Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus (Vektoritiilet)

Palvelu tarjoaa Maastotietokannan kohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisina vektoritiilinä. Vektoritiilet ovat saatavissa WMTS-standardin mukaisesta palvelusta käyttämällä standardissa määriteltyjä REST-pyyntöjä.  Palvelun metatiedot ovat saatavilla myös Mapbox:in TileJSON 2.2.0 -määrittelyn mukaisena JSON-tiedostona.   Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa.  Maanmittauslaitos tarjoaa käytettäväksi myös vektoritiilien esitystyylitiedostoja.

Rajapintapalvelu tarjotaan maksuttomana ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin. Ohjeet tähän löydät sivulta Ohje API-avaimen käyttöön

Palvelun tietotuotteet perustuvat nykyiseen Maastotietokantaan ja siitä johdettuihin pienimittakaavaisiin aineistoihin sekä Nimistörekisterin aineistoihin. Tarkimmat maastotietokantaan perustuvat aineistot ja Nimistörekisterin aineistot päivittyvät jatkuvasti.

Palvelun tarkempi esittely on erillisessä dokumentissa: Maanmittauslaitoksen vektoritiilipalvelun esittely.pdf  Vektoritiilikartan esitystyylien muokkaamista käsittelee ohje Maanmittauslaitoksen vektoritiilikartan esitystyylien muokkaus.pdf.

Palvelun osoitteet

Vektoritiilien skeema

Palvelun tarjoamien vektoritiilten sisältö on kuvattu skeematiedostossa.

Skeema määrittää, mikä aineisto sisältyy eri zoom-tasojen vektoritiiliin. Zoom-tasot ovat JHS 180  ETRS-TM35FIN tiilimatriisin mukaisia zoom-tasoja.

Tilejson

TileJSON-metatietokuvaus on saatavilla erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten osoitteista:

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/ETRS-TM35FIN/tilejson.json

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json

Kytkeytyvän sovelluksen tulee hakea metatietokuvaus ajantasaisena.

Metatietojen lukemiseen tarvitaan apiavain, joko voidaan antaa joko käyttäjätunnuksena (basic auth) tai URL-parametrinä seuraavan mallin mukaisesti.

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?api-key=12be7903-f203-4836-9bd9-8cc6bdfcf899

Tyylitiedostot

Vektoritiilipalveluun liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot ovat osoitteissa

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator

Esitystyyli ”taustakartta” vastaa Maanmittauslaitoksen rasterimuotoista taustakarttaa.  Tyylissä ”backgroundmap” esitetään taustakarttaa enemmän maastokohteita ja tyyliin kuuluvat myös korkeuskäyrät.  Parametri ”TileMatrixSet” on valinnainen, oletuksena on nettikartoissa yleisimmin käytetty ”WGS_84_Pseudo-Mercator”. Esitystyylien eroja voi tarkastella demosovelluksella: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554.

EPSG:3067- ja EPSG:3857-karttatiilijakoja varten tarvitaan eri tyylitiedostot, joihin on tallennettu oikeat osoitteet WMTS-palvelun käyttämiseksi sekä otettu huomioon zoom-tasojen mittakaavaerot.

Tyylitiedostot ovat saatavissa myös Maanmittauslaitoksen GitHub-projektisivulta: https://github.com/nlsfi/avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi

Palvelua kuvaava demo-sovellus

https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/v20/#12.26/61.68205/27.28554

Vektoritiilen lataaminen rajapinnasta

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/14/4740/9326.pbf

Tuotannollinen julkaisu 2020-06

BETA palvelu julkaistu 03/2020