Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus (lainhuuto)

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa.

Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa.  Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.

Kiinteistön ostamiseen kannattaa valmistautua huolella. Lue ennen kaupantekoa kiinteistön ostajan muistilista.

Hae lainhuuto ajoissa

Jos kiinteistön hankintaan liittyy rahoitusjärjestelyjä, sovi pankkisi kanssa, kuka hakee lainhuutoa.

Sinun on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, vaikka omistusoikeus ei olisi vielä siirtynyt. Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä. Lainhuudon asiamieheksi voidaan tällöin merkitä myös pankki tai muu taho.

Voit hakea lainhuutoa myös Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Mikäli käytät Kiinteistövaihdannan palvelua luovutuksen tekemiseen, lainhuuto tulee automaattisesti vireille.

Määräaika lainhuudon hakemiseen lasketaan sopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Tämän ajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi. Kiinteistöistä on annettava varainsiirtoveroilmoitus varainsiirtoveron maksamisen lisäksi. Katso tarkemmat varainsiirtoveron maksuohjeet.

Maanmittauslaitos lohkoo määräalan lainhuudon jälkeen omaksi kiinteistökseen. Lohkomistoimitus aloitetaan automaattisesti.

Voit hakea useamman kiinteistön lainhuutoa yhdellä hakemuksella. Hinta määräytyy kiinteistöjen määrän mukaan.

Käsittelyaika

Koko prosessi lainhuudon vireille laitosta ratkaisuun kestää noin neljä kuukautta.

Selvennyslainhuuto

Selvennyslainhuudon hakeminen ei ole pakollista, mutta helpottaa asioiden hoitoa. Selvennyslainhuutoa kannattaa hakea pääasiassa kahdessa tapauksessa:

 • kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan kiinteistön. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perunkirjaa lainhuutoa varten.
 • kun yhtiössä tapahtunut muutoksia, esimerkiksi jakautuminen tai sulautuminen.

Näin haet lainhuutoa

 1. Kokoa tarvittavat liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae lainhuutoa Asiointipalvelussa, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuutoa ei voi hakea Asiointipalvelussa, jos luovutuksen saajana on yritys. 

  Jos käytät sopimuksen teossa kaupanvahvistajaa, sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa itse. Voit pyytää kaupanvahvistajaa tekemään lainhuutohakemuksen puolestasi luovutusilmoituksen yhteydessä.

 3. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä hakemuslomakkeen (suomi.fi). Toimita hakemus ja sen liitteet turvaviestillä, sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne palvelupisteeseen. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Toimita salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja turvaviestillä. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan sinulle postitse.

Tarvittavat liitteet

Useimmiten tarvittava liite on kauppahinnan maksukuitti. Sopimuksia, jotka kaupanvahvistaja on allekirjoituksellaan vahvistanut, ei tarvitse toimittaa alkuperäisinä. Muut sopimukset tulee toimittaa alkuperäisinä postitse.  

Jakosopimus

 • mahdolliset valtakirjat

Lahja

 •  ei tarvita mitään liitettä

Kauppa

 • varainsiirtoveron maksukuitti, jos kauppa on tehty ennen 1.11.2019.
 • kauppahinnan maksukuitti
 • Jos olet varainsiirtoveron maksusta vapautettu ensiasunnon ostaja ja kauppa on tehty ennen 1.11.2019:

 Ositussopimus

 • alkuperäinen ositussopimus
 • mahdollinen varainsiirtoverokuitti, jos käytetty pesän ulkopuolista varallisuutta tasingon maksussa ja ositus on tehty ennen 1.11.2019

 Perinnönjako         

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen perinnönjakosopimus valtakirjoineen
 • mahdollinen testamentti

 Selvennyslainhuuto kuolinpesälle                    

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys

 Testamentti           

 • vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • alkuperäinen testamentti

Vaihto                    

 • varainsiirtoverokuitti, jos vaihto on tehty ennen 1.11.2019

Kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröinti (Lainhuuto)

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
132,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
67,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinteistövaihdannan palvelu

Voit luovuttaa oman kiinteistön, hakea kiinnityksiä, sähköisen panttikirjan siirtoa tai allekirjoittaa asiakirjoja.

Lue lisää

Hakemusten käsittelyssä ruuhkaa

Kiinteistökauppoja on tehty ennätystahtiin, mikä on ruuhkauttanut omistusoikeuden rekisteröintien ja muiden kirjaamishakemusten käsittelyä.

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.