Hoppa till huvudinnehåll

Förbättring av uppgifter om byggnader

Lantmäteriverket stöder kommunerna med att förbättra byggnadsuppgifterna (geometri och egenskapsdata). På denna sida hittar du råd och anvisningar.

Förbättring av uppgifter om byggnader

Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samarbetar för att kommunernas adress- och byggnadsuppgifter ska bli korrekta i befolkningsdatasystemet. Att uppgifterna är uppdaterade är viktigt förutom för kommunen också för att få ett smidigare samarbete mellan LMV:s terrängdatabas och det av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB upprätthållna befolkningsdatasystemet.

Lantmäteriverket lägger till PBB-identifierare till byggnaderna i terrängdatabasen så att byggnadsinformationen blir KMTK-kompatibel och överensstämmande med rekommendationen JHS 210. Detta kallas länkningsarbete för byggnader. 

Vad händer i länkningsarbetet för byggnader?

I länkningsarbetet för byggnader söker Lantmäteriverket motsvarigheterna i befolkningsdatasystemet till byggnaderna i terrängdatabasen. Vid länkningen sparas den motsvarande byggnadens unika identifierare, användningssyfte och våningsantal för byggnaden i terrängdatabasen.

Länkningen genomförs en kommun i taget och efter genomförd process får kommunen en rapport kallad analys av permanenta byggnadsbeteckningar i befolkningsdatasystemet (BDS-PBB-analys) från Lantmäteriverket. Rapporten innehåller tips om byggnadsuppgifter som bör korrigeras.

Beställ en BDS-PBB-analys till kommunen

Du kan beställa analysen från Lantmäteriverket och utnyttja analysen på det sätt du önskar för att förbättra kommunens uppgifter om byggnader. Beställ analysen via e-post från Jaakko Uusitalo (fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi). Analysen är kostnadsfri för kommunen.

Kommunen fattar själv beslut om vilka uppgifter om byggnader som korrigeras i kommunens system och hurdan informationen är efter korrigeringen. Önskemålet är att kommunen åtminstone korrigerar positionerna i byggnadsregistret baserat på förslagen i rapporten. Efter detta lämnar kommunen uppgifterna om ändringarna till MDB med hjälp av kommunens vanliga system eller webbläsargränssnitt.

Alternativt kan kommunen utnyttja massuppdateringsmöjligheten för korrigering av koordinatuppgifterna. Kommunerna har tillgång till en Excel-tabell i bestämt format med vars hjälp koordinatkorrigeringar kan meddelas. Motsvarande tabell finns också för ändringar av postnummer och adresser.

Du kan ladda ner tabellerna och få mer information på MDB:s webbplats.

Om du har frågor om tabellernas användning, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, e-post: rahu.info@dvv.fi.

Bekanta dig med rekommendationen JHS 210

JHS 210-rekommendationen (på finska) definierar en grund för modellering av byggnader och konstruktioner. Den gör det möjligt att i framtiden producera enhetlig geografisk information av hög kvalitet i den offentliga förvaltningens olika organisationer i hela landet.

Rekommendationen definierar egenskapsdata för byggnader och konstruktioner samt ger anvisningar för att skapa 2,5D- och 3D-geometrier. I rekommendationen beskrivs också till exempel livscykelregler.

Modelleringen används i realiseringen av den nationella terrängdatabasen och den kan framöver även användas för att till exempel skapa stadsmodeller. Modelleringen har gjorts så kompatibel som möjligt med CityGML- och INSPIRE-definitionerna.

Vi uppmuntrar kommunerna att anpassa byggnadsinformationen till att vara KMTK-kompatibel enligt JHS-rekommendationen. Under 2020 publicerar vi stödmaterial på finska för kommunernas arbete med att göra byggnaderna KMTK-kompatibla.