Hyppää pääsisältöön

Tiedontuottajien ohjeet

Tälle sivulle on koottu ohjeita peruspaikkatietojen tuottajille. 

Ohje rakennusten toimittamisesta

Moni kunta on pohtinut sopivaa tapaa toimittaa rakennusten geometrioita Maanmittauslaitokselle. Tämä ohje on luotu apuvälineeksi kunnille, kun kunta miettii sopivaa ratkaisua rakennusaineistojen toimittamisesta Maanmittauslaitokselle. Ohjeen aineistojen toimittamisratkaisut ovat esimerkinomaisia ja useita vaihtoehtoja on muitakin. Aineistojen toimittamisalueesta ja tietosisällöstä päättää aina kunta.

Lataa tiedosto (pdf)

Ohje kuntien 2D- ja 3D-rakennusaineistojen mallintamiseksi

Tässä kunnille suunnatussa ohjeessa Kansallisen maastotietokannan tietomallin käyttöönotto on jaettu pienempiin ja helpommin hallittaviin toimenpiteisiin. Ohjeessa kerrotaan, miten rakennukset voidaan eri tavoin mallintaa yhteentoimivaksi Kansallisen maastotietokannan tietojen kanssa. Ohjeistus auttaa kuntia löytämään sopivan tavan vanhojen aineistojen laadun parantamiseen ja uuden aineiston tuottamiseen. Kun kunnat tuottavat tietoa yhteisen tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa, mahdollistaa tietojen yhteiskäytön kansallisesti kattavana aineistona ja helpottaa tietojen tuomista Maanmittauslaitokselle.

Lataa tiedosto (pdf)