Henkilötietojen käsittely Maanmittauslaitoksessa

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten.

Halutessasi voit tutustua Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.

Omien kiinteistö-, määräala- tai vuokraoikeustietojen tarkistaminen

Jos haluat saada kiinteistöäsi, määräalaasi tai vuokraoikeuttasi koskevia tietoja, voit käyttää Maanmittauslaitoksen asiointipalvelua. Asiointipalvelusta löydät muun muassa kiinteistöjen perustiedot sekä kiinteistöjen omistus- ja kiinnitystiedot.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Mikäli haluat tarkistaa, mitä tietoja sinusta on talletettu Maanmittauslaitoksen pitämiin rekistereihin, voit täyttää Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen . Rekisteritietojen tarkastuspyyntö voi olla myös vapaamuotoinen, mikäli pyyntö sisältää lomaketta vastaavat tiedot.

Lomake tai vapaamuotoinen tarkastuspyyntö pyydetään toimittamaan postitse tai turvasähköpostina Maanmittauslaitoksen kirjaamon osoitteeseen: PL 84, 00521 Helsinki, tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Voit käyttää Turvaposti-palvelua salatun sähköpostin lähettämiseen.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnön tekeminen ja pyynnön käsittely Maanmittauslaitoksessa on pääsääntöisesti maksutonta.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia esimerkiksi jos pyyntöjä esitetään toistuvasti, Maanmittauslaitos voi periä kohtuullisen maksun, joka vastaa pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Ratkaisu asiassa annetaan yhden kuukauden määräajassa pyynnön vastaanottamisesta lukien.