Hoppa till huvudinnehåll

Kommunforumet för geodata

Hör hit, kommunrepresentant! Kom med i Kommunforumet för geodata! Anslut dig till kommunforumet för geodata och kom med för att påverka, diskutera och dela med dig av din kunskap! Medlemskapet är endast avsett för representanter för kommuner. Kommunforumet och kommunforumets koordineringsgrupp har finska som arbetsspråk.

Vad är Kommunforumet för geodata?

Kommunforumet för geodata representerar kommunerna i statsförvaltningens utveckling av geodatalösningar och nationella projekt. Inom forumet kan kommunerna och statsförvaltningen utbyta information om utvecklingsaktiviteter som tangerar geodataverksamhet inom statsförvaltningen och kan ge respons för att stödja arbetet.

Läs mer om forumets verksamhet (på finska)

200 representanter för kommuner + statsförvaltningens aktörer tillsammans

Över 200 representanter för kommuner från olika håll i Finland deltar i forumet. I forumets koordineringsgrupp medverkar 10 representanter för kommuner. Dessutom hör flera representanter för statsförvaltningens organisationer till koordineringsgruppen. Vår verksamhet utvecklas genom ett nära samarbete mellan de kommunala medlemmarna och aktörerna inom statsförvaltningen. 

Läs mer om verksamheten i koordineringsgruppen (på finska)

Varför är det en bra idé att delta i kommunforumets verksamhet? 

  • Medlemmarna i kommunforumet kallas cirka sex gånger per år till möten som hålls online, med varierande teman och aktuella översikter. Kalenderinbjudan till dessa kommunskypemöten skickas till alla medlemmar i kommunforumet.
  • För kommunforumets medlemmar sammanställs en egen översikt med nyheter och aktualiteter på finska, som skickas via e-post en gång per månad.
  • Dessutom får medlemmarna i kommunforumet möjligheter att påverka och delta. Vi skickar information om möjligheterna via e-post.
  • För kommunrepresentanter med intresse för digitalisering av geografisk information är kommunforumet ett bra ställe att nätverka på. Man behöver inte lösa allt själv, det finns stöd och råd att få i olika situationer.

Anmäl dig till kommunforumet och kom med för att påverka, diskutera och dela med dig av din kunskap! 

Några frågor? Du kan skicka e-post till oss på kuntafoorumi(a)maanmittauslaitos.fi eller kontakta Jaakko Uusitalo, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi