Hoppa till huvudinnehåll

Information om kartutskrifter

En kartutskrift kan skräddarsys enligt behov. Du kan välja kartans pappersstorlek, skala, material och de uppgifter som visas på kartan. Du kan även få kartan som en pdf-fil. Alla utskrifter görs i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Teckenförklaringar (pdf)

Exempelutskrifter

Kartplatsen 1:500 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:1 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:2 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:5 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:10 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:15 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:20 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:25 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:50 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:100 000 modellutskrift (A3)

Kartplatsen 1:250 000 modellutskrift (A3)

Utskrifternas innehåll och storlekar

 • A0 liggande / stående
 • A1 liggande / stående
 • A2 liggande / stående
 • A3 liggande / stående
 • A4 liggande / stående

På alla utskrifter finns även uppgifter i standardform som omger kartan. Dessa uppgifter minskar kartans storlek något. Kartbildernas mer exakta mått finns i tabellen nederst på denna sida.

Skala

 • 1:500
 • 1:1 000
 • 1:2 000
 • 1:5 000
 • 1:10 000
 • 1:15 000
 • 1:20 000
 • 1:25 000
 • 1:50 000
 • 1:100 000
 • 1:250 000

Rubrik

Du kan fritt välja en rubrik för din utskrift. Om du inte skriver en egen rubrik får utskriften rubriken "Kartutskrift".

Uppgifterna i kanterna av kartan anges på följande språk:

 • Finska
 • Svenska
 • Engelska

Fastighetsuppgifter

Du kan välja om fastighetsuppgifterna visas på kartan eller inte. Endast de fastighetsuppgifter visas som ryms väl på fastigheten. På så sätt förblir utskriften läsbar.

Om fastighetsuppgifterna visas på kartutskriften, kan du göra följande val

Fastighetsgränsernas färg

 • röd / svart

Fastighetsgränsernas tjocklek

 • tunn / normal / tjock

Fastighetsbeteckningarna visas

 • ja / nej

Fastighetsbeteckningarnas format

 • kort / långt format

Råmärkena visas

 • ja / nej

Höjduppgifter

Du kan välja om höjduppgifterna visas på kartan eller inte.

Koordinatkryssen visas

 • ja / nej

Terränguppgifternas nyans

 • Normal
 • Ljus

Kartutskriftens material

De material som kan väljas beror på kartutskriftens storlek. Alla alternativ:

 • Väderbeständig plast + PDF
 • Väderbeständigt tyg + PDF
 • Papper + PDF
 • Endast PDF

Väderbeständigt material är ett gott alternativ för utomhusbruk. Du kan beställa väderbeständiga kartor i storlek A2 eller större.

Den väderbeständiga tygkartan lämpar sig för dig som behöver hjälp med att röra dig i terrängen. Materialet tål fukt och kan vikas. 

Den väderbeständiga plastkartan lämpar sig bäst som väggkarta. Materialet tål fukt, men kan inte vikas. 

Papperskartan lämpar sig för inomhusbruk. Materialet tål inte fukt.

Upphovsrätter

Lantmäteriverket har upphovsrätt och övriga immaterialrättigheter till utskrifter som framställs av uppgifter i Terrängdatabasen eller Fastighetsregistret. Lantmäteriverkets upphovsrätt skyddas genom upphovsrättslagen (404/1961).

Kartutskriftfilen omfattas dessutom av följande begränsningar:

Fastighetsuppgifter © Lantmäteriverket och kommunerna
Sjökortsdata © Trafikledsverket
Djupdata © Finlands miljöcentral

Storlekarna på kartutskriftens papper och kartbilder

Pappersstorlek Bredd (mm) Höjd (mm) Kartytans bredd (mm) Kartytans höjd (mm)
A0 841 1189 783 1070
A0 Vågrät 1189 841 1131 720
A1 594 841 548 742
A1 Vågrät 841 594 793 493
A2 420 594 382 516
A2 Vågrät 594 420 554 334.5
A3 297 420 265 358
A3 Vågrät 420 297 388 232
A4 210 297 178 233
A4 Vågrät 297 210 265 153