Hyppää pääsisältöön

Viranomaisen julkaiseman karttapalvelun käyttöehdot

Suomi.fi-kartat on Maanmittauslaitoksen (MML) ylläpitämä ja osoitteessa https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/hallinta  viranomaiskäyttöön tarjoama palvelu, jolla viranomainen voi julkaista verkkosivuilleen upotettavan karttapalvelun. Viranomaisen julkaisemat karttapalvelut ovat käytettävissä viranomaisen määrittelemälle kohderyhmälle ja viranomaisen määrittelemällä verkkosivulla.

Palvelun osapuolet

  • palvelun Ylläpitäjä on Maanmittauslaitos (MML)
  • Julkaisija on palvelun avulla karttapalvelun julkaiseva viranomainen
  • Käyttäjä on viranomaisen julkaisemaa karttapalvelua käyttävä henkilö
  • Tiedontuottaja on Suomi.fi-kartat-palveluun rajapintoja tarjoava organisaatio

Julkaisijan tarjoama palvelu, johon karttapalvelu on liitetty, voi olla käyttöoikeuksiltaan rajoitettu ja maksullinen. Myös MML varaa oikeuden rajoittaa Julkaisijan tarjoaman karttapalvelun käyttöä.

Immateriaalioikeudet

Paikkatietoaineistoihin ja tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja tiedontuottajilla.

Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Suomi.fi-kartat-palvelun avulla julkaistusta karttapalvelusta ja saattaminen yleisön saataville levittämällä tai esittämällä julkisesti on kielletty. Samoin on kielletty Suomi.fi-kartat-palvelun avulla julkaistusta karttapalvelusta irrotettujen tuotteiden tai näiden osien varastointi tai kappaleiden valmistaminen tuotteesta tai sen osasta.

Käyttäjällä on lupa tulostaa yksittäisiä karttoja Julkaisijan Suomi.fi-kartat avulla tarjoamasta karttapalvelusta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten. Muu karttojen kopiointi on kielletty.

 Suomi.fi-kartat avulla karttapalvelun julkaissut viranomainen voi kuitenkin viranomaistehtäviensä velvoitteiden takia kumota omassa palvelussaan edellä mainitut rajoitteet.

Vastuut

MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Käyttäjälle Suomi.fi-kartat-palvelun toiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja.

Tiedontuottajien tarjoamat karttatasot esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä tiedontuottajat vastaa niiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

MML varaa oikeuden muuttaa palvelua tai sen sisältöä tai rajoittaa Suomi.fi-kartat-palvelun toimintaa. Muutoksista tiedotetaan palvelun kotisivuilla.

Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.