Hyppää pääsisältöön

Tiedontuottajien ohjeet

Tälle sivulle on koottu ohjeita peruspaikkatietojen tuottajille. 

Ohje rakennusten toimittamisesta

Moni kunta on pohtinut sopivaa tapaa toimittaa rakennusten geometrioita Maanmittauslaitokselle. Tämä ohje on luotu apuvälineeksi kunnille, kun kunta miettii sopivaa ratkaisua rakennusaineistojen toimittamisesta Maanmittauslaitokselle. Ohjeen aineistojen toimittamisratkaisut ovat esimerkinomaisia ja useita vaihtoehtoja on muitakin. Aineistojen toimittamisalueesta ja tietosisällöstä päättää aina kunta.

Lataa tiedosto (pdf)

Ohje kuntien 2D- ja 3D-rakennusaineistojen KMTK-mukaistamiseksi vaiheittain

Tässä kunnille suunnatussa ohjeessa Kansallisen maastotietokannan tietomallin käyttöönotto on jaettu pienempiin ja helpommin hallittaviin toimenpiteisiin. Ohjeessa kerrotaan, miten rakennukset voidaan eri tavoin mallintaa KMTK-yhteensopivasti. Ohjeistus auttaa kuntia löytämään sopivan tavan vanhojen aineistojen laadun parantamiseen ja uuden aineiston tuottamiseen. Kun kunnat tuottavat tietoa yhteisen tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa, ja se mahdollistaa esimerkiksi tietojen yhteiskäytön kansallisesti kattavana aineistona.

Lataa tiedosto (pdf)


Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö

Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö on tarkoitettu erityisesti kunnille ja maakunnille, jotka tuottavat paikkatietoa. Käyttäjät voivat tällä hetkellä testata koekäyttöympäristössä Laatuvahtia ja Tallennuspalvelua. Laatuvahti tarkastaa paikkatietoaineiston laadun ja eheyden vertaamalla sitä kansalliseen tietomalliin. Laatuvahdin tuottama raportti nostaa esiin löytyneet virheet ja auttaa niiden korjaamisessa. 

Lisäksi koekäyttöympäristöstä löytyy linkki INSPIRE-validointipalveluun. Palvelun avulla kunta voi tarkistaa organisaation paikkatietoaineistojen INSPIRE-mukaisuuden.

Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristö korvaa Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön. Paikkatietoalustalle kehitetyt palvelut sulautettiin osaksi Maanmittauslaitoksen palveluita vuoden 2021 alussa. Koekäyttöympäristö on osa laajempaa tiedon yhteentoimivuutta vahvistavaa kokonaisuutta, johon kuuluu muitakin tiedon tuottajille suunnattuja palveluja. 

Koekäyttöympäristön palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Laatuvahti ja Tallennuspalvelu

Laatuvahti tukee paikkatiedon tuottajia tiedon laadun ja kansallisen yhteentoimivuuden parantamisessa. Laatuvahti tarkastaa paikkatietoaineiston laadun ja eheyden vertaamalla sitä kansalliseen tietomalliin. Laatuvahdin tuottama raportti nostaa esiin löytyneet virheet ja auttaa niiden korjaamisessa. 

Tallennuspalvelun kautta voi tallentaa erimuotoisia aineistoja Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön. Aineistolle ei tarvitse tehdä erikseen muunnoksia, sillä palvelu tekee tarvittavat muunnokset tiedontuottajan puolesta. Riittää, että aineisto on kansallisten tietomallien kanssa yhteensopivaa. Tallennuspalvelu varmistaa ja arvioi aineiston laadun Laatuvahdin avulla. 

Palveluiden käyttö vaatii käyttöoikeuden, jonka myöntää Maanmittauslaitos. Tällä hetkellä emme ota vastaan käyttöoikeushakemuksia palvelun käyttöä varten.

Ohjeet Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöön

Laatuvahti tukee paikkatiedon tuottajia tiedon laadun ja kansallisen yhteentoimivuuden parantamisessa. Laatuvahti tarkastaa paikkatietoaineiston laadun ja eheyden vertaamalla sitä kansalliseen tietomalliin. Laatuvahdin tuottama raportti nostaa esiin löytyneet virheet ja auttaa niiden korjaamisessa. 

Tallennuspalvelun kautta voi tallentaa erimuotoisia aineistoja Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön koontitietokantaan. Aineistolle ei tarvitse tehdä erikseen muunnoksia, sillä palvelu tekee tarvittavat muunnokset tiedontuottajan puolesta. Riittää, että aineisto on kansallisten tietomallien kanssa yhteensopivaa. Tallennuspalvelu varmistaa ja arvioi aineiston laadun Laatuvahdin avulla. 

Ennen käyttöönottoa

Ennen palvelujen käyttöönottoa Maanmittauslaitos tarvitsee tietoja mm. aineistojen ylläpitoalueesta, paikkatietoaineiston sisällöstä ja rakenteesta. Alla olevasta taulukosta löydät tarkempia tietoja aineistosta ja sen ominaisuuksista, joita tarvitaan aineiston konfiguroimiseksi Laatuvahtiin ja Tallennuspalveluun.

Tieto

Tarkennus

Tärkeys

Aineiston nimi

Uniikki nimi organisaation aineistojen keskuudessa, joka tulee näkymään Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristön käyttöliittymässä.

Pakollinen

Aineiston kohdeluokka

Aineiston sisältö (esim. rakennus).

Pakollinen

Koordinaatisto

Aineistossa käytetty koordinaattijärjestelmä.

Pakollinen

Korkeusjärjestelmä

2D: Kohteilla ei ole z-koordinaattia

N2000: Kohteet ovat N2000-järjestelmässä

N60: Kohteet ovat N60-järjestelmässä

Pakollinen

Aineiston ylläpitoalue

+ Tieto siitä, onko se kuntaraja vai erillinen ylläpitoalue

Tiedontuottajan ylläpitämä alue, jonka ulkopuolella olevia kohteita ei tallenneta. Tiedon voi toimittaa missä tahansa formaatissa (esim. shapefile, geoJSON tai rajapinta).

Pakollinen

Sopimuksen mukainen tiedostoformaatti tai rajapinnan tyyppi

Esim. WFS, CityGML, shapefile, MapInfo

Pakollinen

Rajapinnan tiedot

URL

WFS-rajapinnan parametrit (versio ja akseleiden järjestys)

Tunnukset (rajapinnan ollessa suljettu)

Käytettävän tason nimi

Uniikki nimi rajapinnalle (samaa rajapintaa voidaan käyttää myöhemmin muiden kohdeluokkien tuontiin)

Pakollinen, jos kyseessä on rajapinta

Tieto siitä, onko aineisto 3D-muodossa

 

Pakollinen

Aineiston tyyppi

Tieto siitä, ovatko aineiston kohteet uusia, poistuneita, voimassaolevia vai päivittyneitä. On myös mahdollista käyttää attribuuteista löytyvää tietoa.

Pakollinen

Aineiston hakemiseen tai suodattamiseen liittyvät tiedot

Aineistoa voidaan suodattaa attribuuttien perusteella. Esimerkiksi "tyyppi=2".

Valinnainen

Aineiston sisältö

Yksinkertainen kuvaus ominaisuustietokenttien sisällöstä, kuten käytetyt koodiarvot selityksineen. Tietoa tarvitaan aineiston tulkintaan sekä KMTK-skeemaan muuntamiseksi. Katso esimerkiksi: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-rakennukset.

Valinnainen

Aineiston päivitys

Tieto siitä, kuinka usein aineisto päivittyy.

Valinnainen

Geometrian tarkkuus

Horisontaalinen ja vertikaalinen tarkkuus.

Valinnainen

Geometrian keräysmenetelmä

Kuvaus aineiston geometrian keruumenetelmästä, kuten maastomittaus tai ilmakuva.

Valinnainen

 

Palvelun käyttöönoton jälkeen

Palvelussa on viisi välilehteä: 

 • Tietoa palvelusta
 • Laatuvahti
 • Tallennus
 • Raportit
 • Ylläpitoalueen tyhjennys

Laatuvahti-välilehdeltä käynnistetään Laaduntarkistus. Valitse tarkastettava aineisto pudotusvalikosta, jossa on listattu edustamasi organisaation palveluun asetetut aineistot. Aineisto voi olla joko tiedosto tai rajapinta. Jos aineisto on rajapinta, voit rajata hakualuetta antamalla koordinaattirajauksen.

Tallennus-välilehdeltä voidaan tuoda aineisto Peruspaikkatietojen tuottajien koekäyttöympäristöön. Valitse tallennusajon tyyppi kolmesta vaihtoehdosta: Täydentävä ajo, korvaava ajo tai poistava ajo.

 • Täydentävä tallennusajo: Tuotava aineisto sisältää vain osan kyseisen aineistotyypin mukaisista ylläpitoalueen kohteista. Tuotavia kohteita vastaavat koontitietokannan kohteet päivitetään ja kohteiden alle jääneet koontitietokannan kohteet poistetaan.
 • Korvaava tallennusajo: Tuotava aineisto sisältää kaikki kyseisen aineistotyypin mukaiset kohteet koko ylläpitoalueelta. Tuotavia kohteita vastaavat koontitietokannan kohteet päivitetään ja tuotavien kohteiden alle jääneet koontitietokannan kohteet poistetaan. Lisäksi ylläpitoalueelta poistetaan kaikki ne kyseisen aineistotyypin mukaiset kohteet, joille ei löydy lainkaan vastinetta tuotavasta aineistosta. Koontitietokannan uusi tilanne vastaa tallennuksen jälkeen kyseisen ylläpitoalueen ja aineistotyypin osalta täysin tuotua aineistoa. 
 • Poistava tallennusajo: Tuotavassa aineistossa olevien tunnisteiden mukaiset kohteet historioidaan koontitietokannasta.

Valitse tarkastettava aineisto pudotusvalikosta, jossa on listattu edustamasi organisaation palveluun asetetut aineistot. Aineisto näkyy listassa vain, jos sille on mahdollista tehdä valitun tallennusajotyypin mukainen toiminto. Aineisto voi olla joko tiedosto tai rajapinta. Jos aineisto on rajapinta, voit rajata hakualuetta antamalla koordinaattirajauksen.

Raportit-välilehdellä on listattuna kaikki kirjautuneen organisaation käynnistämät Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun ajot. Yksittäisestä ajosta voit nähdä seuraavat tiedot:

Otsikko Selite
Tila Ajon tila voi olla Käynnissä (vihreä), Kesken (sininen) tai Hylätty (punainen)
Ajon Id Yksilöllinen tunnus kyseiselle ajolle
Tyyppi

Laatuvahti-välilehdeltä käynnistetyt ajot:

 • Laatuvahti

Tallennus-välilehdeltä käynnistetyt ajot (kts. ohjeet kohdasta Tallennus):

 • Täydentävä
 • Korvaava
 • Poistava

Ylläpitoalueen tyhjennys -välilehdeltä käynnistetty ajo (kts. ohjeet kohdasta Ylläpitoalueen tyhjennys)

 • Poistava
Lisätty Ajon luontihetki
Formaatti Ajossa käytetyn aineiston formaatti
Kohdeluokka Ajossa käytetyn aineiston sisältämä kohdeluokka tai jos useita, niin merkintä "Useita"
Organisaatio Organisaatio, jonka aineistosta on kyse. Näytetään vain kirjautuneen organisaation ajot.
Kohteita Ajossa käytetyn aineiston kohteiden lukumäärä
Hylättyjä Laatuvahdin hylkäämien kohteiden lukumäärä
Virheitä Laatuvahdin havaitsemien erilaisten virheiden yhteenlaskettu määrä (huom. samalla kohteella voi olla useita erilaisia virheitä)

Ylläpitoalueen tyhjennys -välilehdellä voit palauttaa oman organisaatiosi ylläpitoalueet alkutilaan haluamiesi aineistojen osalta. Organisaatiosi tallentamat kohteet historioidaan ja lisäksi aineistotyypistä riippuen ylläpitoalueelle tuodaan Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kohteet. Klikkaamalla Avaa tiedot saat tarkemman erittelyn kyseistä ajosta. Ajon tiedot -sivulla näet tarkemmat tiedot tuodusta aineistosta, aineiston virheistä ja tallennuksen tapahtumista. Jos Laatuvahti havaitsi ajossa käytetystä aineistosta virheitä, voit ladata virheraportin Shape-tiedostona.

Jos Laatuvahti havaitsi ajossa käytetystä aineistosta virheitä, voit ladata virheraportin Shape-tiedostona.Klikkaamalla Avaa tiedot saat tarkemman erittelyn kyseistä ajosta. Ajon tiedot -sivulla näet tarkemmat tiedot tuodusta aineistosta, aineiston virheistä ja tallennuksen tapahtumista.