Hyppää pääsisältöön

Näin rekisteröit kiinteistösi omistusoikeuden

Kysymystaso 1

Kuinka olet saanut kiinteistön?

Kysymystaso 2

Kuka on myyjä?
Onko kyseessä avioero vai avoero?
Millainen testamentti on?

Hallintaoikeustestamentilla testamentin saaja voi käyttää omaisuutta esim. hakata metsästä puuta vuosittaisen kasvun verran. Testamentin saaja ei kuitenkaan omista testamentattua omaisuutta.

Omistusoikeustestamentilla testamentin saaja saa omistusoikeuden omaisuuteen.

Onko perinnönjako lainvoimainen?

Kysymystaso 3

Siirtyykö omistusoikeus tasingon maksamisella?
Jos toisen puolison netto-omaisuus on suurempi, hän on velvollinen suorittamaan tasinkoa toiselle siten, että molempien netto-omaisuus on yhtä suuri.
Siirtyykö omistusoikeus hyvityksen maksamisella?
Avoliiton purkautuessa toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa lähtökohtaisesti kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Avopuolisolla on kuitenkin oikeus hyvitykseen yhteisen talouden hyväksi antamastaan panoksesta, jos toinen avopuoliso saisi omaisuuden erottelussa perusteetonta etua tästä panoksesta.
Onko testamentti lainvoimainen eli onko se annettu tiedoksi kuolinpesän osakkaille?
Onko testamentti lainvoimainen eli onko se annettu tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille?
Onko perinnönjaossa maksettu tasinkoa pesän ulkopuolisilla varoilla tai kuolinpesässä tehty kuolinpesäosuuksien luovutuksia?
Onko perinnönjaossa maksettu tasinkoa pesän ulkopuolisilla varoilla tai kuolinpesässä tehty kuolinpesäosuuksien luovutuksia?

Kysymystaso 4

Kenelle kiinteistö on testamentattu?
Kenelle kiinteistö on testamentattu?

Vastaustaso_1

Rekisteröi omistusoikeus

Lahjakirjan allekirjoituksen jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät lahjakirjan allekirjoituksen yhteydessä kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt lahjakirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee lahjakirjan allekirjoituksen jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa omatoimisesti Asiointipalvelussa: 
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat 
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Erillisiä liitteitä ei tarvita.

 

Rekisteröi omistusoikeus

Jakosopimuksen allekirjoituksen jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat 
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Huolehdi varainsiirtoverosta tarvittaessa

Jos jaetaan useampaa kuin yhtä kiinteistöä, selvitä Verottajalta, tuleeko sinun tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero.

Erillisiä liitteitä ei tarvita.

Huolehdi varainsiirtoverosta

Pyydä verottajalta lausunto vaihdon varainsiirtoveron määrästä. Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero verottajan OmaVero -palvelussa.

Rekisteröi omistusoikeus

Vaihtokirjan allekirjoituksen jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät vaihtokirjan allekirjoituksen yhteydessä kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt vaihtokirjan Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee vaihtokirjan allekirjoituksen jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Erillisiä liitteitä ei tarvita.

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomaa etuosto-oikeus

Kunnalla ja valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita kuitti kauppahinnasta

Jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu, toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta,

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomioi etuosto-oikeus

Kunnalla ja valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.

 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.

 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  ​​​​​​​Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita liitteet

Jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu, toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta.

Jos kuolinpesällä ei ole selvennyslainhuutoa, toimita lisäksi:

 1. vainajan perukirja,
 2. sukuselvitykset ja
 3. mahdollinen testamentti.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomioi etuosto-oikeus

Kunnalla ja valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita liitteet

Toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta, jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Toimita lisäksi asunto-osakeyhtiön päätös myydä kiinteistö. 

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomioi etuosto-oikeus

Valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita liitteet

Toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta, jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Toimita lisäksi erillinen kunnan lainvoimainen päätös myydä kiinteistö, jos kauppakirjassa ei ole mainintaa kunnan päätöksestä ja sen lainvoimaisuudesta.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomioi etuosto-oikeus

Kunnalla ja valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita liitteet

Jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu, toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta.

Toimita lisäksi:

 1. kirkkovaltuuston päätös myydä kiinteistö sekä 
 2. tuomiokapitulin päätös ja
 3. selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan Omavero-palvelussa.

Huomio etuosto-oikeus

Kunnalla ja valtiolla voi olla kiinteistöön etuosto-oikeus 3 kuukauden ajan kaupasta. Lopullinen lainhuuto voidaan myöntää vasta tämän ajan jälkeen.

Rekisteröi omistusoikeus

Kaupanteon jälkeen tulee hakea lainhuuto eli rekisteröidä uuden omistajan omistusoikeus. Lainhuudon hakemiseen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

 1. Jos käytät kaupassa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi.
 2. Jos olet tehnyt kaupat Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto lähtee kaupan jälkeen automaattisesti vireille.
 3. Voit halutessasi hakea lainhuutoa itse Asiointipalvelussa:
  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat
  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.
 4. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.
 5. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

Toimita liitteet

Toimita liitteeksi kuitti kauppahinnasta, jos omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu. 

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero verottajan OmaVero -palvelussa silloin, kun tasinkoa maksetaan ulkopuolisilla varoilla.

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa.

 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)

 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita Maanmittauslaitokselle

 1. kuitti tasingon maksusta sekä
 2. alkuperäinen ositus- tai omaisuuden erottelusopimus.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero verottajan OmaVero -palvelussa.

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa.
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita alkuperäinen ositus- tai omaisuuden erottelusopimus.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero verottajan OmaVero -palvelussa.

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita Maanmittauslaitokselle

 1. kuitti hyvityksen maksusta sekä
 2. alkuperäinen omaisuuden erottelusopimus. 

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero verottajan OmaVero -palvelussa.

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita alkuperäinen omaisuuden erottelusopimus.

 

Rekisteröi hallintaoikeus

Hallintaoikeudelle ei voi hakea lainhuutoa, mutta voit hakea hallintaoikeuden eli erityisen oikeuden kirjaamista. Tämä tarkoittaa, että hallintaoikeutesi kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. 

Toimita liitteet

Toimita Maanmittauslaitokselle:

 1. Alkuperäinen testamentti 
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset
 3. Vainajan perukirja liitteineen 
 4. Sukuselvitykset.

 

Rekisteröi hallintaoikeus

Hallintaoikeudelle ei voi hakea lainhuutoa, mutta voit hakea hallintaoikeuden eli erityisen oikeuden kirjaamista. Tämä tarkoittaa, että hallintaoikeutesi kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Voit jättää hakemuksen jo ennen kuin testamentti on lainvoimainen.

Toimita liitteet

Hallintaoikeus voidaan kuitenkin rekisteröidä vasta, kun testamentti on annettu tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille. Toimita sen jälkeen Maanmittauslaitokselle:

 1. Alkuperäinen testamentti
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset
 3. Vainajan perukirja liitteineen 
 4. Sukuselvitykset.

 

Huolehdi varainsiirtoverosta

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan OmaVero -palvelussa. 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Liitä hakemukseen:

 1. Alkuperäinen perinnönjakosopimus liitteineen
 2. Vainajan perukirja ja sukuselvitykset tai Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatin) vahvistama perukirja liitteineen
 3. Testamentti, jos sellainen on tehty

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Liitä hakemukseen:

 1. Alkuperäinen perinnönjakosopimus liitteineen
 2. Vainajan perukirja ja sukuselvitykset tai Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatin) vahvistama perukirja liitteineen
 3. Testamentti, jos sellainen on tehty

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa.

Huolehdi varainsiirtoverosta 

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero Verottajan OmaVero -palvelussa.

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Liitä hakemukseen:

 1. Alkuperäinen perinnönjakosopimus liitteineen
 2. Vainajan perukirja ja sukuselvitykset tai Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatin) vahvistama perukirja liitteineen
 3. Testamentti, jos sellainen on tehty

Voit jättää hakemuksen ennakkoon, mutta lainhuuto voidaan myöntää vasta, kun perinnönjako on lainvoimainen ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Liitä hakemukseen:

 1. Alkuperäinen perinnönjakosopimus liitteineen
 2. Vainajan perukirja ja sukuselvitykset tai Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatin) vahvistama perukirja liitteineen
 3. Testamentti, jos sellainen on tehty

Voit jättää hakemuksen ennakkoon, mutta lainhuuto voidaan myöntää vasta, kun perinnönjako on lainvoimainen ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. 

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa.

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita lainhuudon hakemisen jälkeen Maanmittauslaitokselle seuraavat liitteet:

 1. Alkuperäinen testamentti
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset
 3. Vainajan perukirja liitteineen ja sukuselvitykset
 4. Kuolinpesän osakkaiden ja lesken kirjallinen lupa, jotta lainhuuto voidaan myöntää.

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Toimita lainhuudon hakemisen jälkeen Maanmittauslaitokselle seuraavat liitteet:

 1. Alkuperäinen testamentti
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset. 
 3. Vainajan perukirja liitteineen ja sukuselvitykset.

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Lainhuuto voidaan myöntää vasta, kun testamentti on lainvoimainen eli se on annettu tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille.

Toimita sen jälkeen Maanmittauslaitokselle:

 1. Alkuperäinen testamentti
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset. 
 3. Vainajan perukirja liitteineen ja sukuselvitykset
 4. Kuolinpesän osakkaiden ja lesken kirjallinen lupa, että lainhuuto voidaan myöntää.

 

Rekisteröi omistusoikeus

 1. Rekisteröi omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Asiointipalvelussa
 2. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua, voit hakea lainhuutoa hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi)
 3. Voit halutessasi sopia, että asiamies, yleensä pankki, hakee lainhuutoa puolestasi.

Toimita liitteet

Lainhuuto voidaan myöntää vasta, kun testamentti on lainvoimainen eli se on annettu tiedoksi kaikille kuolinpesän osakkaille.

Toimita sen jälkeen Maanmittauslaitokselle:

 1. Alkuperäinen testamentti
 2. Testamentin tiedoksiantotodistukset tai hyväksymisilmoitukset. 
 3. Vainajan perukirja liitteineen ja sukuselvitykset.