nykyinen pinta-ala
  • Vuokraoikeuden pinta-ala muutettavassa sopimuksessa
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Vuokralaiset
  • Vuokranantajat
  • Vastike
  • Käyttötarkoitus
  • Siirto-oikeus Kyllä/Ei
  • Rakennusoikeus Kyllä/Ei

  Lisäksi hakemuksen asiamies tai yhteyshenkilö on ilmoitettava Maanmittauslaitosta varten (hakemus erityisen oikeuden muuttamiseksi). Maanmittauslaitos lähettää mahdolliset hakemuksen täydennyspyynnöt ja päätöksen asian ratkaisusta ilmoitetulle taholle tai henkilölle. 

  Muut ehdot:

  Maanvuokrasopimuksen sopimusehdon muutos tai lisäys on tehtävä kirjallisesti (maanvuokralaki 1 luku 3 § 2 mom.), mutta kaikkia aikaisemmin sovittuja ehtoja ei ole välttämätöntä mainita korvaavassa tai jatkavassa sopimuksessa. Muutossopimukseen voi siis halutessaan kirjata pelkästään edellä mainitut järjestelmän edellyttämät pakolliset ehdot sekä ne ehdot, joita muutossopimuksella muutetaan. Vaihtoehtoisesti muutossopimukseen voi sisällyttää kaikki aikaisemminkin sovitut ehdot. Muutossopimuksesta tulee ilmetä, mihin voimassaolevaan sopimukseen muutos kohdistuu, mitä muutoksia sopimukseen tehdään / millä tavalla sopimusta jatketaan ja miltä osin vanhat ehdot jäävät voimaan.
   

  Vuokra-ajat

  Vuokra-ajan ilmoittamiseen on useita vaihtoehtoja:

  • Määräaikainen esim. 50 vuotta tai vuokra-ajan alkamis- ja päättymispäivä vapaasti ilmoittaen.
  • Toistaiseksi voimassaoleva
  • Määräajan jälkeen jatkuva (esim. ensin 10 vuotta, jonka jälkeen 1 vuosi kerrallaan). Vuokrasopimukselle tulostuvat tekstit tehdyn valinnan mukaan:
   • Vuokra-ajan päättymispäivän jälkeen vuokra-aika jatkuu n vuotta kerrallaan, ellei sopimusta sitä ennen irtisanota.
   • Vuokra-aika jatkuu päättymispäivän jälkeen n vuoden ajan, ellei sopimusta puolin tai toisin irtisanota vuotta ennen vuokra-ajan päättymispäivää.
     

  Panttikirjan saajan suostumus

  Panttikirjan saajan suostumus voidaan antaa sähköisenä maanvuokraoikeuden muutossopimukselle. Vuokrasopimukseen lisätään panttikirjan saajan nimi, Y-tunnus ja sähköpostiosoite. Järjestelmä pyytää annetusta sähköpostiosoitteesta allekirjoitusta suostumukseen. Suostumus on allekirjoitettava ensimmäisenä ennen vuokralaista.

  Suostumuksen tarve eri tilanteissa:

  • Kun vuokra-alueen pinta-ala pienenee, suostumus vuokraoikeuteen kohdistuvien kiinnitysten panttikirjan saajalta
  • Kun vuokra-alueen pinta-ala suurenee, suostumus kantakiinteistöön kohdistuvien kiinnitysten panttikirjan saajalta
  • Puolison suostumus tarvittaessa
    

  Lopputulos

  Kun vuokraoikeuden muutossopimus on allekirjoitettu kaikkien osapuolten osalta, lähtee Maanmittauslaitokselle vireille hakemus erityisen oikeuden muuttamiseksi. Sähköisestä maanvuokrasopimuksesta syntyvät asiakirjat:

  • Hakemus erityisen oikeuden muuttamisesta
  • Vuokrasopimus
  • Muut liiteasiakirjat
  • Valtakirjat (esim. vuokranantajan yleisvaltakirja)
  • Suostumus