Digitalt forum för fastighetsärenden

Utvecklingen av hanteringen av fastighetsärenden kräver samarbete mellan fackmän inom branschen. Lantmäteriverket har inlett ett digitalt forum för fastighetsärenden tillsammans med centrala avtalskunder i Webbtjänsten för fastighetshandel samt med Finansbranschens Centralförbund, Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund och Finlands fastighetsmäklareförbund.

Målet med samarbetet är informationssystemens interoperabilitet och en gemensam elektronisk process som medför betydande besparingar och förbättrar servicen i de olika kanalerna. Forumets uppgift är att följa upp och behandla ärenden som har med elektronisk fastighetshandel och fastighetsärenden från olika synvinklar samt att lyfta fram kundbehov för utveckling av servicen.

Det första sammanträdet för det digitala forumet för fastighetsärenden hölls 15.3.2016. Följande sammanträden hålls 15.8.2016 och 15.11.2016. Mera information finns på den finskspråkiga webbplatsen.