Hyppää pääsisältöön

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto

Oletko tilasto- tai paikkatiedon tuottaja, jalostaja, hyödyntäjä tai kenties kaikkea näitä? Kiinnostavatko tiedon yhdistelyn ja virtauksen mahdollisuudet ja haasteet? Pähkäiletkö, miten kytkeä helposti ja luotettavasti sijaintitieto tilasto- tai muuhun tietoon eri käyttötarkoituksia varten? Ja mihin kaikkeen yhdisteltyä tietoa voi käyttää? 

Jos nämä kysymykset herättelivät sinua, tule mukaan Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkostoon keskustelemaan, ideoimaan ja jakamaan osaamistasi. Toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet ammattilaiset.

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto on keväällä 2021 perustettu yhteistyöryhmä ja keskustelufoorumi kaikille tiedon yhdistelyn arjen ongelmista ja ratkaisuista kiinnostuneille. Verkosto yhdistää noin parikymmentä julkishallinnon ja tutkimusmaailman tiedon tuottaja- ja hyödyntäjäorganisaatiota. Osallistujia ja uusia näkökulmia kaivataan verkostoon jatkuvasti lisää, myös kuntakentältä ja yritysmaailmasta.

Mitä verkosto tavoittelee?

Verkosto on valinnut ensimmäisiksi päätavoitteikseen aluejakojen, karttavisualisointien ja tiedon yhteentoimivuuden edistämisen. Tavoitteita edistetään kolmen tavoitetyöryhmän kautta.

Yhteentoimivuus

 • Tilastojen ja paikkatietojen yhteentoimivuuden määrittely arkkitehtuurikuvausten kautta, läpileikkaava tavoite. Vetäjä: Rina Tammisto, etunimi.sukunimi@stat.fi

Karttavisualisointi

 • Kehitetään tiedon visualisointia kartalla yhteentoimivasti. Vetäjä: Timo Aarnio, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Aluejaot

 •  Selvitetään kansallisen pienaluejaon mahdollisuuksia ja kartoitetaan nykyisiä aluejakoja. Vetäjä: Tapio Kytö, etunimi.sukunimi@stat.fi

Toiminnan organisointi

Verkostoa vetävät ja toimintaa fasilitoivat alkuvaiheessa Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen edustajat. Verkostolla on koordinointiryhmä, joka suunnittelee ja valmistelee verkoston toimintaa ja tapahtumia.

Koordinointiryhmän kokoonpano:

 • Panu Muhli, Maanmittauslaitos
 • Rina Tammisto, Tilastokeskus
 • Pasi Piela, Tilastokeskus
 • Tesmi Laakso, Tilastokeskus
 • Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
 • Tapio Kytö, Tilastokeskus 

Koordinointiryhmään toivotaan lämpimästi verkostoaktiiveja myös muista organisaatioista!

Tulevia tapahtumia

 • ”Voimaa datan hyödyntämiseen”, Geoforum Summit jälkitapahtuma 22.11. klo 13-15:30, yhteistyössä Geoforum Finlandin kanssa
 • ”Aluejakojen kehittämisen ja tiedon integraation haasteet ja mahdollisuudet kuntakentällä”, seminaari kunnille 2.12. klo 13 - 15, yhteistyössä Paikkatiedon kuntafoorumin (PAKU) kanssa
 • Verkoston seuraava yleiskokous järjestetään tammikuussa 2022 (päivämäärä tarkentuu myöhemmin)
 • Tavoitetyöryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Mukaan verkostoon

Vain yhteistyöllä ja aktiivisella osallistumisella voit vaikuttaa! Liity jäseneksi integrointiverkostoon ottamalla yhteyttä Tesmi Laaksoon Tilastokeskuksesta, etunimi.sukunimi@stat.fi.

Mistä lisää tietoa?

Kysyttävää verkoston toiminnasta? Laita sähköpostia verkoston puheenjohtajalle Panu Muhlille etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi tai varapuheenjohtajalle Rina Tammistolle etunimi.sukunimi@stat.fi.