Hoppa till huvudinnehåll

Instruktioner för informationsproducenterna

På den här sidan hittar du instruktioner för informationsproducenter.

Anvisning för inlämning av byggnadsuppgifter

Många kommuner har funderat på det bästa sättet att lämna in byggnadsgeometrier till Lantmäteriverket. Denna anvisning är avsedd som ett hjälpmedel för kommuner som funderar över en lämplig metod för hur byggnadsuppgifter lämnas in till Lantmäteriverket. Inlämningslösningarna i denna anvisning är riktgivande, och det finns också flera andra alternativ. Det är alltid kommunen som fastställer vilka områden inlämning av material gäller och vad är materialets datainnehåll.

Läs anvisningarna (pdf)  

Anvisning för modellering av kommunernas 2D- och 3D-byggnadsdata

I denna anvisning som riktats till kommunerna har ibruktagandet av datamodellen för den nationella terrängdatabasen uppdelats i mindre åtgärder som är lättare att hantera. I anvisningen beskrivs hur byggnader kan avbildas på olika sätt som är kompatibla med uppgifterna i den nationella terrängdatabasen. Anvisningen hjälper kommunerna att hitta ett lämpligt sätt att förbättra kvaliteten på gamla material och producera nytt material. När kommunerna producerar data enligt den gemensamma datamodellen, blir datan interoperabel, och det möjliggör sambruk av data som ett nationellt täckande datamaterial och gör del lättare att skicka uppgifter till Lantmäteriverket.

Läs anvisningarna (pdf) på finska