Korkeusvyöhykkeet

Korkeusvyöhykkeet on koko Suomen kattava maaston korkeusluokkia visualisoiva rasteriaineisto. Korkeusvyöhykkeet on laskettu neljäksi tuoteversioksi pikselikokoihin 32, 64, 128 ja 512 metriä. Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on värikuva, joka visualisoi maaston korkeutta merenpinnasta vyöhykkeinä. Korkeusvyöhykkeet voi hankkia koko maan kattavana tai rajatulta alueelta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Korkeusvyöhykeaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston topografiaa (korkeus merenpinnasta).

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
32 m
64 m
128 m
512 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo

Korkeusvyöhykeaineiston esitystapaluettelo on osoitteessa:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/korkeusvyohykerasteri_legenda.pdf

Tietosisältö

Korkeusvyöhykeaineiston versiot:

Korkeusvyöhyke pikselikoko 32 m

Korkeusvyöhyke pikselikoko 64 m

Korkeusvyöhyke pikselikoko 128 m

Korkeusvyöhyke pikselikoko 512 m

Ylläpitotiedot

Korkeusvyöhykkeet tuotetaan 10 m korkeusmallista.

Rasterit on kokonaisuudessaan päivitetty lokakuussa 2015

Aineistoon tehdään alueellisesti rajattuja ja satunnaisia päivityksiä maastotietokannan ajantasaistuksen yhteydessä 10 m korkeusmallin muuttuessa.

Historiatiedot

Lähdeaineistona käytetty korkeusmalli 10 m on tarkin koko maan kattava korkeusmalli Suomesta.

Pikselikokoluokissa 32-128 m maaston korkeus on jaettu 30 korkeusluokkaan ja pikselikokoluokassa 512 m 16 korkeusluokkaan.

Sääntöjenmukaisuus
2010-01-07
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Korkeusvyöhykkeet voidaan hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajattuna seuraavissa pikselikoon mukaan määräytyvissä lehtijaoissa: Korkeusvyöhyke 32 m: 48x96 km (1:100 000 lehtijako), Korkeusvyöhyke 64 m ja 128 m: 96x192 km (1:200 000 lehtijako), Korkeusvyöhyke 512 m: 1178x674 km (koko maa).

Korkeusvyöhykkeet on saatavissa Karttakuvapalvelusta (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusvyöhykerastiin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
GeoTIFF

Korkeusvyöhykerasteri

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010000
Korkeusvyöhykerasteri 1. karttalehti
92,02 114,10
77103010001
Korkeusvyöhykerasteri 1. karttalehti /pikselikoko 512 m
57,74 71,60
77103010002
Korkeusvyöhykerasteri seuraavat karttalehdet
15,73 19,51
77103010003
Korkeusvyöhykerasteri koko Suomi (pikseli 32 m)
315,00 390,60
77103010004
Korkeusvyöhykerasteri koko Suomi (pikseli 64 m)
167,98 208,30
77103010005
Korkeusvyöhykerasteri koko Suomi (pikseli 124-512 m)
92,02 114,10
Ei ole asetusperusteinen