Hyppää pääsisältöön

PAKUn koordinointiryhmä

PAKUn toimintaa ohjaa kuntafoorumin koordinointiryhmä. Koordinointiryhmä on asiantuntijaelin, joka tuo kuntasektorin asiantuntemuksen ajankohtaisiin kehitteillä oleviin kokonaisuuksiin. Koordinointiryhmä kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista koordinointiryhmästä

PAKUn koordinointiryhmään kuuluu kymmenen kunnan edustajaa, Kuntaliiton, Maanmittauslaitoksen, Digi- ja väestötietovirastosta, Senaatti-kiinteistöt, Suomen ympäristökeskuksesta, Tilastokeskuksesta, Verohallinnosta ja Väylävirastosta. Maanmittauslaitos jatkaa toistaiseksi kuntafoorumin koordinaatiotehtävissä. 

Maanmittauslaitos huolehtii koordinointiryhmän koolle kutsumisesta ja sihteerin tehtävistä. Vuoden 2024 koordinointitehtävästä huolehtii Teppo Ahonen, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia koordinointiryhmän käsiteltäväksi, ole yhteydessä Teppoon tai koordinointiryhmän puheenjohtajaan. 

 • Koordinointiryhmän jäsenet valitaan vuoden alussa ja avaamme syksyisin avoimen haun koordinointiryhmän edustajaksi. Hausta ilmoitetaan jäsenkirjeessä. 

Kuntafoorumin koordinointiryhmän jäsenet 2024

 • Kuntafoorumin koordinointiryhmän kuntaedustajat 2024
 • Petri Kapanen, Varkaus, puheenjohtaja
 • Ari Purhonen, Espoo
 • Kari Jokela, Hämeenlinna
 • Joona Majurinen, Järvenpää
 • Olli Kunnas, Kerava
 • Taija Airikka, Kouvola
 • Anna-Leena Rouhiainen, Lahti
 • Teemu Salonen, Pori
 • Kaisa Utriainen, Turku
 • Päivi Tiihonen, Kuntaliitto

Mukana koordinointiryhmässä ovat edustajat seuraavista valtionhallinnon organisaatioista:

 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Maanmittauslaitos
 • Senaatti-kiinteistöt / kuntien tilatietopalvelut
 • Suomen ympäristökeskus SYKE / Ryhti-hanke
 • Tilastokeskus
 • Verohallinto
 • Väylävirasto

Katso tarkemmat esittelyt kokousmuistioiden alapuolelta.

PAKUn koordinointiryhmän kokousmuistiot

2024

Katso viime vuoden muistiot selaamalla sivua alaspäin.


Tutustu Paikkatietojen kuntafoorumin koordinointiryhmän yhteisöjäseniin

DVV:n logo

Digi ja väestötietovirasto

Kunnat ovat DVV:n väestötietojärjestelmän rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietojen primääritietolähde. Tietoja hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti ja väestötietojärjestelmässä rakennustunnukset ja osoitetiedot muodostavat koko maan kattavan, rakennuksiin pohjautuvan henkilöiden osoiterekisterin perustan. Virastolla on pitkä kokemus yhteistyöstä kuntien kanssa mm. tietojen peruslaadunparannuksen ja kehityshankkeiden saralta. Tarjoamme kuntien käyttöön rakennusten paikkatietoihin yhdistettäviä väestötietoja sekä digitalisaation tukipalveluita. PAKU tarjoaa DVV:lle aktiivisen ja vuorovaikutteisen yhteistyöfoorumin kuntien kanssa.

Lue lisää organisaatioille suunnatulta tietosivulta


Senaatti logo

Senaatti-kiinteistöt / kuntien tilatietopalvelu

Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti-kiinteistöt luovat asiakkaidensa kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaaa niiden ylläpidosta. Senaatti-kiinteistöt kehittävät valtion kiinteistövarallisuutta ja pitävät huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Kuntien tilatietopalveluyksikkö tuottaa digitaalista tietoa, palveluita ja ratkaisuja toimitilahallinnan ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi yksikkö rakentaa yhteistyössä kuntien kanssa valtakunnallista tilannekuvaa julkisesta rakennuskannasta ja yhtenäisiä toimintamalleja kiinteistönpidon tuottavuuden parantamiseksi. 

Tutustu Senaatti-kiinteistöjen kuntien tilatietopalveluihin


MML logo

Maanmittauslaitos

Kunnat ovat tärkeä kumppani Maanmittauslaitokselle ja PAKU keskeinen yhteistyöfoorumi.MML tarjoaa kunnille kiinteistö-, huoneisto- ja peruspaikkatietoja sekä palveluita, jotka auttavat kuntia rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kunnille tarjotaan myös tukea ja työkaluja muun muassa kiinteistörekisterin pitämiseen, kiinteistökaupan ja maanvuokrasopimuksen laatimiseen sekä paikkatietojen yhteentoimivuuden parantamiseen ja INSPIRE-velvollisuuksien täyttämiseen.


Ryhti-logo

RYHTI/SYKE

Ryhti-hankkeessa rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa paikkatietoina valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ). Kunnat ja maakunnat ovat tämän tiedon merkittävimpiä tuottajia ja myös käyttäjiä, joten erilaisten kuntien osallistuminen muutoksen toteuttamiseen on tärkeää. Uudistuksen ansiosta tietoa ei jatkossa toimiteta useaan kertaan, sen laatu paranee ja tieto on käytettävissä valtakunnallisesti

Lue lisää RYHTI-hankkeesta


Tilastokeskus logo

Tilastokeskus

Tilastokeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta kansalaisille, päättäjille, tutkijoille ja muille tietoa tarvitseville - myös kunnille. 

Paikkatiedot on tunnistettu Tilastokeskuksessa yhdeksi omaksi kokonaisuudeksi, joka sisältää tilastotietojen sijaintitietoja ja muita paikkatietoaineistoja sekä yhteisiä palveluita, joilla tietoprosessin paikkatietosidonnaiset vaiheet voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti. Paikkatietojen kokonaisuuteen liittyy myös vahvasti sidosryhmäyhteistyö. Tilastokeskus on käynnistänyt yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa kansallisen Tilastojen ja Paikkatietojen Integrointiverkoston, jonka päätavoitteita ovat tilastojen ja paikkatietojen yhteentoimivuuden, pienaluejakojen ja karttavisualisointien kehittäminen. Integrointiverkostolla on kiinteä yhteys Paikkatietojen kuntafoorumiin. 


Verohallinnon logo

Verohallinto

Verohallinto ei omissa tietojärjestelmissään ylläpidä paikkatietoja, mutta esimerkiksi kiinteistöverotuksen toimittamisessa hyödynnetään kuntien ja valtion eri toimijoiden paikkatietoaineistoista saatavia kiinteistötietoja. Kiinteistöverotusta ollaan uudistamassa arvostamisperusteiltaan yksinkertaisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti, ja myös RYTJ-hanke tuottaa kuntia palvelevia muutoksia kiinteistöverotuksen tietovirtoihin.

Kiinteistöverotukseen liittyvät Verohallinnon ohjeet kunnille on koottu tälle vero.fi -sivustolle


vayla logo

Väylävirasto

Väylävirastolla on jo nykyisin hyvää yhteystyötä mm. hankkeissa ja Digiroadissa kuntien kanssa. PAKU-yhteistyö luo kuitenkin meille systemaattisen ja tiiviin tavan keskustella muutoksista ja kehittämistarpeista paikkatietonäkökulmasta.

Tutustu Väylän avoimen datan sivuihin


 

Vanhemmat kokousmuistiot 

2023