Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot

Ilmoita yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot.

Varsinkin yhteisten vesialueiden ajantasaiset yhteystiedot ovat vapaa-ajan kalastuksen ja myös monien viranomaistehtävien vuoksi tarpeellisia. Maanmittauslaitokselle ilmoitettu yhteystieto näkyy yhteisen alueen tiedoissa kiinteistörekisterissä ja siten myös kiinteistörekisteriotteessa. Asiakkaat voivat kysyä yhteystietoja Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Tärkeiden yhteisten alueiden osakaskunnat ovat yleensä järjestäytyneet. Järjestäytyneellä osakaskunnalla on vahvistetut säännöt ja sen hallinto on järjestetty eli sillä on hoitokunta tai toimitsija.

Ilmoita yhteystiedot:

Jos yhteinen alue muodostuu kahdessa tai useammassa kunnassa olevista yhteisen alueen rekisteriyksiköistä, kirjoita kaikkien tai ainakin yhden yksikön kiinteistötunnus.
Onko osakaskunta järjestäytynyt?
Järjestäytyneen osakaskunnan säännöt.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg docx.
Jos mahdollista, ilmoita sen kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö on valittu.
Yhteyshenkilö 1
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Tehtävä
Yhteyshenkilö 2
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Tehtävä
Ilmoittaja

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot, mikäli eri henkilö kuin yhteyshenkilö.