Hyppää pääsisältöön

Heikinkylän tilusjärjestely

Toimitusnumero
2021-670730
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Lapinjärvi

Ajankohtaiset asiat

Jakosuunnitelma on työn alla. Kesän 2023 aikana järjestetään tarpeen mukaan maanomistajahaastatteluita. On myös mahdollista järjestää ryhmätapaamisia tietyn alueen maanomistajien kanssa (workshop).

Seuraava toimituskokous pidetään loppuvuodesta 2023. Tässä kokouksessa päätetään toimituksen edellytyksistä ja laajuudesta sekä vahvistetaan jakosuunnitelma. Toisin sanoen kokouksessa päätetään, eteneekö toimitus toteutusvaiheeseen.

Toimituksen toteutuneet vaiheet

Maanomistajat hakivat Maanmittauslaitokselta tilusjärjestelytoimitusta kesällä 2021.

Vuonna 2022 ELY-keskus osti 75 hehtaaria peltoa käytettäväksi tilusjärjestelyssä vaihto- ja lisämaana.

Alkuvuonna 2023 ensimmäinen jakosuunnitelmaehdotus lähetettiin maanomistajille. Maanomistajahaastatteluita järjestettiin helmikuussa 2023.

Toimituksen aloituskokous pidettiin 26.4.2023. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: toimitusmenettely tilusjärjestelytoimituksessa, toimituksen alustava aikataulu ja maanomistajien edustajien (toimitsijoiden) valinta.

Lisätietoja

Toimitusinsinööri Olli Mustonen

puh. 0400 902 009

olli.mustonen@maanmittauslaitos.fi

Maanmittausinsinööri Katja Kauppi

puh. 050 468 7317

katja.kauppi@maanmittauslaitos.fi