Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Filtjänsten för öppna material (kataloggränssnitt)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsidan för kataloggränssnittet i Filtjänsten för avgiftsfria data. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 6.5.2021.

Tillgänglighetskraven uppfylls

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 17.4.2020 och den reviderades 6.5.2021. Då konstaterades det att hela webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?