Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: DroneFinland.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee DroneFinland.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 7.10.2021.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 4.8.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeista puuttuu saavutettavat nimilaput. WCAG 1.1.1
 • Otsikkohierarkia on toteutettu joillakin sivuilla pelkkien tyylien avulla, jolloin sitä ei voi hahmottaa ruudunlukijalla. WCAG 1.3.1
 • Linkkejä voi olla hankala erottaa muusta tekstistä. WCAG 1.4.1

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Etusivun Twitter-virran tekstejä voi olla paikoitellen hankalaa erottaa taustasta. WCAG 1.4.3
 • Jos tekstin kokoa suurennetaan selaimen asetuksista, menestystarinoiden tiedot saattavat mennä päällekkäin muun sisällön kanssa. WCAG 1.4.4
 • Pienillä näytöillä menestystarinoiden tiedot saattavat mennä päällekkäin muun sisällön kanssa. WCAG 1.4.10
 • Jos tekstin välistystä muutetaan selaimen asetuksista, menestystarinoiden tiedot saattavat mennä päällekkäin muun sisällön kanssa. WCAG 1.4.12

Hallittavuuden kannalta merkittävät ongelmat

 • Etusivun sisältökarusellia ei voi pysäyttää. WCAG 2.2.2
 • Ylävalikkoa ei voi ohittaa pelkän näppäimistön avulla riittävän helposti. WCAG 2.4.1
 • Alatunnisteen some-linkeistä puuttuu tekstivastineet. WCAG 2.4.4
 • Ryhmän jäsenten puhelin-, sähköposti- ja Twitter-kuvakkeista puuttuu tekstivastineet. WCAG 2.4.4
 • Näppäimistökohdistus on kätketty koko sivustolla. WCAG 2.4.7
 • Etusivun sisältökarusellin hallintapainikkeet eivät tule näkyviin, vaikka ne saisivat näppäimistökohdistuksen. WCAG 2.4.7

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Menestystarinoiden listauksessa kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 2.4.3
 • Etusivun sisältökarusellin diojen pikalinkeissä on vaikeaselkoiset tekstivastineet. WCAG 2.4.4
 • Etusivun Twitter-virrassa joidenkin linkkien ohjelmallisesti selvitettävä nimi ei vastaa näkyvillä olevaa nimeä. WCAG 2.5.3

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

 • Osien kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti, vaikka niissä käytetty kieli poikkeaa sivuston pääkielestä. WCAG 3.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

 • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.11.2021 mennessä.