Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus (Vektoritiilet)

Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet) on koko Suomen kattava rajapintapalvelu, jonka tietosisältö on rasterimuotoista taustakarttaa laajempi, mutta maastokarttaa suppeampi. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet ja rautatiet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. 

Palvelu tarjoaa Maastotietokannan kohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisina vektoritiilinä. Vektoritiilet ovat saatavissa WMTS-standardin mukaisesta palvelusta käyttämällä standardissa määriteltyjä REST-pyyntöjä.  Palvelun metatiedot ovat saatavilla myös Mapbox:in TileJSON 2.2.0 -määrittelyn mukaisena JSON-tiedostona. 

Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa. Palvelun vektoritiilet sopivat käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 000 000. Maanmittauslaitos tarjoaa käytettäväksi myös kaksi tyylitiedostoa, joilla voidaan tuottaa vektoritiilistä joko rasteritaustakarttaa muistuttava tulos tai vektoritiilien rikasta tietosisältöä hyödyntävä yksityiskohtaisempi kartta.

Rajapintapalvelu tarjotaan maksuttomana ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin. Ohjeet tähän löydät sivulta Ohje API-avaimen käyttöön

Palvelun tietotuotteet perustuvat nykyiseen Maastotietokantaan ja siitä johdettuihin pienimittakaavaisiin aineistoihin sekä Nimistörekisterin aineistoihin. Tarkimmat maastotietokantaan perustuvat aineistot ja Nimistörekisterin aineistot päivittyvät jatkuvasti.

Palvelun tarkempi esittely on erillisessä dokumentissa: Maanmittauslaitoksen vektoritiilipalvelun esittely.pdf  Vektoritiilikartan esitystyylien muokkaamista käsittelee ohje Maanmittauslaitoksen vektoritiilikartan esitystyylien muokkaus.pdf.

Palvelun osoitteet

Vektoritiilien skeema

Palvelun tarjoamien vektoritiilten sisältö on kuvattu skeematiedostossa.

Skeema määrittää, mikä aineisto sisältyy eri zoom-tasojen vektoritiiliin. Zoom-tasot ovat JHS 180  ETRS-TM35FIN tiilimatriisin mukaisia zoom-tasoja.

Tilejson

TileJSON-metatietokuvaus on saatavilla erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten osoitteista:

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/ETRS-TM35FIN/tilejson.json

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json

Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea metatietokuvaus ajantasaisena.

Metatietojen lukemiseen tarvitaan apiavain, joko voidaan antaa joko käyttäjätunnuksena (basic auth) tai URL-parametrinä seuraavan mallin mukaisesti.

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?api-key=12be7903-f203-4836-9bd9-8cc6bdfcf899

Tyylitiedostot

Vektoritiilipalveluun liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot ovat osoitteissa

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator

Esitystyyli ”taustakartta” vastaa Maanmittauslaitoksen rasterimuotoista taustakarttaa.  Tyylissä ”backgroundmap” esitetään taustakarttaa enemmän maastokohteita ja tyyliin kuuluvat myös korkeuskäyrät.  Parametri ”TileMatrixSet” on valinnainen, oletuksena on nettikartoissa yleisimmin käytetty ”WGS_84_Pseudo-Mercator”. Esitystyylien eroja voi tarkastella demosovelluksella: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554.

EPSG:3067- ja EPSG:3857-karttatiilijakoja varten tarvitaan eri tyylitiedostot, joihin on tallennettu oikeat osoitteet WMTS-palvelun käyttämiseksi sekä otettu huomioon zoom-tasojen mittakaavaerot.

Tyylitiedostot ovat saatavissa myös Maanmittauslaitoksen GitHub-projektisivulta: https://github.com/nlsfi/avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi

Palvelua kuvaava demo-sovellus

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554

Vektoritiilen lataaminen rajapinnasta

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/14/4740/9326.pbf

Tuotannollinen julkaisu 2020-06

BETA palvelu julkaistu 03/2020