Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus (Vektoritiilet)

Rajapintapalvelusta on tarjolla kaksi eri versiota:

 • V20 - Url-osoite: https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/...
  • Kohdeluokkien zoom-tasojen näkyvyys alkuperäisillä asetuksilla
 • V21 - Url-osoite: https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v21/...
  • Pienet tieviivat (ajopolku, kävely- ja pyöratie, yms.) piirtyvät yhtä zoom-tasoa aikaisemmin näkyviin. Samoin maankäyttöön, virtavesiin ja rakennuksiin liittyvät kohteet piirtyvät aikaisemmin. Myös korkeusviivat piirtyvät aikaisemmin.
   • Kohteet piirtyvät uudella tavalla molemmissa koordinaattijärjestelmissä (WGS84_Pseudo-Mercator ja ETRS-TM35FIN)

 

Rajapintapalvelu tarjoaa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ja kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksen paikkatietokohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisina vektoritiilinä.

Palvelu tarjotaan maksuttomana ja Maanmittauslaitoksen avoimen rajapintapalvelun käyttöehtojen mukaisesti. Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin.

Maastotietokantaan pohjautuvien vektoritiilien tietosisältö on rasterimuotoista taustakarttaa laajempi, mutta maastokarttaa suppeampi. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet ja rautatiet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Palvelun vektoritiilet sopivat käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 000 000. Tarjolla on myös kaksi tyylitiedostoa, joilla voidaan tuottaa vektoritiilistä joko rasteritaustakarttaa muistuttava esitys tai vektoritiilien rikasta tietosisältöä hyödyntävä yksityiskohtaisempi kartta.

Kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksen vektoritiilillä on tuotettavissa Kiinteistörekisterikarttaa vastaava karttaesitys sisältäen kiinteistörajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Lisäksi määräalan osia esitetään piste- tai aluegeometrian mukaisina paikkatietokohteina. Palvelussa on tarjolla tyylitiedostovaihtoehdot kiinteistöjaotuksen esittämiseen karttapohjalla ja ortokuvan päällä.

Sekä maastotietokannan että kiinteistöjaotuksen vektoritiilien osalta rajapintaa hyödyntävään asiakassovellukseen voidaan määritellä sen tarpeita vastaava esitystyyli myös sovelluksen omalla tyylitiedostolla.

Vektoritiilien hyödyntämistä esitellään demo-sivustolla (englanniksi) sisältäen myös linkkejä JavaScript-pohjaisiin koodiesimerkkeihin.

Koodiesimerkkejä lähdekoodeineen löytyy myös GitHub:sta:

https://github.com/nlsfi/avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi

 

Teknisiä ominaisuuksia

Maastotietojen ja kiinteistöjaotuksen vektoritiilet ovat saatavilla omista erillisistä alipalveluosoitteista. Palveluilla on kuitenkin useita yhteisiä teknisiä ominaisuuksia.

Vektoritiilet ovat Mapbox Vector Tiles 2.1 -määrittelyn mukaisia ja ne ovat saatavilla sekä ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) että Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa. Vektoritiilitiedostoja haetaan rajapinnasta WMTS-standardin GetTile-operaation kanssa yhteensopivilla HTTP-pyynnöillä.

TileJSON 2.2-määrittelyn mukaisessa metatietokuvauksessa luetellaan vektoritiilien tietosisältöä vastaavat karttatasot (elementissä vector_layers) sekä määritellään vektoritiilitiedostojen hakemiseen tarkoitettu URL-template (elementissä tiles). Metatietokuvaus on saatavilla erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten.

Tyylitiedostolla (MapBox GL JS) määritellään esitystyyli TileJSON-metatietokuvauksessa luetelluille karttatasoille. Rajapintaa hyödyntävään asiakassovellukseen voidaan määritellä sen tarpeita vastaa esitystyyli sovelluksen omalla tyylitiedostolla tai voidaan käyttää palvelun tarjoamia valmiita tyylejä. Tyylitiedostot laaditaan erikseen ETRS-TM35FIN- ja Web Mercator-koordinaattijärjestelmiä varten.

Rajapinnan käyttö vaatii API-avaimen liittämistä pyyntöihin. Ohjeet tähän löydät sivulta Ohje API-avaimen käyttöön

 

Maastotiedot

Vektoritiilien tietosisältö

Palvelun tietotuotteet perustuvat Maastotietokantaan ja siitä johdettuihin pienimittakaavaisiin aineistoihin sekä Nimistörekisterin aineistoihin. Tarkimmat maastotietokantaan perustuvat aineistot ja Nimistörekisterin aineistot päivittyvät jatkuvasti.

Palvelun tarkempi esittely on erillisessä dokumentissa: Maanmittauslaitoksen vektoritiilipalvelun esittely.pdf  Vektoritiilikartan esitystyylien muokkaamista käsittelee ohje Maanmittauslaitoksen vektoritiilikartan esitystyylien muokkaus.pdf.

Palvelun tarjoamien vektoritiilten versioiden sisältö on kuvattu dokumenteissa

Skeema määrittää, mikä aineisto sisältyy eri zoom-tasojen vektoritiiliin. Zoom-tasot ovat JHS 180  ETRS-TM35FIN tiilimatriisin mukaisia zoom-tasoja.

Tutustu myös demosovellukseen jossa esitelty maastotietojen vektoritiiliä ja vaihtoehtoisia esitystyylejä.

Karttatasojen metatiedot

TileJSON-metatietokuvaukset (Web Mercator ja ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json?api-key=<oma-api-avain>

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/tilejson/taustakartta/1.0.0/taustakartta/default/v20/ETRS-TM35FIN/tilejson.json?api-key=<oma-api-avain>

Tyylitiedostot

Vektoritiilien esittämiseen liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot (Web Mercator):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>

Vektoritiilien esittämiseen liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot (ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/taustakartta.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain>

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/stylejson/v20/backgroundmap.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain>

Esitystyyli ”taustakartta” vastaa Maanmittauslaitoksen rasterimuotoista taustakarttaa. Tyylissä ”backgroundmap” esitetään taustakarttaa enemmän maastokohteita ja tyyliin kuuluvat myös korkeuskäyrät.  Parametri ”TileMatrixSet” on valinnainen, oletuksena on nettikartoissa yleisimmin käytetty ”WGS_84_Pseudo-Mercator”.

Vektoritiilitiedostot

Vektoritiilitiedostojen lataaminen palvelusta (esimerkki):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pseudo-Mercator/14/4740/9326.pbf?api-key=<oma-api-avain>

Tiilimatriisit

Tiedot vektoritiilien karttatiilimalleista eli tiilimatriiseista (vastauksen elementeissä ”TileMatrixSet”):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?api-key=<oma-api-avain>

 

Kiinteistöjaotus

Vektoritiilien tietosisältö

Kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksen vektoritiilien tietosisältö

 • Rajamerkin sijaintitiedot
 • Kiinteistörajan sijaintitiedot
 • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 • Palstan sijaintitiedot
 • Määräalan osan sijaintitiedot

Tarkempi tuotekuvaus on Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features), Avoimet tuotteet – rajapinnan teknisen kuvauksen yhteydessä. Vektoritiilet sisältävät samoja ominaisuustietoja kuin vastaavat tuotteet OGC API Features -palvelussa, mutta eri tekniikan kautta tarjottuna.

Tutustu myös demosovellukseen jossa esitelty kiinteistöjaotuksen vektoritiiliä.

Katso myös lähdekoodiesimerkit GitHub:sta, mukana esimerkit OpenLayers- ja MabLibre-kirjastojen käyttämiseen, sekä myös ohje vektoritiilien liittämiseksi QGIS-ohjelmistoon.

Karttatasojen metatiedot

TileJSON-metatietokuvaukset (Web Mercator ja ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/v3/kiinteistojaotus/WGS84_Pseudo-Mercator/tilejson.json?api-key=<oma-api-avain>

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/v3/kiinteistojaotus/ETRS-TM35FIN/tilejson.json?api-key=<oma-api-avain> 

Tyylitiedostot (kiinteistörekisterikartta)

Vektoritiilien esittämiseen liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot (Web Mercator):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>  

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_ortokuva_pohjalla.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>

Vektoritiilien esittämiseen liittyvät vaihtoehtoiset tyylitiedostot (ETRS-TM35FIN):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain> 

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_ortokuva_pohjalla.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain>

Tyylitiedostoista ”kiinteistöjaotus” vastaa kiinteistörekisterikartan esitystapaa ja soveltuu taustakarttapohjan päällä esitettäväksi. Tyylitiedostoa ”kiinteistojaotus_ortokuva_pohjalla” suositellaan käytettävän kun taustalla on ortokuvia.

Tyyleissä on käytetty myös symboleita ja esitystyylien kohdentamista kohteiden ominaisuuksien perusteella ns. filttereiden avulla. Joissain ohjelmistoissa (esim. QGIS) voi olla ongelmia tällaisten MapBox GL JS-formaatin mukaisten esitystyylien piirtämiseen.

Tyylitiedostot (pelkistetty)

Tarjolla on myös pelkistetymmät esitystyyliversiot, jotka toimivat laajemmassa joukossa asiakasohjelmistoja:

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_pelkistetty.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>   

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_pelkistetty_ortokuva_pohjalla.json?TileMatrixSet=WGS84_Pseudo-Mercator&api-key=<oma-api-avain>   

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_pelkistetty.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain>   

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/styles/v3/kiinteistojaotus_pelkistetty_ortokuva_pohjalla.json?TileMatrixSet=ETRS-TM35FIN&api-key=<oma-api-avain>

Palvelussa saatavilla olevia tyylitiedostoja voi käyttää myös pohjana omien käyttötarkoitukseen sovitettujen tyylien laatimiseen.

Vektoritiilitiedostot

Vektoritiilitiedostojen lataaminen palvelusta (esimerkki):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/tiles/wmts/1.0.0/kiinteistojaotus/default/v3/WGS84_Pseudo-Mercator/14/4740/9326.pbf&api-key=<oma-api-avain>    

Tiilimatriisit

Tiedot vektoritiilien karttatiilimalleista eli tiilimatriiseista (vastauksen elementeissä ”TileMatrixSet”):

https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/tiles/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?api-key=<oma-api-avain>

Hyvinvointialueiden rajat lisätty Maastotietojen hallinnollisiin rajoihin 2023-07

Kiinteistöjaotus (kiinteistörekisterikartta) saataville tuotannolliseen rajapintaan 2022-06

Tuotannollinen julkaisu (maastotietokanta taustakartta vastaavana esityksenä) 2020-06

BETA palvelu julkaistu 2020-03