Hyppää pääsisältöön

Näin laadit tietotuotteen

INSPIREn mukainen tietotuote kootaan yhdestä tai useammasta kansallisesta tietoaineistosta tai tietoaineistosarjasta. Tietotuotteen pakollinen sisältö on määritelty INSPIRE:n yhteentoimivuussäädöksissä.

Euroopan komissio on laatinut tietotuotemäärittelyt INSPIRE-teemoittain ja niitä vastaavat tietorakenteet eli INSPIRE-skeemat. Tietotuotemäärittelyissä kuvataan teeman sisältö, tietomallit, koodiluettelot ja karttatasot. Tiedontuottajat yhdessä INSPIRE-sihteeristön kanssa ovat laatineet tietotuotemäärittelyihin perustuvat tietotuotesuunnitelmat tietotuotteiden valmistelua varten. 

Tietotuotteista on saatavilla esimerkkejä kaikille avoimella INSPIRE Community Forum -alustalla ja INSPIRE Geoportal -palvelussa. Myös INSPIRE Helpdesk -alustalla on mahdollista saada apua INSPIRE-toimeenpanoon ja keskustella muiden eurooppalaisten tiedontuottajien kanssa.

 1. Valmistele muunnosta selvittämällä vastaavuudet kansallisen aineiston ja INSPIRE-tietorakenteen välillä. Voit hyödyntää valmiita vastaavuustauluja.
 2. Muodosta tietotuotteelle yksilöivät tunnukset (InspireId). 

  INSPIREn tietomalleissa kohteen yksilöivä tunnus muodostuu nimiavaruudesta (namespace), paikallisesta tunnuksesta (localId) sekä vapaaehtoisesta versiotunnisteesta (versionId). 

  Nimiavaruus on tietotuotteen samalle kohdetyypille sama http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/{theme}/{class}, jossa aineistotunniste on aineiston metatietoihin Paikkatietohakemistoon tallennettu seitsennumeroinen numerosarja, theme on INSPIRE-paikkatietoteeman lyhenne (esim. lc) ja class on ko. INSPIRE-skeeman kohdeluokka (esim. landcoverunit). Namespace voidaan myös ilmaista muodossa http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}, mikäli INSPIRE-tietotuotteen ja kansallisen tietotuotteen aineistotunnus on eri ja pystytään huolehtimaan, että tunnukset ovat yksilöiviä. Paikallinen tunniste on usein tietokannasta jo valmiiksi löytyvä kohteen pysyvästi yksilöivä tunnus. Versiotunnuksen voit halutessasi ottaa käyttöön kohteen versionhallintaa varten.

  Esimerkki kohteen yksilöivästä tunnuksesta: http://paikkatiedot.fi/so/1000772/10294758 . Tunnuksen ohjaus kohteen tiedot esittelevään tietokorttiin tapahtuu Uudelleenohjauspalvelussa.

  Lisätietoa yksilöivän tunnuksen rakenteesta ja muodostamisesta löydät JHS 193 -suosituksesta "Paikkatiedon yksilöivät tunnukset".

 3. Muunna kansallinen aineisto INSPIRE-tietorakenteen mukaiseksi. 

  Komission sivulta löytyy tietoa useista työkaluista (esimerkiksi HALE ja FME) muunnoksen tekemiseen ja INSPIRE-palvelujen julkaisuun. Huomioi muunnoksen ja palvelun teossa, että tietotuotteiden tulisi olla tarjolla jossain INSPIRE-asetuksen vaatimassa koordinaatistossa. Käytä apuna INSPIRE-rekisteristä löytyviä käsitteitä ja niiden määritelmiä. INSPIRE-koodiluettelorekisterissä on määritelty yhteiseurooppalaiset luokitukset koodiarvoineen, esimerkkinä puuttuvan tiedon syy, joka ilmaistaan VoidReasonValue-koodiluettelon arvoilla. Kansallisesti laajennettujen koodiluettelojen arvot ja määritelmät löytyvät Luettelopalvelusta. MKP-alkuiset koodit liittyvät maankäyttöpäätöksiin. Lisätietoa Luettelopalvelusta.

 4. Laadi metatiedot INSPIRE-tietotuotteesta ja siitä tarjoavista palvelusta. 

  Lisätietoja metatietojen laadinnasta.

 5. Validoi INSPIRE-tietotuote lopuksi INSPIRE-validaattorilla. Oikeellisuuden tarkistamiseksi aja "Interoperable data sets in GML" -testit (Guidelines for the Encoding of Spatial Data version 3.3) sekä paikkatietoteema-spesifisiä testejä, mikäli niitä on tarjolla. Lisätietoa validointipalvelusta.

Tietotuotteet

Maanmittauslaitoksen kaikki tuotteet, myös uudet KMTK-määritysten mukaiset tuotteet kuvauksineen löydät täältä.

Tutustu tuotekuvauksiin