Julkaisut

Maanmittauslaitoksen julkaisuja ja raportteja.

Julkaisusarja

Julkaisusarja sisältää ohjeita ja tutkimusraportteja. Niiden lisäksi julkaisemme myös suppeampia selvityksiä. Tälle sivulle on listattu julkaisut viimeiseltä viideltä vuodelta.

Vanhempia julkaisuja voit tiedustella Maanmittauslaitoksen kirjastosta (MMLkirjasto@maanmittauslaitos.fi).

 • Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (pdf) (6. painos, 2016)
 • Metsän hinta Suomessa 2006 - 2007, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111, Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen (2011)
 • Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar 5. upplagen , Lantmäteriverkets publikationer nr 92 (2011)
 • Tuottoarvomenetelmän käyttö arviointi- ja tilusjärjestelytoimitusten metsänarvioinnissa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 110, Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä (2009)
 • Raakamaan hinta, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109, Risto Peltola, Juhani Väänänen, Juhana Hiironen, Mark Eronen (2008)
 • Metsätilusjärjestelyjen tarpeen selvittäminen, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107, Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola
 • Yleisen rakennuksen tontin arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja 106, Risto Peltola, Marianna Vesanen (2007)
 • Asuntotontin hinta, Maanmittauslaitoksen julkaisuja 105, Juhani Väänänen, Risto Peltola (2007)
 • Metsien kiinteistörakenteen pirstoutuminen, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 104, Markku Airaksinen, Maija Lääti, Aaro Mikkola (2006)
 • Pellon arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 102, Risto Peltola, Päivi Mattila, Elina Kasteenpohja (2006)
 • Maisemahaitoista ja niiden käsittelystä maanmittaustoimituksissa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 99, Pekka Rahkila, Eero Carlson ja Juhana Hiironen (2005)
 • Haja-asuntotontin kauppa-arvo, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 96, Risto Peltola, Juhani Väänänen (2005)
 • Peltotilusjärjestelyjen tarve ja mahdollisuudet Suomessa, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 95, Väinö Ylikangas (2004)
 • Behovet av ägoreglering av åkermark i Finland och möjligheterna därtill, Lantmäteriverkets publikationer nr 95, Väinö Ylikangas (2004)

Selvitykset

Muut julkaisut

Lainhuutojen käsittelyajat nopeutuvat Lean-johtamismallin avulla (pdf) (2016)