Maanmittauslaitoksen ortokuva

Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa.

Ortokuvia päivitetään alueesta riippuen 3-10 vuoden välein.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Ortokuvia käytetään kartoituksessa, ympäristön suunnittelussa ja seurannassa. Värikuva tai mustavalkoinen ortokuva sopii suunnitteluun tai tausta-aineistoksi erilaisille karttaesityksille. Väri-infra ortokuva sopii parhaiten ympäristönseurantaan ja analysointiin.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
0.25 m
0.5 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Filmi mustavalkoinen

Pikselikoko 0,5 metriä.

Normaalikoko 10000 x 10000 pikseliä (yleislehtijako, KKJ).

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu enintään 256 eri harmaasävyarvosta (8 bit).

Filmi väri-infra

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 10000 x 10000 pikseliä (yleislehtijako, KKJ).

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi väri

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN).

koostuu kolmesta värikanavasta (punainen, vihreä, sininen).

Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi väri-infra

Pikselikoko 0,5 m.

Normaalikoko 12000 x 12000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi väri

Pikselikoko 0,25 m.

Normaalikoko 6000 X 6000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (punainen, vihreä, sininen). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Digi väri-infra

Pikselikoko 0,25 m.

Normaalikoko 6000 X 6000 pikseliä (TM35-lehtijako, ETRS-TM35FIN) koostuu kolmesta värikanavasta (lähi-infra, punainen, vihreä). Jokainen värikanava sisältää enintään 256 eri sävyarvoa (8 bit).

Ylläpitotiedot

Tuoteversioilla Digi Väri 0,5 m ja Digi Väri-infra 0,5 m alueesta riippuen 3-10 vuotta. Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa on saatavissa ajantasaisin aineisto.

Muilla tuoteversioilla ei ole ylläpitosuunnitelmaa.

Kattavuusindeksit (kartat) osoitteessa http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Historiatiedot

Ortokuva-aineisto on ainoa koko maan kattava ilmakuva-aineisto Suomessa.

Ortokuvia on saatavilla vuodesta 1995.

Vuodesta 2009 alkaen ortokuvia on saatavilla väri- ja väri-infra muodossa. Vuoteen 2007 asti koordinaattijärjestelmä on KKJ (kartastokoordinaattijärjestelmän kaistat). Vuodesta 2008 ja sitä uudemmista kuvauksista koordinaattijärjestelmä on ETRS89/TM35FIN.

Vuodesta 2014 alkaen on saatavilla 0,25 m ortokuvia satunnaisilta alueilta.

Ortokuvan tarkkuus riippuu muun muassa ilmakuvauksessa käytetystä sensorista, kuvauskorkeudesta ja ortokuvan laskennassa käytetystä korkeusmallista. Korkeusmalli vaikuttaa eniten ortokuvan geometriseen tarkkuuteen. Ortokuvan sijaintitarkkuus on 0,5 m-2 m.

Tuote sopii esitettäväksi alkaen mittakaavassa 1:1 000.

Sääntöjenmukaisuus
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta 2010-12-08. Tietotuotemäärittelyä ei ole vielä julkaistu.
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot
Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet ortokuviin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Puolustusvoimien määrittämät alueet saattavat rajoittaa 0,25 m ortokuvien saatavuutta joillakin alueilla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
TIFF (tfw)
JPEG2000
Lisätiedot

Ortokuvien metatiedot toimitetaan pyydettäessä.

Maanmittauslaitoksen ortokuva

Arvonlisäveroton hinta euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT:
Ensimmäinen kuva (maks. 6 km x 6 km) 85,00 105,40
Seuraavat kuvat 15,00 18,60
Koko Suomi / kaikki kuvat 3 000,00 3 720,00
Kaikki yhden vuoden uudet kuvat 1 500,00 1 860,00
Ei ole asetusperusteinen