Tekninen kuvaus (WCS) BETA

WCS-rajapintapalvelun kautta voi hakea rasterimuotoisia aineistoja raakamuodossa. Palvelu perustuu WCS 2.0.1 standardiin (Web Coverage Service).

Palvelu tarjotaan BETA-statuksella toistaiseksi. 

Palvelun kautta tarjotaan Ortokuvat ja Korkeusmalli.

 

Tuote

Tason nimi

(CoverageId)

Kuvaus

Natiiviresoluutio

Lisätietoa aineistosta

Ortokuva ortokuva__ortokuva MML:n ortokuva 0,5 m https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/ortokuva
Ortokuva vääräväri ortokuva__ortokuva_vaaravari MML:n vääräväriortokuva 0,5 m https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/ortokuva
Korkeusmalli 2m korkeusmalli__korkeusmalli_2m MML:n 2 metrin resoluution korkeusmalli niiltä alueilta, joilta löytyy aineistoa. Tyhjiltä alueilta palautetaan no_data. 2 m https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m
Korkeusmalli 10m korkeusmalli__korkeusmalli_10m MML:n 10 metrin resoluution korkeusmalli koko Suomesta. 8 m https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-10-m
Korkeusmalli yhdistelmä korkeusmalli__korkeusmalli MML:n 2 metrin resoluution korkeusmalli niiltä alueilta, joilta löytyy aineistoa. Muilta alueilta palautetaan 10 m korkeusmalli. 2-8 m

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-2-m

https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/korkeusmalli-10-m

Rajoitukset

Palvelun käyttöä on rajoitettu eri tavoin palvelun suorituskyvyn ja saatavuuden turvaamiseksi. 

Kyselyparametrien rajoitukset

WCS-pyynnössä kuvan resoluutiota voidaan muuttaa joko SCALEFACTOR, SCALEAXIS tai SCALESIZE-parametreilla.
Aluevalinta tehdään kahdella SUBSET-parametrillä, joilla määrätään alueen ala- ja ylärajat koordinaattiakseleittain.

Tuote

Suurin sallittu alue

Suurin sallittu SCALEFACTOR tai SCALEAXIS -arvo

Suurin sallittu SCALESIZE-arvo

Ortokuva 2000 x 2000 m 1 4000
Korkeusmalli 2m 10000 x 10000 m 1 5000
Korkeusmalli 10m 20000 x 20000 m 2 5000
Korkeusmalli yhdistelmä 10000 x 10000 m 1 5000

 

Tuetut tiedostoformaatit

  • GeoTIFF (&format=image/tiff) Tämä tiedostomuoto sopii sekä ortokuville että korkeusmallille.
  • ascii grid (&format=text/plain) Tämä tekstipohjainen tiedostomuoto tukee vaan yhtä kanavaa, joten se sopii käytettäväksi vain korkeusmallin kanssa.

Tuetut koordinaattijärjestelmät

Aineistojen oletuskoordinaattijärjestelmä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

  • ETRS-TM35FIN
  • ETRS-GK19 - ETRS-GK31 (EPSG:3873 - EPSG:3885)
  • Web-Mercator (EPSG:3857)

Palvelusta voi hakea aineistoa määrittämällä SUBSET-parametrille koordinaattiarvot.  Oletuskoordinaattijärjestelmän lisäksi SUBSET on mahdollista esittää myös muussa, SubsettingCRS-parametrillä yksilöidyssä järjestelmässä.  Tällöin koordinaattiarvojen tulee olla samassa koordinaattijärjestelmässsä kuin määritetty SubsettingCRS. SUBSET-parametrin akseleiden nimet voi tarkistaa esim. EPSG:3067 osalta: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Esimerkkikyselyt

GetCapabilities:

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&AcceptVersions=2.0.1&request=GetCapabilities

Lyhennetty GetCapabilities-vastaus:

GetCapabilities-vastausta voidaan lyhentää valitsemalla siitä vain halutut osat.  Tämä tehdään lisäämällä pyyntöön parametri &Sections= ja sille yksi tai useampia, pilkulla erotettua osion nimeä.  Mahdolliset nimet ovat: ServiceIdentification, ServiceProvider, OperationsMetadata, ServiceMetadata ja Contents.

Tiedot vain palvelusta ja palvelun tarjoajasta:
https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&AcceptVersions=2.0.1&request=GetCapabilities&Sections=ServiceIdentification,ServiceProvider

Tiedot vain tuetuista tiedostomuodoista, koordinaattijärjestelmistä ja interpolointimenetelmistä:
https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&AcceptVersions=2.0.1&request=GetCapabilities&Sections=ServiceMetadata

Tiedot vain palvelussa olevista aineistoista:
https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&AcceptVersions=2.0.1&request=GetCapabilities&Sections=Contents

 

DescribeCoverage:

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&coverageID=korkeusmalli__korkeusmalli_2m
https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&coverageID=ortokuva__ortokuva

 

GetCoverage:

  • korkeusmalli 2m, 100 x 100 px, 200 x 200 m, tiedostoformaatti LZW-pakattu TIFF

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=korkeusmalli_2m&SUBSET=E(496000,496200)&SUBSET=N(7181000,7181200)&format=image/tiff&geotiff:compression=LZW

  • korkeusmalli 2m, 200 x 200 m, tiedostoformaatti ascii grid, pikselikoko kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna  2 m / 0,5 = 4 m

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=korkeusmalli_2m&SUBSET=E(496000,496200)&SUBSET=N(7181000,7181200)&format=text/plain&SCALEFACTOR=0.5

  • ortokuva, 200 x 200 m, tiedostoformaatti tiilitetty LZW-pakattu TIFF, koordinaattijärjestelmä Web-Mercator

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=ortokuva__ortokuva&SUBSET=X(2776500,2776700)&SUBSET=Y(8468800,8469000)&SubsettingCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857&OutputCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857&format=image/tiff&geotiff:compression=LZW&geotiff:tiling=true&geotiff:tileheight=256&geotiff:tilewidth=256

  • ortokuva, 200 x 200 m, tiedostoformaatti TIFF, vuoden 2010 kuva

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=ortokuva__ortokuva&SUBSET=E(393450,393650)&SUBSET=N(7495450,7495650)&format=image/tiff&SUBSET=time("2010-12-31T00:00:00.000Z")

  • ortokuva vääräväri, 200 x 200 m, tiedostoformaatti TIFF, koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/wcs/service/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=ortokuva__ortokuva_vaaravari&SUBSET=E(23619400,23619600)&SUBSET=N(7200300,7200500)&SubsettingCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3877&OutputCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3877&format=image/tiff&geotiff:compression=LZW&geotiff:tiling=true&geotiff:tileheight=256&geotiff:tilewidth=256