Hyppää pääsisältöön

Taustakarttasarja (rasteri)

Taustakarttasarja on koko Suomen kattava, teematietojen taustaksi tarkoitettu rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tienimet, tiet ja rautatiet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja rakennusten osoitteet (Digi- ja väestötietovirasto).

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Taustakarttasarja soveltuu käytettäväksi mm. kohteiden sijainnin esittämiseen verkkopalvelussa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 milj. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoista nimistö- ja osoiteaineistoa, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
5000
10000
20000
40000
80000
160000
320000
800000
2000000
4000000
8000000
Pikselikoko
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Taustakarttasarjan tietosisältö Taustakarttarastereittain:

Tietosisältö laajenee mittakaavan kasvaessa. Tietosisältöön on valittu sijainnin hahmottamisen kannalta keskeisiä kohteita. Kuvissa on käytetty pehmennystä.

Taustakarttarasteri 1:5 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan rakennusten osoitenumeroita lukuun ottamatta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), tienimet, rakennusten osoitenumerot (Digi- ja väestötietovirasto), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot). Taustakarttarasteri 1:5 000 on Taustakarttasarjan ainoa mittakaavataso, jossa on tienimet ja rakennusten osoitenumerot.

Taustakarttarasteri 1:10 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:20 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan, mutta sen lisäksi on valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:40 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:100 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:80 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:160 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:320 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta1:1 000 000 -aineistoon sekä Karttanimet 1:500 000 -nimistöön, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:800 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:1 000 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat, taajamat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:2 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:4 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:8 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, päätiet ja vesistöt.

Tietosisältö laajenee mittakaavan kasvaessa. Tietosisältöön on valittu sijainnin hahmottamisen kannalta keskeisiä kohteita. Kuvissa on käytetty pehmennystä.

Taustakarttarasteri 1:5 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan rakennusten osoitenumeroita lukuun ottamatta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), tienimet, rakennusten osoitenumerot (Digi- ja väestötietovirasto), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot). Taustakarttarasteri 1:5 000 on Taustakarttasarjan ainoa mittakaavataso, jossa on tienimet ja rakennusten osoitenumerot.

Taustakarttarasteri 1:10 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:20 000

Tietoaineisto perustuu Maastotietokantaan, mutta sen lisäksi on valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:40 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:100 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, vesistöt sekä maankäyttö (mm. pellot, avosuot, puistot).

Taustakarttarasteri 1:80 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:160 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:250 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:320 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta1:1 000 000 -aineistoon sekä Karttanimet 1:500 000 -nimistöön, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, taajamat, hallintorajat, vesistöt sekä pellot ja avosuot.

Taustakarttarasteri 1:800 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:1 000 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat, taajamat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:2 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, hallintorajat ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:4 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet ja vesistöt.

Taustakarttarasteri 1:8 000 000

Tietoaineisto perustuu Maastokartta 1:4 500 000 -aineistoon, mutta sen lisäksi on tehty valintayleistystä. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, päätiet ja vesistöt.

Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys: Taustakarttarasteri 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000 ja nimistö päivitetään viikoittain. Taustakarttarasterit 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. päivitetään kerran vuodessa.

Historiatiedot

Taustakarttasarja perustuu lähtöaineistoiltaan Maanmittauslaitoksen eri mittakaavaisiin karttatietokantoihin. Tarkimpien mittakaavojen osalta se vastaa sijainniltaan tarkinta valtakunnallista rasterikartta-aineistoa Peruskarttarasteria, jonka lähtöaineistona on myös Maastotietokanta.

Kunkin taustakarttarasteritason lähtöaineistoksi on useimmiten valittu mittakaavaltaan nimellismittakaavaa pienempi kartta-aineisto.

Tällä on pyritty mahdollisimman yleistettyyn, selkeään ja taustakarttakäyttöön paremmin soveltuvaan esitystapaan.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Taustakarttarasterien 1:320 000 ja 1:800 000 kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitarkkuuteen (n. 1000 m).

Taustakarttarasterien 1:2 milj., 1:4 milj. ja 1:8 milj. kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:4 500 000 sijaintitarkkuuteen (n. 5000 m).

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-01-07

Aineisto ei ole INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

Rajoitukset

julkista saatavuutta ei ole rajoitettu

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
PNG

Taustakarttasarja-aineiston (rasteri) käsittelymaksut

Aineisto ja käsittely on maksutonta, kun aineisto ladataan itsepalveluna tiedostolatauspalvelusta. Jos aineistoa toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010070
Taustakarttasarja 1. karttalehti
92,02 114,10
77103010071
Taustakarttasarja seuraavat karttalehdet
15,73 19,51
77103010072
Taustakarttasarja koko Suomi
3045,00 3 775,80
77103010073
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:5 000
1575,00 1 953,00
77103010074
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:10 000
525,00 651,00
77103010075
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:20 000 tai 1: 40 000
315,00 390,60
77103010076
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:80 000
210,00 260,40
77103010077
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:160 000
125,97 156,20
77103010078
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:320 000, 1:800 000 tai 1:2 milj
110,24 136,70
77103010079
Taustakarttarasteri koko Suomi 1:4 milj tai 1:8 milj
57,74 71,60
Ei ole asetusperusteinen