Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmä (KTY)

Kiinteistötehtävien yhteistyöryhmästä käytetään lyhennettä KTY-ryhmä.

Tehtävät

  1. koordinoida Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyötä kiinteistörekisterin pidossa ja kiinteistönmuodostamistoiminnassa
  2. käsitellä KTJkii-järjestelmän rekisterisovelluksen kehittämiseen liittyviä asioita
  3. käsitellä kiinteistönmuodostukseen liittyviä kirjaamisasioita
  4. turvata kuntien ja Maanmittauslaitoksen välinen tiedonkulku ryhmän toimialaan kuuluvissa asioissa
  5. tukea ja ohjeistaa kuntien kiinteistönmuodostamista ja kiinteistörekisterinpitoa
  6. varmistaa kuntien kiinteistönmuodostamisen ja kiinteistörekisterinpidon henkilöstön osaaminen osallistumalla koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Jäsenet

  • MML
  • Kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Turku
  • Kuntaliitto

Muistiot

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016