Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuusseloste: DroneFinland.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee DroneFinland.fi-verkkosivustoa. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet verkkosivuston saavutettavuuden vaatimusten täyttymisen. Saavutettavuusseloste on päivitetty 30.5.2023.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Sivustosta on tehty saavutettavuusarviointi 4.8.2021. Arvioinnissa todettiin, ettei sivusto täytä vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Seuraavassa luetellaan saavutettavuusongelmat, jotka havaittiin arvioinnissa. Havainnot perustuvat WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeisiin. Havaintojen perässä on numerosarja ja linkki, joka kertoo, mikä saavutettavuusohjeen kohta ei vielä toteudu sivustolla.

Havaittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Ryhmän jäsenten puhelin-, sähköposti- ja Twitter-kuvakkeita voi olla vaikeaa erottaa taustasta. WCAG 1.4.11

Hallittavuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Menestystarinoiden listauksessa kohdistusjärjestys ei ole looginen. WCAG 2.4.3

Ymmärrettävyyden merkittävät ongelmat

  • Osien kieltä ei voi selvittää ohjelmallisesti, vaikka niissä käytetty kieli poikkeaa sivuston pääkielestä. WCAG 3.1.2

Toimintavarmuuden kannalta kohtalaiset ja vähäiset ongelmat

  • Sivuston koodi ei vastaa kaikilta osin HTML5-standardia. WCAG 4.1.1

Verkkosivuston korjaussuunnitelma

Yllämainitut verkkosivuilla havaitut ongelmat korjataan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.4.2024 mennessä.