Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA

Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen.

 

Rajapintapalvelu on saatavilla OGC API Features-standardin mukaisena seuraavista osoitteista

”Simple” – muotoiset avoimet tuotteet:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/

Käyttö esim. QGIS- tai GDAL-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa joissa kiinteistöjaotuksen sijaintitietojen esittäminen keskeistä.

API-kuvaus OpenAPI-muotoisena:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/api

Kaikki avoimet tuotteet:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun rikkaita tuotteita (esim. rekisteriyksikön tai palstan laajat sijaintitiedot) tai laajempia ominaisuustietoja.

API-kuvaus OpenAPI-muotoisena:
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/api

Yleistä

Rajapinnan tietotuotteet ovat muotoa GeoJSON 

Oletuskoordinaatisto OGC API Features ja GeoJSON spesifikaatioiden mukaisesti on WGS 84 maantieteelliset koordinaatit. Palvelu tukee myös ETRS-TM35FIN, ETRS-TM34..36 ja ETRS-GK19..31FIN projisoituja koordinaatistoja, ETRS89 maantieteellistä koordinaatistoa sekä Web Mercator koordinaatistoa.

Osa kyselyparametreista ja kohteiden ominaisuustiedoista on mallinnettu koodistoarvoina, joiden selitystekstit on julkaistu erillisen luettelopalvelun kautta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

 

Aineisto

Palvelun data on testidataa ja sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin BETA-palvelun (julkaisu 03/2021) kokeilemiseen.

 

Tuotteet

BETA-julkaisu 03/2021 sisältää alla olevassa taulukossa esitellyt avoimet tuotteet. Taulukossa tuotteiden tietosisältö on kuvattu UML-kaavioina. UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi päätellä .json -vastauksen rakenteellista muotoa. UML-kaavioissa attribuuttien tyyppeinä esiintyy koodistoja esim. Rajamerkkilaji, jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf).

Jo julkaistuista avoimista tuotteista löytyy  lisäksi esimerkit .json-formaatissa otsikon Rajapinnan kyselypalvelutuotteet alta.

Palvelussa myöhemmin julkaistavat tuotteet on esitelty otsikon Tulevat tuotteet alla.

 

Jokaiseen tuotteeseen tulevat myöhemmin sisältymään seuraavat tiedot (KTJkiiTPRekisteritilanne) . Nämä tiedot eivät ole mukana vielä BETA 03/2021 julkaisussa.

 • rekisteritilanneAjantasalla
  • onko tieto ajantasalla Kiinteistörekisteriin nähden
 • rekisteritilannepvm
  • se virallinen Kiinteistörekisterin rekisteröintipäivämäärä, jonka mukaisia tiedot ovat

 

Avoimet tuotteet 
Tuote Kuvaus Tiedot

Rajamerkin sijaintitiedot

rajamerkin sijainti ja muut tiedot esim. numero ja  tasosijaintitarkkuus UML-kaavio

Kiinteistörajan sijaintitiedot

kiinteistörajan sijainti ja muut tiedot esim. kiinteistörajalaji ja interpolointitapa UML-kaavio

Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto  UML-kaavio

Palstan sijaintitiedot

palstan sijainti ja palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto  UML-kaavio

Palstan laajat sijaintitiedot

palstan sijainti ja palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto, sekä palstan kiinteistörajat ja kuhunkin kiinteistörajaan liittyvät rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen UML-kaavio

Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto ja lisäksi rekisteriyksikön suhde peruskiinteistöön

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

UML-kaavio

Projisoidun palstan sijaintitiedot

projisoidun palstan sijainti ja kiinteistötunnuksen sijainti, kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto ja lisäksi rekisteriyksikön suhde peruskiinteistöön

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

UML-kaavio

Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön  sekä

2D-kiinteistön palstat ja kuhunkin palstaan liittyvät kiinteistörajat ja kuhunkin kiinteistörajaan liittyvät rajamerkit sijainti- ja ominaisuustietoineen tai 3D-kiinteistöjen osalta rekisteriyksikön projisoitu palsta sijainti-ja ominaisuustietoineen

UML-kaavio

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, rekisteriyksikön kuntatiedot (rekisteriyksikön nykyisen sijaintikunnan ominaisuustiedot), 3D-kiinteistöistä ylin ja alin korkeus sekä

lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

UML-kaavio

Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

rekisteriyksikön nykyisen sijaintikunnan ominaisuustiedot sekä mahdollisten aiempien sijaintikuntien ominaisuustiedot vuodesta 2014 lähtien  UML-kaavio

Määräalan osan sijaintitiedot

mm. määräalan osan sijainti ja määräalatunnuksen sijainti, määräalatunnus ja määräalatunnuksen esitysmuoto ja lisäksi määräalan suhde peruskiinteistöön

Määräalan osan sijainti voi olla joko pistegeometria tai aluegeometria.

UML-kaavio

Rajapinnan kyselypalvelutuotteet

OGC API Features-rajapintapalvelun tarjoamat kyselypalvelutuotteet BETA 03/2021 julkaisussa:

 

Avoimet tuotteet

Tuote

Esimerkkikohteita

FeatureCollection tunniste (OGC API Features)

Huomioita
Rajamerkin sijaintitiedot GeoJSON RajamerkinSijaintitiedot  
Kiinteistörajan sijaintitiedot GeoJSON KiinteistorajanSijaintitiedot  
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot GeoJSON KiinteistotunnuksenSijaintitiedot  
Palstan sijaintitiedot GeoJSON PalstanSijaintitiedot  
Palstan laajat sijaintitiedot GeoJSON PalstanLaajatSijaintitiedot json rakenne paremmin standardia vastaavaksi 03/2021 julkaisun jälkeen
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot GeoJSON ProjisoidunPalstanKiinteistotunnuksenSijaintitiedot  
Projisoidun palstan sijaintitiedot GeoJSON ProjisoidunPalstanSijaintitiedot  
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot

GeoJSON (2D-kiinteistö)

GeoJSON (3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot json rakenne paremmin standardia vastaavaksi 03/2021 julkaisun jälkeen
Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot

GeoJSON (2D-kiinteistö)

GeoJSON (3D-kiinteistö)

RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot  
Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot GeoJSON RekisteriyksikonSijaintikuntatiedot  
Määräalan osan sijaintitiedot

GeoJSON (pistegeometria)

GeoJSON (aluegeometria)

MaaraalanOsanSijaintitiedot  

 

03/2021 BETA-julkaisun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

Koodistoarvojen käännökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

Koodistoja käytetään sekä hakuparametreissa että vastausten kohteiden ominaisuuksissa.

 

Tulevat tuotteet

Alla olevassa taulukossa on esitelty palveluun tulossa olevat tuotteet. Taulukossa tuotteiden tietosisältö on kuvattu UML-kaavioina. UML-kaavioiden tarkoitus on antaa yleiskuva tuotteiden tietosisällöstä. Ne eivät kuvaa tuotteiden teknistä rakennetta, eikä niistä siis voi päätellä .json -vastauksen rakenteellista muotoa. UML-kaavioissa attribuuttien tyyppeinä esiintyy koodistoja esim. Rekisteriyksikkölaji , jotka sisältyvät Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf).

Luvanvaraiset tuotteet
Tuote Kuvaus Tiedot

Rekisteriyksikön perustiedot

mm. kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, rekisteriyksikkölaji, suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, pinta-alatiedot sekä rekisteriyksikön kuntatiedot

UML-kaavio

Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot

kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila, suhde peruskiinteistöön, 3D-kiinteistöistä projisoitu pinta-ala sekä ylin ja alin korkeus sekä

lisäksi 3D-kiinteistöjen osalta ja peruskiinteistöjen osalta yläpuolisten ja alapuolisten rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset

UML-kaavio

Määräalan perustiedot

mm. määräalatunnus, määräalatunnuksen esitysmuoto, olotila, määräalan tyyppi (määräala vai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus), suhde peruskiinteistöön, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, määräalan vaihe (esim. erottamaton, muodostettu osittain rekisteriyksiköksi), määräalan sijaintirekisteriyksikkö sekä määräalan luovuttajarekisteriyksikkö tai luovuttajamääräala sekä määräalan sijaintikunnan tiedot

Määräalan alkuperäisen saannon mukaiset pinta-alat ovat laillistumattomia, eivätkä ole kiinteistörekisteritietoja, mutta ne esitetään informatiivisina tietoina.

Määräala on yhdestä rekisteriyksiköstä tai yhdestä määräalasta yhdellä saantokirjalla samalle saajalle luovutettu tai pidätetty alue, joka voi muodostua useasta osasta. Rekisteröinnin kannalta määräalaan rinnastetaan myös erillisenä luovutettu tai pidätetty osuus yhteiseen alueeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta.

Määräalan osien sijaintitiedot saa tuotteelta "Määräalan osan sijaintitiedot". Erillisenä luovutetulle tai pidätetylle osuudelle ei palauteta määräalan osia.

UML-kaavio

Rekisteriyksiköt hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain kiinteistötunnus ja kiinteistötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavia kohteita. UML-kaavio

Määräalat hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain määräalatunnus ja määräalatunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavia kohteita.

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot

käyttöoikeusyksikön osan sijainti, käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti, käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji ja tiekunnallisuus

Käyttöoikeusyksikön osan sijainti voi olla pistegeometria, viivageometria, aluegeometria tai sijainti voi joskus myös puuttua.

Käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen sijainti voi puuttua.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikön osan numero  ja käyttöoikeusyksikön osan tunnuksen esitysmuoto sekä käyttöoikeusyksiköstä nimi, laji, päälaji ja tiekunnallisuus

Käyttöoikeusyksikön osalla voi olla lisäksi arkistoviite sekä seuraavia rajaustietoja: leveys (metreinä),  alkamispvm, päättymispvm, voimassaoloselitys suomeksi, voimassaoloselitys ruotsiksi, selitys suomeksi ja selitys ruotsiksi.

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön osaan liittyvät käyttöoikeuden osapuolet.

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolisuhdelaji kuvaa, onko kyseessä rasitettu, oikeutettu vai yleisesti osapuolena oleva (esiintyy esimerkiksi rakennusrasitteissa ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyissä, ei esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaisissa rasitteissa. Vanhoissa kunnan tiedoissa tätä on voitu käyttää muissakin tapauksissa.).

Käyttöoikeuden osapuolen osapuolityyppi kuvaa käyttöoikeuden osapuolen kohteen tyypin.

 • Rasitetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä vain rekisteriyksikkö.
 • Oikeutetulla käyttöoikeuden osapuolella osapuolityyppinä voi esiintyä rekisteriyksikkö, määräala,kunta, rakennus, laitos tai kaivos sekä tietyin edellytyksin oikeutettuna voi olla myös henkilo (oikeushenkilö tai harvinaisissa tapauksissa luonnollinen henkilö).
 • Yleisesti osapuolena olevalla käyttöoikeuden osapuolella voi osapuolityyppinä esiintyä  rekisteriyksikkö, kunta tai oikeushenkilö.

Käyttöoikeuden osapuolella voi olla lisäksi arkistoviite sekä käyttöoikeusyksikön osan vastaavista rajauksista poikkeava oma rajaus esim. poikkeava alkamispvm, poikkeava päättymispvm jne.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

Jos yksityistiellä on tiekunta, tiekunta pitää ajantasaista luetteloa yksityistien oikeutetuista rekisteriyksiköistä ja muista oikeutetuista tien käyttäjistä eikä niitä tallenneta oikeutetuksi Kiinteistötietojärjestelmään (KTJ).

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön perustiedot

mm. käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto, olotila, nimi, käyttöoikeusyksikkölaji, käyttöoikeusyksikköpäälaji, tiekunnallisuus, rekisteröintipvm, voimaantulopvm, päättymispvm (päivämäärä, jonka jälkeen käyttöoikeusyksikkö ei ole enää voimassa), lakkaamispvm (jos lakannut), käyttöoikeusyksikön voimassaolevien osien lukumäärä sekä tiekunnallisilla yksityisteillä tiekunnan säännöistä olemassaolo, arkistoviite ja rekisteröintipvm

Mikäli yksityistielle on perustettu tiekunta, sen tietoina esitetään nimi, voimaantulopvm sekä tiekunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta, koska kotikuntaa ei ole yleensä muutettu kuntaliitoksissa).

Lisäksi esitetään käyttöoikeusyksikön voimassaolevien sijaintikuntien tiedot.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

 

Kiinteistötietojärjestelmään merkitään käyttöoikeusyksikkönä rekisteriyksikköön kohdistuva rasite, käyttöoikeus tai käyttörajoitus.

Käyttöoikeusyksikkö yksilöidään käyttöoikeusyksikkötunnuksella. Käyttöoikeusyksiköitä ovat esimerkiksi kiinteistönmuodostamislain mukaiset rasitteet, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeudet sekä kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin yksityistiet. 

Uudet rasitteet, käyttöoikeudet ja rajoitukset rekisteröidään käyttöoikeusyksikköinä. Vanhoja rasite- ja rajoitusmerkintöjä perusparannetaan käyttöoikeusyksiköiksi. 

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset

käyttöoikeusyksiköstä käyttöoikeusyksikkötunnus, käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto ja olotila sekä käyttöoikeusyksikköön ja sen tietoihin liittyvistä viranomaispäätöksistä päätöspvm, päätöstunniste ja viranomainen

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikkötunnuksen esitysmuoto. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavia kohteita.

Tuotteella ei esitetä käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä) mukaisia käyttöoikeusyksiköitä.

UML-kaavio
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin

Tuotteella esitetään vain käyttöoikeusyksikkötunnus ja käyttöoikeusyksikön osan numero. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen yksityiskohtaisempien tuotteiden hakua halutaan tämän tuotteen avulla etsiä kiinnostavia kohteita.

Tuotteella ei esitetä niitä käyttöoikeusyksikön osia, joiden käyttöoikeusyksikkö on käyttöoikeusyksikköpäälajiltaan 8 (Muinaismuistolain mukainen rajoitus),12 (Turvesoiden käyttöoikeus) ,16 (Maakaapeli) ja 29 (Hautaustoimilain mukainen merkintä).

UML-kaavio
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Kunnan rekisterinpitoalueesta esitetään sijainti. 

Sijainti on aluegeometria.

UML-kaavio
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet

Rekisteriyksikön (osakaskiinteistön) osuudet yhteisiin alueisiin (yhteisalueyksiköihin). Lisäksi esitetään osuudet erityisiin etuuksiin. Erityiset etuudet ovat harvinaisia.

Osakaskiinteistöstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitysmuoto, olotila ja suhde peruskiinteistöön.

Yhteisalueyksiköstä esitetään kiinteistötunnus, kiinteistötunnuksen esitymuoto, nimi, rekisteriyksikkölaji (esim.  18 ("Yhteinen maa-alue"), 17 ("Yhteinen vesialue")) ja rekisteröintipvm. Yhteisalueyksikön sijaintitiedot saa kysyttyä kiinteistötunnuksella esim. tuotteelta "Palstan sijaintitiedot".

Jos kyseessä on erityinen etuus, yhteisalueyksikkönä on sijainniton rekisteriyksikkö, joka on oikeutettuna käyttöoikeusyksikön osassa tai osissa. Yhteisalueyksikön rekisteriyksikkölajina on tällöin esim. 25 ("Yhteinen erityinen etuus") . Sijainnin voi tällöin hakea kysymällä kiinteistötunnuksella tuotteelta "Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot".

Yhteisalueosuuden tietoina esitetään

 • osuuden suuruus (osakaskiinteistön osuuden suuruus yhteiseen alueeseen tai erityiseen etuuteen esim. 0,003450)
  • voi puuttua
 • osuuksien summa (yhteisen alueen osakaskunnalle tai erityiselle etuudelle tallennettu kaikkien osakasluettelon osuuksien summa esim. 1,000000)
  • voi puuttua
 • vahvistuneisuus, joka kuvaa osakasluettelon vahvistamistilannetta osakaskiinteistön kannalta

Rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella osuuden suuruus esitetään muodossa:  0,003450 / 1,000000 (vrt. edellä olevan listan esimerkkiin osuuden suuruudesta ja osuuksien summasta)

UML-kaavio

 

Luvanvaraiset, henkilötietoja sisältävät tuotteet
Tuote Kuvaus Tiedot

Tiekunnan yhteystiedot

Tiekunnan yhteyshenkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilön nimi ja osoite esitetään, jos ne on tallennettu ja esittämiskelpoisia. Yhteyshenkilötietoja ei esitetä, jos esimerkiksi henkilötunnus puuttuu. Yhteyshenkilötiedot perustuvat tiekunnan ilmoitukseen. Osoitetietoja ajantasaistetaan väestötietojärjestelmästä

Lisäksi tuotteella esitetään tiekunnan kotikunnan tiedot (voi olla myös lakannut kunta, koska kotikuntaa ei ole yleensä muutettu kuntaliitoksissa)

UML-kaavio

 

 

 

Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Palvelun data on testidataa ja sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin tämän BETA-palvelun kokeilemiseen.

BETA 03/2021 julkaisussa tuetaan sijainnilla kyselyistä bbox-kyselyt (suorakaiderajaus). Myöhemmissä julkaisuissa tulee käyttöön muitakin tapoja tehdä sijaintikysely.

Yhteensopivuus ja tuotteet

Kehitettäessä OGC API Features asiakassovelluksia kannattaa ensin tutustua OGC API - Features - standardiin (Part 1: Core ja Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference) (https://www.ogc.org/standards/ogcapi-features) 

Tämä OGC API Features palvelu on yhteensopiva standardin kanssa.

”Simple” – muotoiset avoimet tuotteet:

Palveluosoite (landing page):
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/collections

Kaikki avoimet tuotteet:

Palveluosoite (landing page):
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/

Tuetut yhteensopivuusluokat (conformance classes):
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/conformance

Palvelun tarjoamat tuotteet (collections) ja tuetut koordinaatistot:
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections

Open API kuvaukset

Open API kuvauksessa on kerrottu tarkemmin kuinka palvelusta voidaan hakea metatietoa ja kiinteistörekisterin mukaisia kohteita OGC API Features mukaisilla palvelupyynnöillä:

”Simple” – muotoiset avoimet tuotteet:

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v1/api

Kaikki avoimet tuotteet:

API-kuvaus (Open API 3.0-spesifikaation mukainen kuvaus)
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/api

Koodistot

03/2021 BETA-julkaisun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta osoitteesta:

http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii

OGC API Features palvelun käyttäminen

Tässä on lyhyt ohje kuinka käyttää OGC API Features rajapintapalvelua, esimerkkitapauksena tuote PalstanSijaintitiedot. Open API kuvauksessa on kuvattu tarkemmin eri tuotteille mahdolliset palvelupyynnöt ja niiden hakuparametrit.

Esimerkkitapauksissa on käytetty palveluosoitteena kaikkien avoimien tuotteiden osoitetta: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/

Paikkatietokohteen haku tunnisteella

Vastaus on GeoJSON-muotoista: 

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items/56119275?

 

Vastausten sivutus

OGC API Features rajapinnan mukaisesti toteutettuna palvelussa on hyvä tuki kohteiden kokoelmien sivutukselle. Esimerkiksi seuraava kysely palauttaa osajoukon PalstanSijaintitiedot- kokoelmasta eli ensimmäiset 100 kohdetta:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?limit=100

Vastauksena tulee siis nuo 100 kohdetta sekä vastauksen lopussa myös linkki seuraaviin 100 kohteeseen, esim.:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?next=MDoxMzUwMzcxNw%3D%3D&limit=100

Tämä puolestaan palauttaa linkin sitä seuraavaan osajoukkoon jne.

Koordinaatistot ja suorakaiderajaukset

Oletuksena bbox-suorakaiderajaus ja vastauksena palautettavien paikkatietokohteiden geometriat sisältävät WGS 84 koordinaatteja (CRS80), esimerkiksi:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?&bbox=22.15,63.45,22.2,63.5

Rajaaminen ETRS-TM35FIN koordinaateilla (EPSG:3067) tehdään bbox-crs parametrin avulla:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Edellinen esimerkki palauttaa vastauksen kohteiden geometriat edelleen WGS 84 koordinaatteina. Jos myös vastaus halutaan projisoida toiseen koordinaatistoon, niin tähän voi käyttää crs parametria:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Tuettujen koordinaatistojen tunnisteet on lueteltu:

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections

Rajaus ominaisuustiedoilla

Tämä esimerkki hakee kiinteistotunnus-parametria käyttäen yhden rekisteriyksikön  kaikki palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010

Useamman rekisteriyksikön palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet) voidaan hakea yhdellä kyselyllä listaamalla kiinteistötunnukset pilkulla erotettuna (jolloin arvojen käsittely toimii OR-operaation mukaisesti, tässä esimerkissä siis "49540700010010 tai 49540700200011"):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010,49540700200011

Tämä esimerkki hakee kiinteistotunnuksenEsitysmuoto-parametria käyttäen yhden rekisteriyksikön  kaikki palstat (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=495-407-1-10

Lisää hakuesimerkkejä eri käyttötapauksiin sovitettuna alempana kohdassa Esimerkkejä.

 

Palvelusta on julkaistu 3/2021 BETA-versiona kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.

Palvelun data on testidataa ja sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin tämän BETA-palvelun kokeilemiseen.

 

 

Kyselyesimerkkejä, tuote KiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Kiinteistötunnuksien selailu kartalla: kiinteistötunnukset bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/KiinteistotunnuksenSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Kyselyesimerkkejä, tuote KiinteistorajanSijaintitiedot

Kiinteistörajojen selailu kartalla: kiinteistörajat bbox-suorakaiderajauksella  (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?bbox=116000,6654000,140000,6666000&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

Rekisteriyksikön 49540700010010 kiinteistörajat

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/KiinteistorajanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010

Kyselyesimerkkejä, tuote RajamerkinSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 49540700010010 rajamerkit

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/RajamerkinSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010

Kyselyesimerkkejä, tuote PalstanSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 49540700010010 palstat  (PalstanSijaintitiedot-kohteet):

https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010

Annetun palstan naapuripalstat  (kun palstan id on 181000363)

GeoJSON:https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/PalstanSijaintitiedot/items?naapuripalstat=181000363  

 

Kyselyesimerkkejä, tuote MaaraalanOsanSijaintitiedot

Määräalan osat kiinteistötunnuksella

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=56042500030030

Määräalan osat määräalatunnuksella

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?maaraalatunnus=01540100030030M0602

Määräalan osat halutulla bbox-suorakaiderajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla )

GeoJSON:https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?bbox=373652,6674759,373739,6674859&bbox-crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

 

Kyselyesimerkkejä, tuote RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot

Rekisteriyksikön 49540700010010 palstat, kunkin palstan kiinteistörajat ja kunkin kiinteistörajan rajamerkit

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/RekisteriyksikonLaajatSijaintitiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010

Kyselyesimerkkejä, tuote RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot

Tuotteen tiedot rekisteriyksiköstä 49540700010010.

GeoJSON: https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v1/collections/RekisteriyksikonAvoimetOminaisuustiedot/items?kiinteistotunnus=49540700010010