Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus (WMS)

Karttakuvapalvelun (WMS) - tuotannossa 13.5.2019 alkaen. Palvelun ylläpito on maksullisista, aineistot ovat maksuttomia.

Palvelun käyttö vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa, tarvittavat tunnukset saat verkkopalveluiden asiakastuesta.

Karttakuvapalvelun WMS-rajapinta perustuu WMS 1.3.0 standardiin (Web Map Service) ja se on saatavilla osoitteesta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms

Palvelun metatietokuvaus on haettavissa palvelupyynnöllä:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Palvelu tukee ETRS-TM35FIN koordinaatistoa kaikille aineistoille. Lisäksi peruskarttaa lukuun ottamatta on tuettuna myös ETRS-GKnn koordinaatistot eri kaistoissa.

Suorituskyky

Lähtökohtaisesti WMS-rajapintapalvelua selvästi parempaa suorituskykyä tarjoaa Karttakuvapalvelun WMTS-rajapinta, jossa karttakuvat ovat saatavilla karttatiilimallin mukaisesti puskuroituna. 

WMS-rajapinnassa tehokkain siirtoformaatti vaihtelee aineistoittain (ja myös sovellustarpeittain): 

 • PNG (format=image/png)
  • Useimmiten sopivin formaatti muiden kuin ortokuva-aineistojen hakemiseen. Näille aineistoille palvelu tukee myös läpinäkyvän PNG-formaatin hakemista (parametrilla transparent=true). Läpinäkyvän PNG-kuvan (32 bittinen) hakeminen on jonkin verran hitaampaa kuin ilman läpinäkyvyyttä olevan PNG-kuvan (24 bittinen) hakeminen, joten transparent-parametrin arvolla voi olla vaikutusta myös suorituskykyyn.
  • Jos ortokuvia haetaan PNG-formaatista, tiedostot ovat oletuksena 8 bittisiä PNG-kuvia.
 • JPEG (format=image/jpeg)
  • Ortokuva-aineistojen hakemiseen suositellaan JPEG-formaatin käyttämistä. Tällöin kuvatiedostojen koko on pienin ja siten tiedonsiirto tehokkainta.

Myös koordinaatistovalinnalla voi olla vaikutusta palvelun vasteaikoihin:

 • ETRS-TM35FIN (crs=EPSG:3067)
  • Suorituskyky samalla tasolla kaikille aineistoille.
 • ETRS-GKnn (crs=EPSG:3873 ... crs=EPSG:3885)
  • Maastokartta- ja taustakartta-aineistojen osalta vasteajat hitaampia kuin ETRS-TM35FIN koordinaatissa haettuna.
  • Ortokuva-aineistoille suorituskyky samalla tasolla ETRS-TM35FIN koordinaatiston kanssa.

Palvelun kautta tarjotaan seuraavat aineistot:

 • Perus-, maasto-  ja yleiskarttarasterit (maastokartta)
 • Taustakarttasarja (taustakartta)
 • Kiinteistöjaotus
 • Ortokuvat

Aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä WMS:n karttatasoa (layers-parametri). Kaikille aineistoille on tuettuna seuraavat värityylit (WMS:n styles-parametri):

 • ei parametria - rasteriaineiston oletusväritys 
 • light - rasteriaineisto hieman vaalennettuna

Palvelussa on tarjolla seuraavia aineistoja:

Aineistotunnus Koordinaatistotuki Tuetut ulostuloresoluutiot
taustakartta TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
maastokartta TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
peruskartta_taustavari TM35FIN 1 m
kiinteistojaotus TM35FIN ja GKnn 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
kiinteistotunnukset TM35FIN ja GKnn 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m
ortokuva TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
ortokuva_vaaravari TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
ortokuva_metsaorto TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m, 64 m, 128 m, 256 m, 512 m, 1024 m, 2048 m, 4096 m
ortokuva_luonnontuho TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m
ortokuva_aikasarja TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.25 m, 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m
ortokuva_kuvausvuosi TM35FIN, GKnn, WGS84/Pseudo-Mercator 0.5 m, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m

ortokuva

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut väriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Väriortokuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on tehty vuosina 2008 ja 2009.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut mustavalko-ortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:16 000 tai 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2007 saakka.
 • Topografikunnan ns. OrtoCD-aineisto (1,0 m resoluutio, 1:60 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj)
 • Historiallisista ilmakuvista tehtyjä ortokuvia 1930-luvulta alkaen. Kuvien alkuperäinen mittakaava ja muut tekniset ominaisuudet vaihtelevat. Yleensä kuvien resoluutio vastaa 0,5-1,0 m pikselikokoa

ortokuva_aikasarja

 • Ortokuva_aikasarja -taso on tehty helpottamaan ortokuvien löytämistä niiden kuvausvuoden perusteella.  
 • Kun kartalla on näkyvissä laaja alue, niin tasolla näytetään ortokuvien sijasta keltaisella värillä korostettuna vain ne paikat, mistä valitun aikavälin mukaisia ortokuvia on olemassa.  Kuvat tulevat näkyviin, kun kartta kohdistetaan lähemmäs.  
 • Karttatason tietosisältö on muuten sama kuin ortokuva-tasolla.

ortokuva_vaaravari

 • Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisista alueista tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, digikamera, etrs-tm35fin). Tällaisiä kuvia on vuodesta 2008 alkaen.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:20 000 ilmakuvaus, filmikamera, etrs-tm35fin). Näitä kuvauksia on pieneltä alueelta vuonna 2008.
 • MML:n maastotietojärjestelmää varten tuotetut vääräväriortokuvat (0,5 m resoluutio, 1:31 000 ilmakuvaus, filmikamera, kkj). Näitä kuvauksia on vuoteen 2008 saakka. Aineistoja on lähinnä Lapin alueella.

ortokuva_metsaorto

 • Kuten ortokuva_vaaravari, mutta punavihreä värimaailma on säädetty siten, että havu- ja lehtipuusto erottuvat paremmin.

ortokuva_luonnontuho

 • luonnontuhoarviointeja varten tuotettuja ortokuvia
 • ominaisuudet kuten ortokuvilla
 • kattavuus hyvin pieni

ortokuva_kuvausvuosi

 • taso näyttää ruudukon, josta selviää minä vuonna uusin ortokuva kyseisestä ruudusta on otettu

 

Ortokuvien metatietorajapinnat

GetFeatureInfo

GetFeatureInfo-kysely palauttaa lisätietoa valitulta alueelta otetuista ortokuvista. Rajapinnan GetFeatureInfo-kyselyllä asiakassovellus voi tarvittaessa selvittää, mitä ortokuva-aineistoja käytetään tietyn GetMap-rajauksen palauttaman rasterikuvan irroituksessa.

WFS-metatietorajapinta

WFS-metatietorajapinnan kautta voi kysyä tietyltä alueelta otettujen kuvien kuvausvuosia.

Verkkopalveluiden asiakastuen lähettämillä tunnuksilla pääset kytkeytymään palveluun GetCapabilities-kyselyn kautta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Kuten metatietokuvauksessa julkaistu niin WMS-palvelussa on käytössä seuraavia rajoitteita:

Rajoite Arvo Selite
Fees Sopimuksen mukaan Kts. Karttakuvapalvelun etusivu, jossa kerrottu tarkemmin. 
AccessConstraints Vaatii käyttäjätunnuksen Tunnistus HTTP Basic Auth mukaisesti.
LayerLimit 1 GetMap pyynnöissä huomioidaan vain ensimmäinen layers-parametrissa välitetty aineistotunnus (jos halutaan hakea useampaa karttatasoa, tulee tehdä jokaisen tason osalta erillinen oma GetMap pyyntö)
MaxWidth 3192 Suurin mahdollinen kuvan leveys pikseleinä. Kannattaa huomioida että kuvakoolla voi olla suuri vaikutus pyyntöjen vasteaikaan, pienemmän kuvan haku suoriutuu nopeammin.
MaxHeight 2048 Suurin mahdollinen kuvan korkeus pikseleinä.

GetMap-hakuesimerkit

Maastokartan haku PNG-kuvana (1 metrin pikselikoko):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=normal&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Kiinteistöjaotuksen (kiinteistörajat) haku läpinäkyvänä PNG-kuvana (0.5 metrin pikselikoko):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=kiinteistojaotus&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Ortokuvan haku JPEG-formaatissa uusimmasta ortokuva-aineistosta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuvan haku JPEG-formaatissa aikarajauksella (tässä TIME=1999/2005 määrittää aikavälin):

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700&TIME=1999/2005

Kts. lisää GetMap-kyselyiden esimerkkejä eri aineistoista alempana kohdassa Esimerkkejä.

Metatietorajapinnat

GetFeatureInfo-hakuesimerkkejä:

ortokuva:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva&LAYERS=metatieto%3Aortokuva&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

ortokuva, vääräväri:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/public/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=true&QUERY_LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&LAYERS=metatieto%3Aortokuva_vaaravari&TIME=1900%2F2018&TILED=true&BGCOLOR=0xFFFFFF&INFO_FORMAT=application%2Fjson&FEATURE_COUNT=100&I=39&J=65&WIDTH=256&HEIGHT=256&CRS=EPSG%3A3067&STYLES=&BBOX=376870.81109791994%2C6672506.87266401%2C377481.62278527475%2C6673117.684351365
 

OGC API Features

WMS-standardin GetFeatureInfo-kyselyiden lisäksi ortokuvien metatietoja saatavilla myös OGC API Features - standardin kanssa yhteensopivasta metatietorajapinnasta:

Landing page: 

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1   

Conformance-luokat: 

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/conformance

Open API-kuvaus: 

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/api

Kohteiden luettelo: 

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/collections

Metatietojen hakuesimerkkejä OGC API Features rajapinnan kautta:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/collections/ortokuva/items?&bbox=376528,6672664,377552,6673288&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/collections/ortokuva_vaaravari/items?&bbox=376528,6672664,377552,6673288&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/collections/ortokuva/items?&kuvausvuosi=1950&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/metadata/features/v1/collections/ortokuva/items?&fid=449061&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

2024/01 Tuotantopäivitys 2.1.2024

Tarjolle uusi ilmakuvatuote metsäorto. Kyseessä on vääräväriortokuvan kaltainen tuote, jonka punavihreää värimaailmaa on säädetty erottamaan paremmin esimerkiksi havu- ja lehtipuustoa. Tuotteen kehityksessä on huomioitu metsäasiantuntijoiden toiveita.

2023/12 Tuotantopäivitys 11.12.2023

Karttakuvapalvelu (WMS) karttakuvien WMS rajapinnan versiopäivitys.
- muutokset teknisiä
- palvelu-URL ohjausmuutokset voivat vaatia asiakasjärjestelmiin korjauksia

Karttakuvapalvelu (WMS) metatietojen OGC API Features rajapinnan versiopäivitys

2020/10 Tuotantopäivitys 23.10.2020

Karttakuvapalvelu (WMS) rajapinnan ortokuvien metatietojen "WFS 3.0"-standardiluonnoksen mukainen rajapinta päivitetty "OGC API Features"-standardin mukaiseksi rajapinnaksi. Myös vanha versio tuettuna uuden rinnalla, mutta suositellaan käytettävän päivitettyä versiota metatietorajapinnasta.

Ortokuvien metatietoja voi hakea myös WMS GetFeatureInfo-kyselyn kautta, kuten aikaisemminkin.

2019/05 Tuotantojulkaisu 13.5.2019

Tuotannollinen käyttö alkanut 13.5.2019 ja samalla palvelun ylläpito muuttunut maksulliseksi. Aineistot ovat maksuttomia.

2019/03 BETA-julkaisu 21.3.2019

Palvelun toinen BETA-versio käyttöön 21.3.2019. Muutoksia tässä julkaisussa:

 • palvelun suorituskykyä parannettu
 • ETRS-GKnn tuki ortokuville, maastokartalle ja taustakartalle
 • pienempiä korjauksia ja täydennyksiä

2018/06 BETA-julkaisu 

Palvelun ensimmäinen BETA-versio käyttöön.

GetMap-hakuesimerkit

Kustakin esimerkistä on lueteltu GetMap-pyynnön url ja vastauskuva (PNG tai JPEG-kuva). Pyyntöjen vastaukset on tallennettu tämän esimerkkisivun yhteyteen staattisina kopioina eli niitä ei haeta dynaamisesti rajapinnasta.

Maastokartta

Maastokartta on yhdistelmätaso, joka koostuu perus-, maasto-  ja yleiskartoista. Maastokartta-taso palauttaa sopivan kartan kyselyn resoluutiosta (BBOX, WIDTH ja HEIGHT -parametrien arvoista) riippuen.

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=334250,6923440,366250,6955440

Maastokartta, resoluutio 32 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, resoluutio 4 m/px:

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=349250,6938440,351250,6940440

Maastokartta, resoluutio 4 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokartta, 1 m/px, styles=light

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=maastokartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=light&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Maastokartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakartta

Taustakartta 256 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=286250,6875440,414250,7003440  

Taustakartta, resoluutio 256 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustakartta 1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=taustakartta&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Taustakartta, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistötiedot

Kiinteistöjaotus

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistojaotus&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistöjaotus, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistötunnukset

0.5 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=kiinteistotunnukset&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350125,6939325,350375,6939575

Kiinteistötunnukset, resoluutio 0.5 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuvat

Ortokuva

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, vääräväri

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_vaaravari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Ortokuva, vääräväri, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, metsäorto

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_metsaorto&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

ortokuva metsäorto värimallin mukainen kuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva, luonnontuho

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=false&LAYERS=ortokuva_luonnontuho&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=252000,6763000,254000,6765000

Ortokuva, luonnontuho, resoluutio 1 m/px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortokuva_aikasarja

Ilmakuva, aikasarja, vuoden 1950 kuva

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&WIDTH=601&HEIGHT=549&LAYERS=public%3Aortokuva&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fpng&BBOX=386772,6672449,388189,6673743&CRS=EPSG:3067&STYLES=&TIME=1950

Ilmakuva vuodelta 1950,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortokuva_aikasarja

Ilmakuva, aikasarja, vuoden 2020 kuva

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&WIDTH=601&HEIGHT=549&LAYERS=public%3Aortokuva&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fpng&BBOX=386772,6672449,388189,6673743&CRS=EPSG:3067&STYLES=&TIME=2020

Ilmakuva Helsingistä vuodelta 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortokuva_aikasarja

Vuoden 1950 kuva, pienen mittakaavan näkymä

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&WIDTH=601&HEIGHT=549&LAYERS=ortokuva_aikasarja&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fpng&BBOX=351469,6656527,407388,6707608&CRS=EPSG:3067&STYLES=&TIME=1950

Esimerkki kartasta, joka näyttää ilmakuvien kattavuuden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruskartta

peruskartta_taustavari

1 m/px

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=false&LAYERS=peruskartta_taustavari&CRS=EPSG:3067&BGCOLOR=0xffffff&STYLES=&WIDTH=500&HEIGHT=500&BBOX=350000,6939200,350500,6939700

Peruskartta_taustavari, resoluutio 1 m/px