Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelu (WCS)

Ortokuvien ja korkeusmallien kyselypalvelun (WCS) kautta voit hakea rasterimuotoisia ortokuvia ja korkeusmalleja.

Rajapintapalvelu perustuu WCS 2.0.1 standardiin (Web Coverage Service). Ortokuvat ovat saatavilla palvelusta GeoTIFF-formaatissa ja korkeusmalli GeoTIFF- tai ASCII Grid -formaatissa.

Palvelu tarjotaan maksuttomana ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin.

Palvelu on saatavilla osoitteesta:
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2 

Palvelun metatietokuvaus on haettavissa palvelupyynnöllä:
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&request=GetCapabilities 

Lisäksi palvelussa tarjolla olevien ortokuvien vuosiversioiden kattavuustietoa on saatavilla kahdesta oheisesta tukipalvelusta

Palvelun ominaisuuksiin ja siitä saataviin aineistoihin voi tutustua oheisessa demosovelluksessa.

Palvelusta saatavilla olevat tuotteet:

Tuote

Tason nimi

(CoverageId)

Kuvaus

Natiiviresoluutio

Formaatti

Ortokuva väri

ortokuva_vari

MML:n värilliset ortokuvat 0,5 m GeoTIFF
Ortokuva mustavalko ortokuva_mustavalko MML:n mustavalkoiset ortokuvat 0,5 m GeoTIFF
Ortokuva vääräväri ortokuva_vaaravari MML:n vääräväriortokuvat 0,5 m GeoTIFF
Korkeusmalli 2 m

korkeusmalli_2m

MML:n 2 metrin resoluution korkeusmalli 2 m GeoTIFF ja ASCII Grid -tekstitiedosto

Ortokuva ja korkeusmalli tuotteiden lähdeaineistoista lisätietoa niiden tuotekuvauksista:

 

Kyselyparametrien rajoitukset

Palvelun käyttöä on rajoitettu eri tavoin palvelun suorituskyvyn ja saatavuuden turvaamiseksi. 

WCS-pyynnössä kuvan resoluutiota voidaan muuttaa joko SCALEFACTOR, SCALEAXIS tai SCALESIZE-parametreilla. Aluevalinta tehdään kahdella SUBSET-parametrillä, joilla määrätään alueen ala- ja ylärajat koordinaattiakseleittain.

Tuote

Suurin sallittu alue

Suurin sallittu SCALE -parametreista
johdettu leveys/korkeus

Ortokuva väri 2000 x 2000 m 4000
Ortokuva mustavalko 2000 x 2000 m 4000
Ortokuva vääräväri 2000 x 2000 m 4000
Korkeusmalli 2 m 10000 x 10000 m 5000

Tuetut tiedostoformaatit

GeoTIFF (&format=image/tiff): Tämä tiedostomuoto sopii sekä ortokuville että korkeusmallille.

ascii grid (&format=text/plain): Tämä tekstipohjainen tiedostomuoto tukee vaan yhtä kanavaa, joten se sopii käytettäväksi vain korkeusmallin kanssa.

Tuetut koordinaattijärjestelmät

Aineistojen oletuskoordinaattijärjestelmä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Tuetut koordinaattijärjestelmät

  • ETRS-TM35FIN
  • ETRS-GK19 - ETRS-GK31 (EPSG:3873 - EPSG:3885)
  • Web-Mercator (EPSG:3857)

Palvelusta voi hakea aineistoa määrittämällä SUBSET-parametrille koordinaattiarvot. Oletuskoordinaattijärjestelmän lisäksi SUBSET on mahdollista esittää myös muussa, SubsettingCRS-parametrillä yksilöidyssä järjestelmässä. Tällöin koordinaattiarvojen tulee olla samassa koordinaattijärjestelmässsä kuin määritetty SubsettingCRS.

SUBSET-parametrin akseleiden nimet voi tarkistaa esim. EPSG:3067 osalta: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Yleistä palvelupyynnöistä

WCS 2.0.1 standardin mukaisena palvelu tukee seuraavia kyselyitä:

  • GetCapabilities: palvelun metatietokuvaus kertoo palvelun perustiedot, tuetut koordinaattijärjestelmät sekä palvelun sisältämät tuotteet ja niiden kattavuuden
  • DescribeCoverage: kertoo lisätietoja tuotteesta
  • GetCoverage: lataa palan tuotetta

Palvelun metatietokuvaus

Palvelun metatietokuvaus on haettavissa palvelupyynnöllä:
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&request=GetCapabilities 

 

Korkeusmallin kysely

Korkeusmalli 2 m -aineistoa on palvelun saatavilla eri resoluutioissa (2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m ja 512 m). Karkeammat resoluutiotasot mahdollistavat paremmin työskentelyn laajoilla alueilla.

DescribeCoverage:
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&coverageID=korkeusmalli_2m 

GetCoverage (korkeusmalli 2 m, 100 x 100 px, 200 x 200 m, tiedostoformaatti LZW-pakattu TIFF):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=korkeusmalli_2m&SUBSET=E(496000,496200)&SUBSET=N(7181000,7181200)&format=image/tiff&geotiff:compression=LZW

GetCoverage (korkeusmalli 2 m, 200 x 200 m, tiedostoformaatti ascii grid, pikselikoko kaksinkertainen alkuperäiseen verrattuna  2 m / 0,5 = 4 m):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=korkeusmalli_2m&SUBSET=E(496000,496200)&SUBSET=N(7181000,7181200)&format=text/plain&SCALEFACTOR=0.5
 

Ortokuvien kysely

Palvelu sisältää kolmenlaisia ortokuvatuotteita: värikuvia, mustavalkokuvia ja väärävärikuvia. DescribeCoverage-kysely kertoo, miltä vuosilta tuotetta on saatavilla. Värikuvia, mustavalkokuvia ja väärävärikuvia on saatavissa eri vuosilta ja eri alueilta. Mustavalko- ja värikuvien kuvausvuosia eri alueilla voi helpoiten tarkastella Paikkatietoikkunasta. Metatietoja on eri vuosien ortokuvien kattavuuksista saatavilla myös oheisista metatietopalveluista (linkit tämän teknisen kuvauksen alussa).Jos kyselyssä ei käytetä aikarajausta, palautetaan uusin kuva.

DescribeCoverage (värikuvat):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&coverageID=ortokuva_vari

DescribeCoverage (mustavalkokuvat):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&coverageID=ortokuva_mustavalko

GetCoverage (värikuva vuodelta 2010):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=ortokuva_vari&SUBSET=E(393450,393650)&SUBSET=N(7495450,7495650)&format=image/tiff&SUBSET=time(%222010-12-31T00:00:00.000Z%22)

GetCoverage (ortokuva vääräväri, 200 x 200 m, tiedostoformaatti TIFF, koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23):
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/ortokuvat-ja-korkeusmallit/wcs/v2?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&CoverageID=ortokuva_vaaravari&SUBSET=E(23619400,23619600)&SUBSET=N(7200300,7200500)&SubsettingCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3877&OutputCRS=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3877&format=image/tiff&geotiff:compression=LZW&geotiff:tiling=true&geotiff:tileheight=256&geotiff:tilewidth=256
 

 

Tuotantoversio 2023-01 (ortokuvat ja korkeusmalli 2m WCS 2.0.1 standardin mukaisena palveluna).