Hyppää pääsisältöön

Rinnevarjostus

Rinnevarjostus on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Rinnevarjostus on laskettu viideksi tuoteversioksi pikselikokoihin 2, 8, 32, 64, 128 ja 512 metriä. Pikselikoko 2 m on laskettu Korkeusmalli 2 m -aineistosta, eikä kata koko maata. Muut on laskettu Korkeusmalli 10 m -aineistosta ja ne kattavat koko maan. Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on harmaasävykuva, joka visualisoi rinteiden suuntaa ja jyrkkyyttä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Rinnevarjostusaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston korkeusvaihteluita. Rinnevarjostus yhdessä Korkeusvyöhykeaineiston kanssa (läpinäkyvyys 15–50 %) tuo maaston muodot ja korkeudet vielä paremmin esille. Sitä voidaan käyttää läpinäkyvänä myös yhdessä maasto- tai taustakartan kanssa maaston muotojen visualisointiin.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
2 m
8 m
32 m
64 m
128 m
512 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Rinnevarjostusaineiston versiot

Rinnevarjostus pikselikoko 2 m (laskettu korkeusmalli 2 m-aineistosta, ei kata koko maata)

Rinnevarjostus 8 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta, kattaa koko maan)

Rinnevarjostus 32 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta, kattaa koko maan)

Rinnevarjostus 64 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta, kattaa koko maan)

Rinnevarjostus 128 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta, kattaa koko maan)

Rinnevarjostus 512 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta, kattaa koko maan)

Ylläpitotiedot

Rasterit on kokonaisuudessaan päivitetty lokakuussa 2015. Muutokset lähtöaineistoissa viedään rastereihin kuukausittain.

Ylläpidon tiheys:

Rinnevarjostus (2 m): Tuotetta ylläpidetään tarvittaessa, mutta sen kattama alue laajenee jatkuvasti. Kartta tämänhetkisestä tilanteesta: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/c206f60e-04b3-45c1-963c-d3d6a35e3552

Rinnevarjostus (muut pikselikoot): Aineistoon tehdään alueellisesti rajattuja ja satunnaisia päivityksiä maastotietokannan ajantasaistuksen yhteydessä 10 m korkeusmallin muuttuessa.

Historiatiedot

Rinnevarjostus 2 m lähdeaineistona on käytetty korkeusmalli 2 m, eikä se kata koko maata. Muissa pikselikoissa lähdeaineistona on käytetty koko maan kattavaa 10 m korkeusmallia.

Auringon korkeuskulmana on käytetty 45 astetta. Korkeutta on korostettu z-kertoimella seuraavasti:

Rinnevarjostus 2 m: 3-kertainen

Rinnevarjostus 8 m: 5-kertainen

Rinnevarjostus 32 m: 5-kertainen

Rinnevarjostus 64 m: 10-kertainen

Rinnevarjostus 128 m: 10-kertainen

Rinnevarjostus 512 m: 15-kertainen

Sääntöjenmukaisuus
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
GeoTiff

Rinnevarjostusaineiston käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010060
Rinnevarjostus pikselikoot 2, 8, 32, 64 ja 128 m / 1. karttalehti
92,02 114,70
77103010061
Rinnevarjostus pikselikoko 512 m 1. karttalehti
57,74 71,60
77103010062
Rinnevarjostus seuraavat karttalehdet
15,73 19,51
77103010063
Rinnevarjostus koko Suomi pikselikoot 2 ja 8 m
525,00 651,00
77103010064
Rinnevarjostus koko Suomi pikselikoko 32 m
315,00 390,60
77103010065
Rinnevarjostus koko Suomi pikselikoko 64 m
167,98 208,30
77103010066
Rinnevarjostus koko Suomi pikselikoot 128 ja 512 m
92,02 114,70
Ei ole asetusperusteinen