Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmä (KTY)

Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmästä käytetään lyhennettä KTY-ryhmä.

Tehtävät

  1. koordinoida Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyötä kiinteistörekisterin pidossa ja kiinteistönmuodostamistoiminnassa
  2. käsitellä KTJkii-järjestelmän rekisterisovelluksen kehittämiseen liittyviä asioita
  3. käsitellä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kirjaamisasioita
  4. turvata kuntien ja Maanmittauslaitoksen välinen tiedonkulku ryhmän toimialaan kuuluvissa asioissa
  5. tukea ja ohjeistaa kuntien kiinteistönmuodostamista ja kiinteistörekisterinpitoa
  6. varmistaa kuntien kiinteistönmuodostamisen ja kiinteistörekisterinpidon henkilöstön osaaminen osallistumalla koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Jäsenet

  • MML
  • Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Turku
  • Kuntaliitto

 

Muistiot