Skip to main content

Oastte kártta

Min kártabuktagat leat deaddiluvvon kárttat ja sierralágan kártaprintosat. Sáhtát oastit kárttat njuolga Kártabáiki-fierbmebálvalusas (suomagillii) aiddo dalle go dat dutnje heive.

Kártta sáhttá oastit maiddái áššehasbálvalusamet bokte, dalle haddái lasihuvvo gieđahallanmáksu.

Kártaprinttus

Kártaprintosa oaččot dan guovllus ja dan sturrosažžan go hálidat. Printosa fidnet dalán pdf-hámis dahje sáhtát diŋgot kártaprintosa njuolga ruoktosat.

Sáhtát válljet makkár sisdoallu kárttain oidno:

 • rádjemearkkat
 • giddodatrájit
 • giddodatdovddaldagat

Kártaprintosa materiálat leat

 • bábir
 • dálkejeahkki plastihkka
 • dálkejeahkki gákkis

Deaddiluvvon kárta

Deaddiluvvon kárta vuvdojuvvo kártabláđđi ain hávil. Kártabláđđejuogu ja kárttaid mat leat fidnemis sáhtát geahčadit Karttapaikkas. Deaddiluvvon kártta diŋgodettiin don válljet juogo vuođđokártta dahje meahccekártta.

Vuođđokárttas oidnojit:

 • giddodatjuohku
 • geainnut
 • viesut
 • čázit
 • bealddut
 • eanagovadagat ja allodaterohusat
 • suodjalan- ja ráfáidahttinguovllut.

Meahccekárttas eai oidno giddodagaid rájit eaige dovddaldagat. Muđui das lea seamma sisdoallu go vuođđokárttas.

Sajádatdevnnega duogáškárta

Jus ozat huksenlobi de don dárbbašat sajádatdevnnega duogáškártta. Diŋgo rasterhápmásaš sajádatdevnnega duogáškártta Karttapaikkas.

Sajádatdevnnega duogáškártta sáhttit doaimmahit maiddái vektorhámis. Jus hálidat diŋgot vektorhápmásaš sajádatdevnnega duogáškártta de váldde oktavuođa áššehasbálvalussii.

Sirdás Kártabáikái