Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: FINPOS-paikannuspalvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee FINPOS-paikannuspalvelun portaalia ja sen kautta avautuvaa RINEX-palvelua. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Seloste on päivitetty 7.3.2023.

Verkkosivusto ei täytä suurta osaa saavutettavuusvaatimuksista 

Verkkosivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 21.2.2023. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia ja sivustolla on kriittisiä puutteita. 

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei toteudu sivustolla. 

Havaittavuuden kannalta kriittiset ongelmat 

 • Palvelun käyttäminen muuttuu mahdottomaksi, kun poistaa tyylit käytöstä yksinkertaisemman näkymän saamiseksi. Esimerkiksi painikkeita katoaa, tekstejä menee päällekkäin ja piiloon, ponnahdusikkunoita on vaikea havaita ja käyttää, ja elementtien toiminnallisuus hämärtyy. WCAG 1.3 

 • Sivujen ja ponnahdusikkunoiden asettelu perustuu taulukoiden käyttöön, mikä aiheuttaa ruudunlukijaa käyttävälle suuria, paikoittain ylitsepääsemättömiä ongelmia oleellisen sisällön havaitsemisessa ja käyttämisessä. WCAG 1.3.1 

 • RINEX-palvelua ei voi käyttää mobiililaitteilla, koska elementit menevät pahasti päällekkäin ja osa katoaa näkyvistä. Portaalinkin puolella yksittäisiä kriittisiä elementtejä menee osittain piiloon mobiilikäytössä. WCAG 1.4.10 

 • Etusivun kirjautumiseen liittyvä ”Salasana”-kenttä ja kirjautumispainikkeet menevät piiloon, kun tekstin välistystä muuttaa selvemmin luettavaksi. WCAG 1.4.12 

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Palvelussa on käytetty runsaasti HTML-elementtejä niiden tarkoituksen vastaisesti, ja toisaalta ei ole käytetty HTML:n tarjoamia elementtejä esimerkiksi vuorovaikutteisten kohtien toteuttamiseen. Koodissa esiintyy myös runsaasti tyhjiä elementtejä. Ongelmia on etenkin taulukoiden, painikkeiden ja kuvien käytössä. Myös RINEX-palvelun käyttöohjeessa (pdf) on tyhjiä elementtejä, ja luetteloita on käytetty epäloogisesti. WCAG 1.3.1 

 • Käyttäjätunnusta luodessa ruudunlukija hyppää sivulle tullessa oleellisten syötekenttien yli suoraan ”Lähetä”- ja ”Peruuta”-painikkeisiin. Syötekenttiin pääsee kuitenkin käsiksi siirtymällä kohta kerrallaan. WCAG 1.3.2 

 • RINEX-palvelussa painikepari, jolla voi valita virtuaalisen RINEXin, on pakotettu kohtaan, joka ei vastaa visuaalista eikä ruudunlukijan lukemisjärjestystä. WCAG 1.3.2 

 • RINEX-palvelun ”Lataukset”-välilehdellä viitataan ”alla olevaan kuvakkeeseen”. Näkemiseen perustuva ilmaus on ongelmallinen – etenkin, kun kyseisen kuvakkeen havaitseminen ja ymmärtäminen ruudunlukijalla on haastavaa muutenkin. WCAG 1.3.3 

 • Käyttäjätunnuksen luomisessa kerätään tietoja käyttäjästä lomakkeella, jonka syötekenttien tarkoitus ei ole selvitettävissä ohjelmallisesti. WCAG 1.3.5 

 • Lomakekenttien ja valintojen pakollisuudesta viestitään ainoastaan värillä. WCAG 1.4.1 

 • Portaalissa painikkeen saama kohdistus näkyy ainoastaan värisävyn muutoksella. Sävyerot ovat pieniä ja väri vaihtuu epäloogisesti kohdistuksen saadessa. WCAG 1.4.1 

 • Läheskään kaikki tekstit eivät skaalaudu, kun tekstin kokoa muuttaa. Portaalissa suurenevat tekstit aiheuttavat sen, että elementtejä menee osittain piiloon ja päällekkäin. WCAG 1.4.4 

 • Portaalissa syötekentät ja RINEX-palvelussa painikkeet eivät aina erotu hyvin taustasta. RINEX-palvelussa ponnahdusikkunoiden painikkeilta puuttuu reunaviivat usein kokonaan ja painikkeet ovat taustan värisiä. WCAG 1.4.11 

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Portaalissa on paljon kuvaelementtejä, joiden kuvilta puuttuu tiedostonimi, vaihtoehtoinen teksti on tyhjä tai se puuttuu kokonaan. RINEX-palvelun käyttöohjeen (pdf) varsinaisilla kuvilla ja tekstin joukossa olevilla kuvakkeilla ei ole vaihtoehtoisia tekstejä.  WCAG 1.1.1 

 • Yhteen liittyvät tekstit ja valintaruudut tai painikkeet voivat olla hyvin kaukana toisistaan, mikä tuottaa hankaluuksia etenkin tunnelinäköiselle käyttäjälle. WCAG 1.4 

 • Salasanan asettamisen/vaihtamisen painikkeen toiminnallisuus erottuu ympäröivistä syötekentistä lähinnä värillä. WCAG 1.4.1  

 • Portaalin lomakkeissa ja yläpalkissa on heikosti taustasta erottuvia tekstejä. WCAG 1.4.3 

 • RINEX-palvelussa kaikkia esiin tulevia vinkkitekstejä ei aina saa suljettua ilman osoittimen siirtämistä. WCAG 1.4.13 

Hallittavuuden kannalta kriittiset ongelmat 

 • RINEX-palvelussa kaikkia oleellisia toimintoja ei voi suorittaa pelkällä näppäimistöllä. Esimerkiksi asemia ei saa valittua tai niiden valitseminen tapahtuu epästandardeilla tavoilla. Kun välilehtiin siirtyy näppäimistöllä, niissä ei ole sisältöä. ”Signaali”-välilehdellä taajuuksien ja kanavien valitseminen on haastavaa, ellei jopa mahdotonta perusnäppäintoiminnoilla. Ostoskoriin eli työn yhteenvetoon ja lataamisvaiheeseen ei pääse näppäimistöllä. WCAG 2.1.1 

 • Kaikkia ilmoituksia ja virheilmoituksia ei saa suljettua näppäimistöllä. Kohdistuksen voi saada takaisin sivulle, mutta oleellisia kohtia jää ilmoitusten taakse piiloon. WCAG 2.1.1 

 • RINEX-palvelussa näppäimistökäytön näkyvä kohdistus puuttuu niin monesta kohdasta, että se estää palvelun käytön. WCAG 2.4.7 

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Käyttäjätietojen ”Maa”-valikko ei toimi näppäimistöllä tavanomaisilla keinoilla eikä käyttöä ole ohjeistettu. Siten maan valitseminen voi olla mahdotonta. WCAG 2.1.1 

 • Käyttäjälle ei aina tarjota riittävästi aikaa lukea sisältöä. Kirjautumisessa ja RINEX-palvelussa osa ilmoituksista on näkyvissä vain muutaman sekunnin ajan. Portaalin ”Maa”-valikosta valitun maan nimi näkyy vain hetken aikaa ennen kuin sen tilalle vaihtuu maan lyhenne. WCAG 2.2 

 • Sivuilla ei ole yhtenäistä tyyliä. Niitä ei miellä samaan kokonaisuuteen kuuluviksi ja sivujen suhteiden ymmärtäminen voi olla hankalaa. WCAG 2.4 

 • Ruudunlukija ei lue portaalin sivuja sujuvassa järjestyksessä vaan jää esimerkiksi pyörimään tiettyihin osioihin, hyppää tärkeiden osien yli tai hyppii taulukoissa lukien epäoleellisia kohtia. RINEX-palvelun puolella ”Asema”-välilehdellä kohdistusjärjestys hyppii palvelua koskevien osien, välilehden kohteiden ja sen karttakomponentin elementtien välillä epäloogisesti. WCAG 2.4.3 

 • Sivuilla on useita ylimääräisä näppäinkohdistuksen saavia elementtejä, kuten tyhjiä painikkeita.  Tätä esiintyy erityisesti portaalin puolella. WCAG 2.4.3 

 • Portaalissa näppäimistökäytön näkyvä kohdistus puuttuu monista kohdista. WCAG 2.4.7 

 • RINEX-palvelussa painikkeiden nimet (title) eivät aina vastaa näkyvissä olevaa nimeä. Se voi olla tyhjä, täysin eri tai esimerkiksi saksan kielellä. WCAG 2.5.3 

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Salasanaa asettaessa kirjoitettuja merkkejä ei saa aina näkyviin pelkkää näppäimistöä käyttäen. WCAG 2.1.1 

 • Sivustolla voi olla vaikea navigoida avustavilla teknologioilla. Koodissa ei ole käytetty maamerkki-alueita (landmarks) eikä hyppylinkkejä pääsisältöön. Sivustolla ei ole varsinaista keskinäistä linkitystä vaan esimerkiksi takaisin portaalin etusivulle siirrytään peruuta-toiminnolla. WCAG 2.4.1, WCAG 2.4.5 

 • ”Luo käyttäjätunnus”-sivulta puuttuu sivuotsikko ja portaalin sivusisällöistä puuttuu ohjelmallisesti luettavat otsikot ja otsikkohierarkia. RINEX-palvelun käyttöohjeen (pdf) dokumentille ei ole määritelty otsikkoa eikä sisällön otsikkorakenne ei ole looginen. WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.6 

 • Portaalin etusivulla on useita samannimisiä linkkejä ja painikkeita. Linkkien yhteydessä ei kerrota, jos ne johtavat toiselle sivustolle tai jos niistä aukeaa pdf-tiedosto. WCAG 2.4.4, WCAG 2.4.6 

Ymmärrettävyyden kannalta kriittiset ongelmat 

 • RINEX-palvelussa virheilmoitus puuttuvista, pakollisista valinnoista ei välity avustaville teknologioille. Työn yhteenvedossa on vain ”Peruuta”-painike, jolloin käyttäjä ei voi tietää, miten hän pääsee viemään asiansa loppuun. WCAG 3.3.3, WCAG 4.1.3 

Ymmärrettävyyden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Portaalin sivuille, sivun osille eikä elementeille ole määritelty kieltä. RINEX-palvelussa sivun kieleksi on merkitty englanti, vaikka pääkieli vaikuttaisi olevan suomi. Sivuilla on käytetty sekaisin ja rinnakkain suomea ja englantia. WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2 

 • Portaalissa on visuaalista epäjohdonmukaisuutta. Ilmoituksia annetaan ponnahdusikkunoina, joiden ulkomuodossa ja väreissä on vaihtelua, jonka merkitys ei käy ilmi käyttäjälle. Ikoneiden ja logojen käyttö on osin epäjohdonmukaista ja epäselvää. WCAG 3.2 

 • Jos RINEX-palvelussa työn nimeksi syöttää kiellettyjä merkkejä, käyttäjä joutuu pois lomakkeelta, jossa syötteen on antanut. WCAG 3.2.2 

 • RINEX-palvelussa lataustiedoston luomisen viimeisissä vaiheissa käytetään osin sekavia merkintätapoja ja termejä. WCAG 3.2.4 

 • RINEX-palvelussa ei ole ohjeistettu, miten palvelussa on tarkoitus edetä, mitä valintoja on tehtävä, jotta voi onnistuneesta luoda ladattavan tiedoston. RINEX-palvelun käyttäjävalikon ”Ohje”-painikkeesta avautuu tyhjä sivu. Palvelun käyttöohjeet ovat pdf-tiedostossa, jota ei voi ladata palvelusta. WCAG 3.3 

 • Järjestelmä ei tunnista erilaisia virhetilanteita kirjautumisessa. Virheilmoitusten korjausehdotukset ovat välillä ristiriidassa annetun syötteen kanssa. WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3 

 • Kirjautumisen syötekentiltä puuttuu visuaalisesti näkyvät ja avustavilla teknologioilla selvitettävät nimilaput (on pelkät placeholder-tekstit). WCAG 3.3.2, WCAG 2.4.6 

 • Käyttäjätunnus-lomakkeen syötekentiltä ja salasanan asettamisen/vaihtamisen ikkunassa osalta painikkeista puuttuu nimilaput. Käyttäjätunnus-lomakkeella on kaksi valintaruutua, joista molemmilla on kaksi tyhjää nimilappua. WCAG 3.3.2 

Ymmärrettävyyden kannalta kohtalaiset ongelmat 

 • Käyttäjätunnuksen luomisessa kaikkia pakollisia kenttiä ei ole merkitty pakollisiksi. RINEX-palvelussa ”Työn nimi”-syötekenttää ei ole merkitty pakolliseksi eikä ole kerrottu, että työn nimi ei saa sisältää esimerkiksi välilyöntejä. WCAG 3.3.2 

 • Salasanan asettamisessa vinkkitekstit ohjeistavat eri asiaa kuin mitä syöte koskee. WCAG 3.3.2 

Toimintavarmuuden kannalta kriittiset ongelmat 

 • Kaikki virheilmoitukset eivät välity ruudunlukijoille. WCAG 4.1.3 

Toimintavarmuuden kannalta merkittävät ongelmat 

 • Kirjautumisessa useiden perättäisten syötteiden kirjoittaminen ja ikkunan koon muuttaminen aiheuttavat sen, että syötetyt merkit voivat kadota, ennakoiva tekstinsyöttö voi tarjota keskeneräistä syötettä ja ruudunlukija lukee sellaista, mitä ei sillä hetkellä ole kentässä kirjoitettuna. WCAG 4 

 • Kaikilla painikkeilla ja valikoilla ei ole nimiä. WCAG 4.1.2 

 • Avustaville teknologioille ei useinkaan kerrota, onko jokin elementti tai painike valittuna vai ei. Erityisesti RINEX-palvelussa tehdään paljon valintoja, jolloin esimerkiksi ruudunlukijalle olisi hyvä kertoa, mitä kohtia on valittu. WCAG 4.1.2 

Verkkosivuston korjaussuunnitelma 

Yllä mainitut, sivustolla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.12.2023.  

Anna saavutettavuuspalautetta

Voit antaa palautetta verkkosivuston saavutettavuudesta tai pyytää verkkosivustolla olevaa aineistoa saavutettavassa muodossa verkkolomakkeella tai lähettämällä pyynnön sähköpostilla kirjaamo@maanmittauslaitos.fi.

Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Laajoissa saavutettavuuteen liittyvissä pyynnöissä Maanmittauslaitoksella on oikeus jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et ole saanut vastausta kahden viikon kuluessa, voit ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.