Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus (lainhuuto)

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa.

Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa.  Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Hae lainhuuto ajoissa

Sinun on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt.

Määräaika lasketaan sopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Tämän ajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi.

Maanmittauslaitos lohkoo määräalan lainhuudon jälkeen omaksi kiinteistökseen. Lohkomistoimitus aloitetaan automaattisesti.

Voit hakea useamman kiinteistön lainhuutoa yhdellä hakemuksella. Hinta määräytyy kiinteistöjen määrän mukaan.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä muutama päivä allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Koko prosessi lainhuudon vireille laitosta ratkaisuun kestää noin 2 kuukautta.

Selvennyslainhuuto

Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, mutta helpottaa asioiden hoitoa. Selvennyslainhuutoa kannattaa hakea pääasiassa kahdessa tapauksessa:

 • kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan kiinteistön. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perunkirjaa lainhuutoa varten.
 • kun yhtiössä tapahtunut muutoksia, esimerkiksi jakautuminen tai sulautuminen.

Näin haet lainhuutoa

 1. Kokoa tarvittavat liitteet.
 2. Hae lainhuutoa Asiointipalvelussa, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon.
 3. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä hakemuslomakkeen (suomi.fi). Toimita hakemus ja sen liitteet sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne palvelupisteeseen. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan sinulle postitse.

Tarvittavat liitteet

Useimmiten liitteet ovat kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksukuitti. Sopimuksia, jotka kaupanvahvistaja on allekirjoituksellaan vahvistanut, ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä. Muut sopimukset tulee toimittaa alkuperäisinä postitse.  

Jakosopimus

 • mahdolliset valtakirjat

Lahja

 •  ei tarvita mitään liitettä

Kauppa

 • varainsiirtoveron maksukuitti
 • kauppahinnan maksukuitti
 • Jos olet varainsiirtoveron maksusta vapautettu ensiasunnon ostaja:

 Ositussopimus

 • alkuperäinen ositussopimus
 • mahdollinen varainsiirtoverokuitti, jos käytetty pesän ulkopuolista varallisuutta tasingon maksussa

 Perinnönjako         

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen perinnönjakosopimus valtakirjoineen
 • mahdollinen testamentti

 Selvennyslainhuuto kuolinpesälle                    

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys

 Testamentti           

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen testamentti

Vaihto                    

 • varainsiirtoverokuitti

Muut tarvittavat liitteet on lueteltu tarkemmin lainhuutohakemuksen täyttöohjeessa.

Lainhuutoasiat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
maksu / kiinteistö, määräala tai määräosa    
Lainhuudatus 119,00 ei arvonlisäveroa
Omistusoikeuden rekisteröinti 119,00 ei arvonlisäveroa
Kuulutuslainhuuto 119,00 ei arvonlisäveroa
Selvennyslainhuuto (maakaaren 11 luvun 6 §, 540/1995) 119,00 ei arvonlisäveroa
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 65,00 ei arvonlisäveroa
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h 88,00 ei arvonlisäveroa

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.