Hoppa till huvudinnehåll

Så utarbetar du en dataprodukt

En dataprodukt enligt INSPIRE sammanställs av en eller flera nationella datamängder eller datamängdserier.

En dataprodukt enligt INSPIRE sammanställs av en eller flera nationella datamängder eller datamängdserier. Det obligatoriska innehållet i en dataprodukt definieras i INSPIRE:s interoperabilitetsbestämmelser.

Europeiska kommissionen har utarbetat dataproduktspecifikationer enligt INSPIRE-teman och motsvarande datastrukturer eller INSPIRE-scheman. I dataproduktspecifikationerna beskrivs temats innehåll, datamodeller, kodlistor och kartnivåer. Informationsproducenterna tillsammans med INSPIRE-sekretariatet har utarbetat dataproduktplaner baserat på dataproduktspecifikationerna för att utarbeta dataprodukter. 

Det finns exempel på dataprodukter på INSPIRE Community Forum -plattformen och INSPIRE Geoportal-tjänsten som är öppna för alla. På plattformen INSPIRE Helpdesk går det också att få hjälp med INSPIRE-genomförandet och diskutera med andra europeiska informationsproducenter.

 1. Förbered förändringen genom att klarlägga motsvarigheterna mellan den nationella datamängden och INSPIRE-datastrukturen. Du kan utnyttja färdiga motsvarighetstabeller.
 2. Skapa unika identifierare för dataprodukterna (InspireId). 
  I INSPIRE:s datamodeller bildas den unika identifieraren för ett objekt av namnrymden (namespace), den lokala identifieraren (localId) och en frivillig versionsidentifierare (versionId). 
  Namnrymden är samma för dataproduktens samma objekttyp http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/{theme}/{class}, där datamängdsidentifieraren är en sjusiffrig nummerserie som sparats i datamängdens metadata i Metadatakatalogen, theme är en förkortning för INSPIRE-temat (t.ex. lc) och class är det aktuella INSPIRE-schemats objektklass (t.ex. landcoverunit). Namespace kan också anges på formen http://paikkatiedot.fi/so/{datamängdsidentifierare}, om datamängdsidentifieraren skiljer sig för INSPIRE-dataprodukten och den nationella dataprodukten och det kan säkerställas att identifierarna är unika. Den lokala identifieraren är ofta en permanent unik identifierare för objektet som redan finns färdig i databasen. Versionsidentifieraren kan tas i bruk om så önskas för versionshantering av objektet.
 3. Exempel på unik identifierare för ett objekt: http://paikkatiedot.fi/so/1000772/10294758 . Dirigering av identifieraren till datakortet som presenterar objektets uppgifter sker i Omdirigeringstjänsten.
  Mer information om att skapa en unik identifierare och om dess struktur hittar du i JHS 193-rekommendationen "Unik identifierare för geografisk information" (på finska).
  Transformera den nationella datamängden till INSPIRE-datastruktur. 
  På kommissionens webbplats finns information om flera verktyg (till exempel HALE och FME) för att göra transformationen och för publicering av INSPIRE-tjänster. Beakta när transformationen och tjänsten genomförs att dataprodukterna är tillgängliga i något koordinatsystem som INSPIRE-förordningen kräver. Använd begrepp och definitioner i INSPIRE-registret som hjälp. I INSPIRE-kodlisteregistret finns gemensamma europeiska klassificeringar definierade med sina kodvärden, som exempel orsak till saknad uppgift som anges med värden i VoidReasonValue-kodlistan. Värden och definitioner för nationellt utökade kodlistor återfinns i Katalogtjänsten. Mer information om Katalogtjänsten.
 4. Utarbeta metadata för INSPIRE-dataprodukter och tjänster som erbjuder dem: 
  Mer information om att utarbeta metadata.
 5. Validera till sist INSPIRE-dataprodukten med INSPIRE-validatorn. Kör "Interoperable data sets in GML"-testerna (Guidelines for the Encoding of Spatial Data version 3.3) samt temaspecifika tester om sådana är tillgängliga för att kontrollera att allt är rätt. Mer information om valideringstjänsten.

Dataprodukter

Lantmäteriverkets samtliga dataprodukter, även nya produkter enligt KMTK-specifikationerna inklusive beskrivningar hittar du här.

Bekanta dig med produktbeskrivningarna