Hoppa till huvudinnehåll

Så här söker du lagfart

Kysymystaso 1

Hur har du fått fastigheten?

Kysymystaso 2

Vem är säljaren
Var det fråga om en skilsmässa eller ett samboförhållande som upphört?
Hurdant testamente är det fråga om?

Med besittningsrättstestamente kan testamentstagaren använda egendomen, exempelvis avverka så mycket träd i en skog som motsvarar den årliga tillväxten. Testamentstagaren äger dock inte den testamenterade egendomen.

Med äganderättstestamente får testamentstagaren äganderätten till egendomen.

Har arvskiftet laga kraft

Kysymystaso 3

Överförs äganderätten genom betalning av utjämning?
Om den ena makens nettoegendom är större än den andras, ska hen betala utjämning till den andra så att vardera har en lika stor nettoegendom.
Överförs äganderätten genom betalning av gottgörelse?
När ett samboförhållande upphör verkställs avskiljande av egendom, där utgångspunkten är att vardera sambon behåller sin egen egendom. En sambo har dock rätt till gottgörelse för sin insats för det gemensamma hushållet om den andra sambon skulle få obehörig vinst för sin insats vid avskiljandet av egendom.
Har testamentet laga kraft, alltså har den delgetts delägarna i dödsboet?
Har testamentet laga kraft, alltså har den delgetts delägarna i dödsboet?
Har man vid arvskiftet betalat utjämning med annan egendom än den som ingår i dödsboet eller har man i dödsboet överlåtit andelar i dödsboet?
Har man vid arvskiftet betalat utjämning med annan egendom än den som ingår i dödsboet eller har man i dödsboet överlåtit andelar i dödsboet?

Kysymystaso 4

Till vem har fastigheten testamenterats?
Till vem har fastigheten testamenterats?

Vastaustaso_1

Registrera äganderätt

Efter att gåvobrevet har undertecknats ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne i samband med undertecknandet av gåvobrevet behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har uppgjort gåvobrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter undertecknandet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Inga bilagor behövs.

Registrera äganderätt

Efter att skiftesavtalet har undertecknats ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder.
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Se till att överlåtelseskatten deklareras och betalas vid behov

Om skiftesavtalet gäller flera än en fastighet, fråga Skatteförvaltningen om du behöver lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt.

Inga bilagor behövs.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Be om ett utlåtande hos Skatteförvaltningen om överlåtelseskattens belopp vid bytet. Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

Efter att bytesbrevet har undertecknats ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne i samband med undertecknandet av bytesbrevet behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har uppgjort bytesbrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter undertecknandet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Inga bilagor behövs.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in kvitto på betalt inköpspris

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in bilagor

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Om dödsboet inte har förtydligande lagfart lämna också in:

 1. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne
 2. släktutredning 
 3. eventuellt testamente.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in bilagor

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Bifoga också husbolagets beslut att sälja fastigheten. 

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in bilagor

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Skicka också kommunens specifika lagakraftvunna beslut om att sälja fastigheten om kommunens beslut och dess giltighet inte nämns i köpebrevet.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in bilagor

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Lämna också in:

 1. kyrkofullmäktiges beslut om att sälja fastigheten 
 2. domkapitlets beslut
 3. en utredning över firmateckningsrätt.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Notera förköpsrätten

Kommunen och staten kan ha förköpsrätt till fastigheten upp till 3 månader efter köpet. Den slutliga lagfarten kan beviljas först efter denna period.

Registrera äganderätt

Efter köpslutet ska du söka lagfart, alltså registrera äganderätten som ny ägare. Efter att ha sökt lagfart har du följande alternativ:

 1. Om du anlitar ett köpvittne behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning.
 2. Om du har slutit köpet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten blir lagfarten automatiskt anhängig efter köpet.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.
 4. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.
 5. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 

Lämna in bilagor

Om äganderätten överförs först när inköpspriset är betalt, bifoga kvitto på betalt inköpspris till ansökan.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt då utjämning betalas med utomstående medel.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket

 1. kvitto på betald utjämning
 2. avtal om avvittring eller avskiljande av egendom i original

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in avtalet om avvittring eller avskiljande av egendom i original.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket

 1. kvitto på betald gottgörelse
 2. avtalet om avskiljande av egendom i original.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in avtalet om avskiljande av egendom i original.

Registrera besittningsrätten

Du kan inte söka lagfart på en besittningsrätt men du kan ansöka om inskrivning av besittningsrätten, alltså inskrivning av en särskild rättighet. Detta betyder att din besittningsrätt inskrivs i lagfarts- och inteckningsregistret.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket:

 1. testamentet i original 
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne med bilagor 
 4. släktutredningar

Registrera besittningsrätten

Du kan inte söka lagfart på en besittningsrätt men du kan ansöka om inskrivning av besittningsrätten, alltså inskrivning av en särskild rättighet. Detta betyder att din besittningsrätt inskrivs i lagfarts- och inteckningsregistret.

Du kan lämna in en ansökan innan testamentet har vunnit laga kraft.

Lämna in bilagor

En besittningsrätt kan registreras först när testamentet har delgetts alla delägare i dödsboet. Efter det lämna in till Lantmäteriverket:

 1. testamentet i original
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne med bilagor 
 4. släktutredningar.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket:

 1. Arvskiftesavtal i original med bilagor
 2. Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidne, eller ett bouppteckningsinstrument bestyrkt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) med bilagor
 3. Testamente, om det finns ett sådant

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket:

 1. Arvskiftesavtal i original med bilagor
 2. Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidne, eller ett bouppteckningsinstrument bestyrkt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) med bilagor
 3. Testamente, om det finns ett sådant

Överlåtelseskatt behöver inte betalas.

Betala och deklarera överlåtelseskatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket:

 1. Arvskiftesavtal i original med bilagor
 2. Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidne, eller ett bouppteckningsinstrument bestyrkt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) med bilagor
 3. Testamente, om det finns ett sådant

Du kan lämna in ansökan på förhand, men lagfart kan beviljas först när arvskiftet har vunnit laga kraft och alla bilagor har lämnats in.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lämna in till Lantmäteriverket:

 1. Arvskiftesavtal i original med bilagor
 2. Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidne, eller ett bouppteckningsinstrument bestyrkt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) med bilagor
 3. Testamente, om det finns ett sådant

Du kan lämna in ansökan på förhand, men lagfart kan beviljas först när arvskiftet har vunnit laga kraft och alla bilagor har lämnats in.

Överlåtelseskatt behöver inte betalas.

 

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Efter att ha sökt lagfart ska du lämna in följande bilagor till Lantmäteriverket

 1. testamentet i original
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne och släktutredningar
 4. skriftligt tillstånd av delägarna i dödsboet och den efterlevande maken så att lagfart kan beviljas.

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Efter att ha sökt lagfart ska du lämna in följande bilagor till Lantmäteriverket

 1. testamentet i original
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande 
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne och släktutredningar

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lagfart kan beviljas först när testamentet har vunnit laga kraft, alltså har delgetts till alla delägare i dödsboet.

Efter det lämna in till Lantmäteriverket:

 1. testamentet i original
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande 
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne och släktutredningar
 4. skriftligt tillstånd av delägarna i dödsboet och den efterlevande maken så att lagfart kan beviljas.

 

Registrera äganderätt

 1. Registrera äganderätten genom att söka lagfart i e-tjänsten
 2. Du kan även ansöka om lagfart med en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. 
 3. Om du vill kan du komma överens om att ett ombud, i allmänhet din bank, ansöker om lagfart för din räkning.

Lämna in bilagor

Lagfart kan beviljas först när testamentet har vunnit laga kraft, alltså har delgetts till alla delägare i dödsboet.

Efter det lämna in till Lantmäteriverket:

 1. testamentet i original
 2. testamentets delgivningsbevis eller meddelanden om godkännande 
 3. bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne och släktutredningar