Hyppää pääsisältöön

Maastokarttasarja (rasteri)

Maastokarttasarja on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä elementtejä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttasarjan tarkemmat tasot käsittävät samat karttakohteet ja karttamerkit samoin kuvattuina kuin tutussa peruskartassa. Peruskarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa.

Siirryttäessä maastokarttasarjan yleispiirteisempiin kartta-aineistoihin, esitettävien kohteiden ja karttamerkkien määrä ja esitystapa muuttuvat. Yleistetyt pienimittakaavaiset maastokarttarasterit soveltuvat lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Maastokarttasarjan suurimittakaavaiset kartta-aineistot soveltuvat käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa.

Pienimittakaavaiset kartta-aineistot soveltuvat lähestymiskartaksi esimerkiksi mobiililaitteissa tai Internet-palveluissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
50000
100000
250000
500000
1000000
2000000
4500000
8000000
Pikselikoko
1 m
4 m
8 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo
Tietosisältö

Peruskarttarasteri 1:10 000

Painoväri, pehmennetty:

Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Painoväri, ei pehmennystä:

Painoväriversion värit ovat samat kuin painetussa Peruskartassa. Kuvassa ei ole käytetty pehmennystä.

Taustaväri korkeuskäyrillä, pehmennetty:

Versio on tarkoitettu taustakartaksi erilaisiin esityksiin. Sen väritystä on vaalennettu siten, että kaikkialta muualta paitsi vesistä, pelloilta, korkeuskäyristä ja -luvuista, syvyyskäyristä ja -luvuista, syvyyspisteistä, hallintorajoista sekä luonnonsuojelu- ja erityisalueen rajoista on poistettu muut värit kuin musta (tai harmaa). Pellot on esitetty painoväriversiota vaaleammalla keltaisella ja suot viivarastereilla. Soista on lisäksi yhdistetty vaikeakulkuisista puuton ja metsäinen suo sekä helppokulkuisista puuton ja metsäinen suo. Kuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasteri 1:50 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Kartan värit ovat samat kuin painetussa Maastokartassa

Maastokarttarasterin 1:50 000 kohteet on esitetty Maastotietokannan kohdemallissa:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastotietokanta_kohdemalli.xlsx

Maastokarttarasteri 1:100 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Kartan värit ovat samat kuin painetussa Maastokartassa.

Maastokarttarasterissa 1:100 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100_rasteri_kuvattavat_kohteet_1.pdf

Maastokarttarasteri 1:250 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:250 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M250_rasteri_kuvattavat_kohteet_0.pdf

Maastokarttarasteri 1:500 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:500 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_500000_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:1 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:1 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_1milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:2 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:2 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_2milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Maastokarttarasteri 1:4 500 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:4 500 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_45milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf.

Maastokarttarasteri 1:8 000 000

Karttakuvassa on käytetty pehmennystä.

Maastokarttarasterissa 1:8 000 000 kuvattavat kohteet on esitetty oheisessa liitteessä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Yleiskartta_8milj_rasteri_kuvattavat_kohteet.pdf

Ylläpitotiedot

Peruskarttarasteri 1:10 000 ja Maastokarttarasteri 1:50 000

Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.

Maastokarttarasteri 1:100 000

Maastokarttarasteri 1: 100 000 tehdään vuosittain vektoriaineistosta Maastokartta 1:100 000. Rasteriin päivitetään hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein. Tuotteesta julkaistaan uusi versio kerran vuodessa.

Maastokarttarasteri 1:250 000

Maastokarttarasteri 1:250 000 tehdään vuosittain vektoriaineistosta Maastokartta 1:250 000. Rasteriin päivitetään hallintorajoja, nimistöä ja tieverkon pääteitä vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein. Tuotteesta julkaistaan uusi versio kerran vuodessa.

Maastokarttarasterit 1:500 000 - 8 000 000

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneverkostoa päivitetään vuosittain. Muiden kohteiden päivitysväli on noin 5 vuotta. Tuotteista julkaistaan uudet versiot kerran vuodessa.

Historiatiedot

Peruskarttarasteri 1:10 000 ja Maastokarttarasteri 1:50 000 tuotetaan Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Katso maastotietokannan tuotekuvaus http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0

Maastokarttarasterit 1:100 000 ja 1:250 000 tuotetaan vektorimuotoisista aineistoista: Maastokartta 1:100 000 ja Maastokartta 1:250 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttarasteri 1:500 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:1 000 000

Maastokarttarasteri 1:1 000 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:1 000 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttarasterit 1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1:8 000 000 tuotetaan vektorimuotoisesta aineistosta: Maastokartta 1:4 500 000 http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastokarttasarja-vektori

Maastokarttasarjan mittakaavatasojen ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (katso mittakaavatasokohtaiset tietosisällöt ja ylläpitotiedot).

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
PNG

Maastokartta- ja peruskarttarasteriaineiston käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010050
Maastokartta- ja peruskarttarasterit - ensimmäinen karttalehti
92,02 114,10
77103010051
Maastokartta- ja peruskarttarasterit - seuraavat karttalehdet
15,73 19,51
77103010052
Maastokarttarasteri 1: 100 000 - koko Suomi
167,98 208,30
77103010053
Maastokarttarasteri 1: 250 000 ja 1:500 000, yleiskartat ja yleiskarttarasterit- Koko Suomi
110,24 136,70
77103010054
Peruskarttarasteri koko Suomi - värillinen
525,00 651,00
77103010057
Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 ja 1:8 000 000
57,74 71,60
Ei ole asetusperusteinen