Hoppa till huvudinnehåll

Hindersby ägoreglering

Förrättningsnummer
2021-670730
Förrättningsslag
Ägoreglering
Kommun
Lappträsk

Aktuellt

Skiftesplan är under arbete. Under sommaren 2023 ordnas markägarintervjuer vid behov. Det är också möjligt att ordna gruppmöten (workshops) med markägarna för vissa områden.

Nästa förrättningssammanträde ordnas i slutet av 2023. Vid detta sammanträde beslutas om det finns förutsättningar att utföra en ägoreglering och på vilket område den ska utföras. Skiftesplanen kommer också att fastställas. Med andra ord beslutas det vid sammanträdet om ägoregleringen ska gå vidare till förverkligande.

Redan förverkligade skeden

Markägarna ansökte om ägoreglering av Lantmäteriverket sommaren 2021.

År 2022 köpte NTM-centralen 75 hektar åkermark för att användas i ägoreglering som bytes- och tilläggsmark.

I början av 2023 skickades det första skiftesförslaget till berörda markägare.

Markägarintervjuer ordnades i februari 2023.

Förrättningens begynnelsesammanträde hölls 26.4.2023. Sammanträdet behandlade bland annat följande ärenden: förrättningsförfarande vid ägoregleringsförrättningen (nyskiftet), tidsplan för förrättningen och val av markägarnas representanter (sysslomän).

Kontaktuppgifter

Förrättningsingenjör Olli Mustonen

tel. 0400 902 009

olli.mustonen@lantmateriverket.fi

Lantmäteriingenjör Katja Kauppi

tel. 050 468 7317

katja.kauppi@lantmateriverket.fi