Saavutettavuusseloste: Avoimien aineistojen tiedostopalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee Avoimien aineistojen tiedostopalvelun verkkosivusto. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 25.1.2021.

Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät suurelta osin

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 17.4.2020. Arvioinnissa todettiin, että sivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset eikä sivustolla ole merkittäviä saavutettavuuspuutteita.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat Avoimien aineistojen tiedostopalvelun osalta vain palvelun hakemistokäyttöliittymää. Palvelun karttakäyttöliittymää vaatimukset eivät koske, sillä palvelua ei ole tarkoitettu navigointiin.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Muut saavutettavuusongelmat

Sivuston tuottamien dokumenttien saavutettavuutta ei ole vielä arvioitu. Dokumenttien saavutettavuus tullaan arvioimaan mahdollisimman pian

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivustolla havaitut ongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 31.12.2020.

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.