Hoppa till huvudinnehåll

Respons eller begäran om tillgänglighet

Med denna blankett kan du:

  1. ge respons om brister i tillgängligheten som du upptäckt på webbplatsen,
  2. begära sådant innehåll på webbplatsen som inte överensstämmer med tillgänglighetskraven till dig själv i lämplig och tillgänglig form,
  3. begära preciseringar av motiveringarna då man i tillänglighetsutlåtandet åberopat oproportionell börda.

Begäran om tillgänglighet måste vara rimlig, och du kan ge respons om tillgängligheten endast på sådana webbplatser som berörs av tillgänglighetskraven. Vid behov kan du läsa närmare anvisningar om din rätt att ge tillgänglighetsrespons.

Av informationssäkerhetsskäl ber vi dig att inte fylla i uppgifter om din hälsa på blanketten.

Skriv i detta fält vilken webbplats det är fråga om och hurdana brister du upptäckte. Du kan lägga till en länk till sidan på vilken du upptäckte brister.
Skriv i detta fält vilket innehåll du begär, i vilken form du skulle vilja få innehållet och till vad du behöver innehållet. Du kan lägga till en länk till innehållet som du vill få i tillgänglig form.

Vi besvarar din respons eller begäran om tillgänglighet inom två veckor, om du fyller i dina kontaktuppgifter i fälten nedan. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Vi behandlar även respons som lämnats in utan kontaktuppgifter och försöker åtgärda de problem som framställs.

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Du kan ta en titt på beskrivningar som berör behandling av personuppgifter.